Rehoľa sv. Augustína ponúka priestory svojho kláštora na:

  • duchovné cvičenia
  • duchovné obnovy
  • individuálne duchovné cvičenia
  • relaxačno-dochovné pobyty

Zodpovedný za hostí a ubytovanie je P. Jozef Jurdák OSA

Kapacita ubytovania na duchovné cvičenia je momentálne pre 6 osôb, na duchovné obnovy 12 osôb.

Pre bližšie info píšte na email: augustiniani(at)gmail.com