3D pohľad na Kostol sv. Rity
Púť Prešov - Gaboltov 2017
Kurz Inšpirácie v kláštore
Otec Pavol Benedik, pápežský sakristián
Kostol sv. Rity, interiér počas výstavby

Akcie, podujatia

Inšpirácie

Máme už veľkú časť zoznamu prednášok nového kurzu “Inšpirácie”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10