Stretnutie mladých rodín s deťmi sa momentálne nekonajú