Akcie, podujatia

Prinášanie ovocia

Končí kurz: Majstrov plán evanjelizácie. Posledná téma “Vyslanie” (Stanka Rusnáková).

Biela sobota

Pozrite si program v kláštore na Bielu sobotu a Veľkonočnú nedeľu.

Štvrtky sv. Rity

Pozývame vás v stredu vo Veľkom týždni na štvrtok sv. Rity. Hlavný celebrant Vdp. Roman Haško.

Vyslanie

Pokračuje kurz: Majstrov plán evanjelizácie. Šiesta téma “Vyslanie” (Ivana Čisáriková).

Dávanie seba samého

Pokračuje kurz: Majstrov plán evanjelizácie. Štvrtá téma “Dávanie seba samého” (Jozef Pigula).

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29