V roku 2024 sme spolu toho zažili už veľa.

26.5.2024 Slávnosť 1. sv. prijímania:

18.5.2024 Odpustová slávnosť. sv. RIty:

8.5.2024 Veľké upratovanie kostola a kláštora: