Kurz: Môj život s Bibliou
Štvrtky sv. Rity
Záber na Kostol
Záber na Kostol a kláštor
Kostol sv. Rity, eucharistická adorácia
Nasnežilo nám :)

Akcie, podujatia

Stretko o synode o rodine

Milí priatelia, pozývame na diskusiu, dialóg a modlitbu na tému Synoda o rodine.

Prednáša a diskusiu vedie o. Milan Hermanovský.

Začíname o 15:00 modlitbou.

Tešíme sa na vás.

S hosťami o Roku zasvätených

Pozývame vás na stretnutie “Nádvoria hľadajúcich” o téme, ktorú vyhlásil pápež František ako Rok zasvätených.

Začíname sv. omšou o 18:00. Celebruje o. Milan Hermanovský.

Debatovať s hosťami z rôznych reholí budeme počas stretka.

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni

Nádvorie hľadajúcich (študenti): Zomrel Boh?

Pozývame všetkých študentov, stredoškolákov a vysokoškolákov, na “Nádvorie hľadajúcich” do kláštora sv. Augustína. Túto stredu sa zaoberať filmom: Boh nezomrel ! Príd´te na zaujímavý film a diskusiu.

Stretávame sa každú stredu od 18:00 do cca 21:30. Film sa začne po občerstvení o 19:00.

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni

Nádvorie hľadajúcich (študenti): Sila Božieho slova

Pozývame všetkých študentov, stredoškolákov a vysokoškolákov, na “Nádvorie hľadajúcich” do kláštora sv. Augustína. Túto stredu sa zaoberať témou Božieho slova a jeho sily! Príd´te na zaujímavú prednášku a diskusiu. Prednáša o. Milan Hermanovský.

Stretávame sa každú stredu od 18:00 do cca 21:30. Prednáška začne po občerstvení o 19:00.

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39