Záber na Kostol

Akcie, podujatia

Prvé sľuby br. Daniela Imricha

Pozývame vás na prvé sľuby nášho br. Daniela Imricha OSA. V deň sviatku sv. Augustína 28. augusta o 18:00.

Po skončení sv. omše vás pozývame na občerstvenie v priestoroch kláštora.

Tešíme sa na vás.

Pozvanka-na-sluby-osobny-mail

Slávnosť sv. Augustína a sv. Moniky

Pozývame vás na slávnosti sv. Moniky a sv. Augustína v našom kostole sv. Rity.

Program

Sobota – sv. Monika – 25.8. 

15:15 stretnutie pútnikov z Gaboltova – videá a fotky

18:00 sv. omša – celebruje a káže vdp. Michal Pavlík

19:00 vešpery zo slávnosti sv. Augustína

20:00 večera

21:00 adorácia

Nedeľa – sv. Augustín – 26.8. 

8:00 ranné chvály

8:30 sv. omša – P. Jozef Jurdák

10:30 slávnostná sv. omša – celebruje a káže P. Ján Dolný, benediktín zo Sampora

12:00 augustiniánsky guláš

Spoznaj život v kláštore

Pozývame všetkých chlapcov vo veku od 16-30 rokov na spoznanie kláštorného života u augustiniánov s názvom: “Spoznaj život v komunite.”

Nanebovzatie Panny Márie

Na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie máme sv. omšu o 18:00. V predvečer sviatku 14. augusta je podobne sv. omša už zo sviatku o 18:00.

Tábor Kamarát 2018 - je už za nami a zanechal nám krásne zážitky

Aj tohto roku sme pripravili náš augustiniánsky tábor Kamarát pre chlapcov.

Zúčastnilo sa ho nakoniec 23 chlapcov a 7 animátorov. Všetci sme ho úspešne ukončili plní zážitkov a možno aj nejakej odreninky, ale s úsmevom na tvári.

Boli sme ubytovaní v chatkách v rekreačnom stredisku Lúčky-Potoky v peknom prostredí medzi kopcami a lesmi. Strava bola výborná a program plný športových aktivít, malej turistiky, hier a zábavy a nočných prekvapení. Počas týždňa sme sa zamýšľali spoločne nad príbehom Jakubových 12 synov zo Starého Zákona, ktorý najprv predali brata Jozefa do otroctva, ale nakoniec v ňom našli toho, ktorý pomohol rodine v čase hladu. Aj my sme sa učili porozumieť na ich príklade našim vzťahom v rodinách, tomu že sme všetci milovaní a jedineční pre našich rodičov, a spoločne sa snažíme dávať naše dary pre dobro všetkých, každý podľa svojho veku. K tomu patrí aj naučiť sa odpustiť a prijať dary iných. Každodenná modlitba a svätá omša nám pomáhala v našom spojení s Nebeským Otcom.

Vytvoriť takúto kamarátsku atmosféru nám pomohlo aj to, že sme sa snažili tráviť čím viac času bez mobilov a podobných komunikačných zariadení – odpojili sme sa od okolitého sveta, aby sme sa napojili na nás, ktorí sme boli spolu v tábore 🙂

Chceme sa poďakovať našim animátorom za ich neoceniteľnú službu, za ich čas, ktorý si „ustrihli“ z iných možností ako tráviť letné prázdniny… bez nich by sme tábor nemohli takto zorganizovať. Ďakujeme.

Ďakujeme rodičom za ich dôveru zveriť nám svoje deti a tešíme sa na vás opäť o rok 🙂

Ďakujeme Pánovi za čas milostí, kotrý nám doprial počas tohto týždňa, za možnosť vytvoriť nové kamarátstva, za radosť, kotrú si chceme niesť v našich srdciach do ďalších dní.

Fotografie budú pridané na našu FB stránku už o pár dní. Potom pridáme link kde si ich budú môcť nájsť aj tí z vás, ktorí ho nepoužívate.

Prajeme vám požehnaný zvyšok leta a tešíme sa na ďalšie stretnutia,

o. Rastislav a o. Andrej

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19