·  

Map Unavailable

Dátum a čas

Miesta konania
kostol sv. Rity

1.mája bude augustiniánska komunita poverená vedením farnosti sv. Rity. Slávnostnú sv. omšu o 10:30 bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

Farárom novovzniknutej farnosti sa stane P. Andrej Kovaľák a farským vikárom P. Jozef Jurdák.

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)