feb 2024

Pôstne kázne

V pôstnom období budeme mávať v kostole pôstne kázne – zamyslenia v utorok po sv. omši (18:00).

Bude nám ich prednášať duchovný otec Lukáš Durkaj, kaplán z Farnosti Dominika Savia zo Sídliska Ťahanovce, zároveň doktorand Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Názov stretnutí je Hriešnik a Biblia.

 

Štvrtky sv. Rity

Drahí ctitelia a ctiteľky sv. Rity,

aj v tomto roku vás pozývame na 15 Štvrtkov sv. Rity.

Každý štvrtok od 08.2.2024

Program:

17.30 ruženček sv. Rity

18.00 sv. omša a modlitby k sv. Rite

Budeme sa modliť za rodiny, pokoj v rodinách a vo vzťahoch, za odpustenie, za chorých. Sv. Rita, patrónka neriešiteľných situácií, nám môže byť príkladom a posilou.

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni