Stretnutia bezdetných párov sa v tomto čase nekonajú.