Kurz: Môj život s Bibliou
Štvrtky sv. Rity
Záber na Kostol
Záber na Kostol a kláštor
Kostol sv. Rity, eucharistická adorácia
Nasnežilo nám :)

Akcie, podujatia

Stretko rodín

Pozývame manželov na stretnutie, na ktorom privítame hostí manželov Vancákových.

Program:

15:00 adorácia za rodiny

15:30 prednáška: Manželia Vancákovi

– dialóg s hosťami
-občerstvenie

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni

manželské večery

Ďalšie manželské večery sú na programe od 6.10. 2014 do konca novembra každý pondelok večer od 18:30 do 21:30.

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49