·  

Map Unavailable

Dátum a čas

Miesta konania
Kláštor sv. Augustína

Pre mladých od 17-25 rokov ponúkame dni v kláštore s témou MÚDROSŤ A JEJ PODOBY z oblasti Biblie, teológie, archeológie, umenia a fyziky.

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach a Rehoľa sv. Augustína na Slovensku má pre mladých už po piatykrát ponuku v podobe Letnej akadémie mladých. LAMka je projekt intelektuálno-duchovnej formácie mládeže. Tri predchádzajúce ročníky boli zamerané na Hľadanie (2018), Počiatky (2019) a Cesty (in)tolerancie (2021) aj „Čas a jeho uchopenie“(2022) Tento rok sa uskutoční od 31.  júla do 3. augusta 2023 v Kláštore sv. Augustína v Košiciach  a témou bude „Múdrosť a jej podoby“.

Niektoré témy prednášok: „Múdrosť biblického Izraela a jeho susedov.“ ďalej „Múdrosť ako jednota poznania. Dialóg Johna henryho Newmana a Vladimíra Soloviova.“ tiež „Teológia v obrazoch.“ a iné.

Nebude chýbať ani prednáška pre verejnosť, ktorá sa uskutoční dňa 3. augusta o 11:00 hod. v Kláštore augustiniánov v Košiciach na tému „Konštantín filozof a jeho hľadania múdrosti“, prednášajúcim bude J.E. vladyka Cyril Vasiľ.

Na LAM 2023 sa je možné prihlásiť na rlapko@gmail.com. Viac informácií aj o predošlých ročníkoch nájdete na biblia.abuke.sk.

Komentáre sú uzavreté.