Záber na Kostol Záber na Kostol a kláštor
Aktuálne z kostola sv. Rity
Relikviár sv. Rity
Záber na Kostol
Záber na Kostol a kláštor

Akcie, podujatia

Letná púť do Gaboltova 2020 - prihlasovanie

Mission of the Joy 2014

Milí pútnici :-)

Aj tento rok sme pripravili našu tradičnú Púť do Gaboltova. Žiaľ pre okolnosti týkajúce sa koronavírusu ju nemôžeme urobiť tak ako by sme to chceli a ako ju poznáte – 7 dní spolu pod dažďom, slnkom a Jeho pohľadom :-)

Tohto roku budeme putovať len jeden deň a to v piatok 17.7.2020 z Bardejovských kúpeľov do Gaboltova. Téma púte je: Reštartuj tvoj vzťah s Bohom

Prihlasovať sa môžete cez formulár pod týmto odkazom:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyGq857s8EeqkCWePKYz0yLaoPcKmi0eYzV-HVLpQ4zZ9Teg/viewform

Tešíme sa na každého jedného z vás,

bratia augustiniáni

Sv. omše v letných mesiacoch

Milí bratia a sestry v letných mesiacoch júl a august sme posunuli sv. omše počas týždňa (od utorka do piatku) na 19:00.

 

V nedeľu budú sv. omše v riadnom čase teda o 8:30 a 10:30.

 

Pripomíname, že v kostoloch naďalej platia hygienické opatrenia:

– do kostola sa môže vstupovať len s ochranným rúškom, ktoré je potrebné mať na ústach a nose počas celej omše ,

– pri vstupe do kostola si každý aplikuje dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý je umiestnený na stolčeku pri dverách,

– sväté prijímanie sa bude podávať na ruku;

„Všetkým ľuďom prospieva dopriať čas od času duši uvoľnenie. Odpočinok obnovuje totiž životnú silu a veselá nálada prázdnin rozoženú každý smútok.“ /Seneca/

Bratia augustiniáni

Aktualizované podmienky pre verejné bohoslužby

Milí priatelia,

od 3. júna sa upravili niektoré podmienky pre slávenie verejných bohoslužieb a týka sa to úprav aj v našom kostole.

Najnovšie sa už môže sedieť v každej lavici podľa usmernenia:

– zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať;

Z dôvodu, že sa sedí v každej lavici sv. prijímanie už nebudeme rozdávať v laviciach ale veriaci príde v rade na sv. prijímanie v rozostupoch.

Naďalej platí rozdávanie sv. prijímania na ruku, ako aj potreba nosenia rúška a dezinfekcia rúk pri vstupe.

Miestnosť pre matky s deťmi momentálne využívame na vysluhovanie sviatosti zmierenia pred sv. omšou.

v nedeľu o 8:30 je táto miestnosť vyhradená pre starších a chorých ale na ostatných sv. omšiach je už prístupná pre rodičov s deťmi, po ukončení spovedania pred sv. omšami.

 

Slávnosť sv. Rity

Milí ctitelia sv. Rity,

srdečne vás pozývame na slávenie sviatku patrónky nášho kostola sv. Rity.

V deň sviatku 22. mája budú 2 sv. omše a to 12:00 na ktorú pozývame zvlášť starších a pútnikov i ctiteľov, ktorí prichádzajú z väčšej vzialenosti.

Potom 22. mája o 18:00 bude sv. omšu slúžiť J.E. Mons. František Rábek ale pri tejto sv. omši bude len veľmi málo miest v kostole voľných, pretože stále máme dodržiavať rozostupy a preto pred kostolom bude ozvučený priestor kde sa bude dať dobre prežiť sv. omšu.

 

Potom v nedeľu 24.mája sv. omša o 8:30 zvlášť na ňu pozývame staršich

a slávnostnú sv. omšu v nedeľu 24. mája o 10:30 bude slúžiť ThDr. Vladimír Šosták, PhD. – biskupský vikár

potom ešte 24. mája bude o 18:00 sv.omša – na ktorú pozývame zvlášť mladých

 

Na záver každej sv. omše bude požehnanie ruží, ktoré môžete potom zaniesť aj svojim blízkym a zvlášť chorým.

Tento rok kvôli obmedzeniam nebude tradičný guľáš.

Tešíme sa na stretnutie

Bratia augustiniáni

Rita 20 _n

Sv. omše v kostole sv. Rity

Drahí bratia a sestry, milí priatelia,

s veľkou radosťou sme prijali správu o obnovení bohoslužieb v kostoloch. Aj keď ešte nebudú môcť byť využité s plnou kapacitou a bude potrebné aj dodržiavať ďalšie usmernenia. Asi to najdôležitejšie je že, keď sa naplní na toto obdobie povolená kapacita kostola, ostatní budú musieť zostať vonku kde bude možnosť počúvať sv. omšu.

Pripravili sme pre vás zoznam opatrení:

– počet miest v kostole je obmedzený kvôli stanoveným podmienkam (spolu máme k dispozícii 74 miest v hlavnej časti kostola, pod chórom a na chóre)

– mamičky s deťmi a kočíkmi budú mať k dispozícii priestor zadnej kaplnky (15 miest); vstupovať do nej sa bude z bočného zadného vchodu

– kto uprednostňuje miesto vonku, resp. kto sa nevmestí na daný počet miest do kostola, môže zostať v priestore pred resp. okolo kostola (sv. prijímanie bude rozdávané aj vonku)

– do kostola sa bude vstupovať len s ochranným rúškom, ktoré je potrebné mať na ústach počas celej omše (až na moment svätého prijímania – bude popísané nižšie)

– pri vstupe do kostola si každý aplikuje dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý je umiestnený na stolčeku pri dverách – sedieť sa bude v každej druhej lavici vo vzdialenostiach 2 metre od seba (dané miesta sú vyznačené žltou lepiacou páskou)

– ak na sv. omšu prichádza viacčlenná rodina (rodičia s menšími deťmi), prosíme vás,

  1. v prípade ak si nájdete miesto v dlhšej lavici, kde budú ešte voľné dve vedľa seba označené miesta páskou, sadnite si tam celá rodina,
  2. v opačnom prípade je potrebné, aby ste sa rozdelili na dve skupinky a našli si voľné miesto v kostole (otec s dieťaťom na jedno miesto a mama s dieťaťom na druhé miesto…)

– sväté prijímanie sa bude podávať na ruku a to tak, že kňaz resp. mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania sa bude presúvať pomedzi vás v neobsadených laviciach v kostole (vy zostávate na svojich miestach);

– sväté prijímanie dostávate na ruku s rúškom na ústach, a až v momente keď sa kňaz posunie k susedovi zložíte si z úst rúško a vložíte si hostiu do úst (chceme zabrániť nechcenej kontaminácii hostií prípadným kýchnutím alebo dychom)

– zvonček sa nebude zbierať počas sv. omše, no váš milodar budete môcť nechať v krabičke pri vchode do kostola pri príchode alebo odchode

Povzbudzujeme starších ľudí, aby prichádzali na nedeľnú sv. omšu o 8:30, kedy budú uprednostnení pri vstupe do kostola. Do času 8:20 budeme do kostola púšťať len starších ľudí. Od 8:20 budú môcť vojsť do kostola aj ostatní ľudia, aby sme vyplnili miesta v kostole na maximum.

Dopĺňame počet nedeľných sv. omší. K tradičnému času o 8:30 a 10:30 pridávame ešte v nedeľu o 18:00 a v sobotu o 18:00 (s platnosťou na nedeľu).

Ruženec sa v tomto období nebudeme modliť spoločne pred sv. omšami. Stále je však možnosť modliť sa ho vonku za kostolom pri soche Panny Márie.

Svätá spoveď sa naďalej nebude vysluhovať v spovedeľniciach a pred sv. omšami, ale len na individuálne požiadanie. Takto sa dohodneme na konkrétnom čase a spôsobe.

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie týchto pravidiel, bratia augustiniáni.

Obrátenie sv. Augustína

24. apríla slávime obrátenie sv. Augustína;

je to deň, keď bol sv. Augustín pokrstený biskupom sv. Ambrózom v Miláne

Pár myšlienok z Augustínovho diela  “Soliloqui”:

Teraz len  teba milujem, len teba nasledujem, len teba hľadám a som ochotný podrobiť sa iba tebe preto, lebo ty sám so spravodlivosťou vládneš a ja chcem patriť tebe. Prikáž a žiadaj, čo chceš, len ťa prosím, otvor a uzdrav moje uši, aby som počul tvoj hlas. otvor a uzdrav moje oči, aby som mohol vidieť tvoje znamenia. Odstráň odo mňa nerozumné myšlienky, aby som ťa mohol spoznať. Povedz mi, na ktorú stranu sa musím pozrieť, aby som ťa mohol vidieť, a dúfam, že môžem urobiť všetko, čo mi prikazuješ.

Cítim, že sa musím vrátiť k tebe; mne, ktorý klopem, nech sa otvoria tvoje dvere;

Nauč ma, ako prísť až k tebe. Ukáž mi cestu a daj mi to, čo potrebujem na cestu.

Ak ťa nachádzajú  tí, ktorí sa k tebe vracajú s vierou, daj mi vieru; ak s cnosť, daj mi cnosť; ak s poznaním, daj mi poznanie.

Rozmnož  vo mne vieru, rozmnož vo mne nádej, rozmnož vo mne lásku. (sv. Augustín – Soliloqui)

(z taliančiny preložil JJ)

2% z dane

Milí priatelia,

ak ste sa ešte nerozhodli a chcete prispieť  niekomu  2 % z vašej dane, môžete tak urobiť  pre aktivity nášho kláštora. Pracujeme v prospech rodín, manželov, mládeže a detí. Vaše peniaze budú použité hlavne na aktivity ako Rodiny v núdzi, Manželské večery, Pôstna púť do Prešova, Púť Prešov – Gaboltov, Tábor pre chlapcov Kamarát a ďalšie aktivity, ktoré sa konajú v prospech druhých.

 

Formulár si môžete stiahnuť tu:

 

 

Ďakujeme vám veľmi pekne za každý príspevok. Zostávate v našich modlitbách.

Bratia augustiniáni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10