foto Vancak

Augustiniáni na Slovensku v týchto dňoch popri svojom kláštore v Košiciach dokončili stavbu kostola sv. Rity, do ktorého v piatok 27. apríla  prijali relikviu.

Svätá Rita žila ako matka rodiny a po vražde svojho manžela sa stala rehoľníčkou. Dokázala odpustiť vrahom svojho manžela a nastoliť pokoj. Sv. Rita z Casie, patrónka „nemožných“ prípadov, sa vzýva pri beznádejných situáciách. Už počas života sa v nej Boh oslávil zázrakmi. Niesla na tele znak Kristovho utrpenia – bola stigmatizovaná tŕňom z Kristovej koruny.

Relikvie svätej Rity na Slovensko priniesla delegácia z Cascie, v ktorej nechýbal arcibiskup diecézy Renato Boccardo, rektor baziliky sv. Rity Bernardino Pinciaroli, primátor Cascie Mario De Carolis a ďalší hostia z Talianska.  Ide o relikvie , ktoré sú uložené v medenej ruži vo výške 50 cm.

Samotná svätá omša s odovzdaním relikvií sa uskutočnila  podvečer o 18:00 hodine. Zúčastnili sa jej stovky veriacich  a predsedal jej emeritný košický arcibiskup, Mons. Alojz Tkáč. Po svätej omši nasledovala možnosť krátko si uctiť svätú Ritu v podzemnej kaplnke kostola, ktorý jej bude zasvätený.

Predstavený Augustiniánov na Slovensku, Juraj Pigula, považuje za veľkú česť, že je svätá Rita na Slovensku od teraz prítomná aj takýmto spôsobom: „Svätá Rita vždy bola a je pri všetkých, ktorí sa k nej utiekajú vo svojom trápení, či už v manželstve, v práci, v rodine.

Je to aktuálna svätica, ktorá nám všetkým ponúka  ako môžeme prežívať svoj každodenný život – vedieť odpustiť. Aj keď je to pre nás mnohých snaha na celý život, musíme to skúšať, znova a znova každý deň.“ Oficiálne otvorenie a posvätenie kostola sv. Rity je plánované na 8. mája o 10:30 hod. a vykoná ho košický pomocný biskup, Marek Forgáč.

prevzaté z www.ke-arcidieceza.sk; foto: Miro Nagy

Kto je sv.Rita?

Svätá Rita je talianska svätica, augustiniánska mníška, patrónka v beznádejných situáciách. Je to svätá s tŕňom na čele. Stigmu jedného z tŕňov Kristovej koruny nosila posledných 15 rokov života.

Odpustila tým, ktorí boli zodpovední za jej bolesti, prijala a s vierou prekonala bolesti a skúšky života, ale vrhla sa s láskou aj ku Kristovi a žiadala si mať účasť na bolestiach jeho umučenia.

Sv. Rita je svätou ruží, lebo láska a bolesť boli v jej živote nerozlučiteľné, ako je ruža vždy spojená s tŕňmi. „ Sv. Rita trpela a milovala: milovala Boha a milovala aj ľudí, trpela pre lásku k Bohu a trpela z ľudských dôvodov. Ruža lásky je teda čerstvá a šíri vôňu, keď je spojená s tŕňom bolesti.“ (sv. Ján Pavol II)

 

Čo sú relikvie?

Relikvia je predmet, ktorý je spájaný so životom svätých. Relikvia môže prinášať Božiu milosť a sprostredkovať zázrak, slúži ako prostriedok na zveľaďovanie a obohatenie viery.

Relikvie sa delia na tri stupne. Závisia od ich súvislostí so svätcom

Relikvie 1. stupňa sa rozdeľujú na dve kategórie: fyzické ostatky tela svätca a tie, ktoré sa spájajú s udalosťami zo života Pána Ježiša

Relikvie 2. stupňa sú kusy oblečenia a predmety, ktoré boli priamo používané alebo vytvorené svätcom.

Relikvie 3. stupňa sú zväčša posvätená predmety (napr. obrázok, krížik, ruženec a pod.), ktoré prišli do priameho kontaktu s relikviou prvého stupňa a to dotknutím o telo svätca.

 

Aká relikvia sv. Rity príde do Košíc?

Ide o relikvie 1. stupňa – kostičky z ruky svätice, ktoré sú uložené v medenej ruži s výškou 50cm.

 

Ako sa dostanem do kostola sv. Rity, kde budú relikvie uložené?

 

Autom

  • Z diaľnice zo smeru Prešov

Z diaľnice zíďte zjazdom s označením Dargovských hrdinov, pokračujte v smere Michalovce cez celé sídlisko Dargovských hrdinov až po poslednú svetelnú križovatku s Herlianskou ulicou (hlavná cesta zo smeru Michalovce), tu odbočte doľava (obr. 1) a po cca 300 metroch odbočte prudko doprava (obr. 2 a 2a) do slepej ulice, na konci ktorej je kláštor sv. Augustína a kostol sv. Rity.

  • Z obchvatu zo smeru Maďarsko/Rožňava/letisko

Na diaľničnom obchvate Košíc sledujte značenie a držte sa v smere Michalovce/Miskolc/Prešov. V mieste, kde sa jazdné pruhy rozdeľujú na Prešov a Michalovce/Sečovce sa držte v pruhu Michalovce/Sečovce (obr.3). Pokračujte po Sečovskej ceste, cca po 3 km na svetelnej križovatke pokračujte rovno a za ňou cca po 300 metroch odbočte prudko doprava (obr. 2 a 2a) do slepej ulice, na konci ktorej je kláštor sv. Augustína a kostol sv. Rity.

  • Zo smeru Michalovce

Po vjazde do Košíc pokračujte cez dve svetelné križovatky rovno. Cca 100 metrov za druhou svetelnou križovatkou je na ľavej strane autobusová zastávka. Hneď za ňou odbočte doľava (obr. 4) do slepej ulice, na konci ktorej je kláštor sv. Augustína a kostol sv. Rity.

 

MHD

  • Z autobusovej/železničnej stanice
    1. autobus číslo 17, smer Lingov, vystúpte na konečnej zastávke Lingov

alebo

  1. pešo prejdite na zastávku Jakabov palác (cca 5 min. cez park smerom do centra mesta) a odtiaľ autobusom číslo 71 alebo 72 na konečnú zastávku Lingov.
  • Z autobusovej zastávky Lingov pokračujte peši smerom k svetelnej križovatke (obr. 5) na Herlianskej ulici (hlavná cesta zo smeru Michalovce), prejdite cez prechod na druhú stranu cesty a pokračujte cca 100 m. doprava (obr. 6). Hneď za autobusovou zastávkou, ktorá je pri ceste, odbočte mierne doľava (obr. 4), do slepej ulice na konci ktorej je kláštor sv. Augustína a kostol sv. Rity.

 

 

Program Cascia- Košice, mestá sv. Rity

logo jednotkkka

Košice (27.-29. apríl 2018)

Štvrtok 26. apríl

Príchod delegácie z Cascie (Taliansko) o 21:00. Privítanie a recepcia v kláštore sv. Augustína  – ubytovanie delegátov.

Delegácia pozostáva z týchto osobností:

Dott. Mario De Carolis – Primátor mesta Cascia

Jeho Excelencia Renato Boccardo – Arcibiskup diecézy

Páter Bernardino Pinciaroli – Rektor baziliky sv. Rity

Monica Del Piano – referent pre sociálne služby

Piero Reali – referent pre turizmus

Dott. Luisa Di Curzio – poradca starostu

Aloisi Samuele – poradca starostu

Stefano Veschini – dokumentátor aktivít

Carlini    Francesco – osobný tajomník arcibiskupa

 

Piatok 27. apríla

9:30 prijatie delegácie u arcibiskupa – metropolitu košicej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera

11:00 prechádzka po Košiciach s turistickým sprievodcom

18:00 – Kostol sv. Rity – sv. omša s odovzdaním relikvie sv. Rity – predsedá Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup Košíc

19:00-23:00 vystavenie relikvie – možnosť pre veriacich sa pomodliť v podzemnej kaplnke pri relikvii sv. Rity

 

Sobota 28. apríla

10:00 prijatie u primátora mesta Košice v priestoroch starej radnice na Hlavnej ul.

11:00 stretnutie v kláštore augustiniánov – predstavenie aktivít v kláštore a svedectvá účastníkov

 

Nedeľa 29. apríla

10:30 –  Kostol sv. Rity – sv. omša  – zapálenie sviece pokoja – predsedá Mons. Renato Boccardo

 

Na Slovensko prichádzajú relikvie svätej Rity – ženy, ktorá odpustila vrahom svojho manžela.

relikvia na FB_titulný obrázok
(Augustiniáni, Košice 11.4.2018)
Rehoľa svätého Augustína na Slovensku – augustiniáni, pozýva na významnú udalosť: príchod relikvií svätej Rity z Cascie – patrónky v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách. Relikvie privítajú 27. apríla 2018 v Kláštore sv. Augustína v Košiciach.
„Ide o relikvie 1. stupňa – kostičky z ruky svätice, ktoré sú uložené v medenej ruži vo výške 50cm,“ hovorí prior a predstavený komunity a rehole augustiniánov na Slovensku P. Juraj Pigula.
Príchod relikvií svätej Rity je súčasťou príprav na slávnostnú konsekráciu kostola sv. Rity, ktorou sa metropola východu stane unikátnou – bude v nej prvý kostol zasvätený tejto svätici na Slovensku. Konsekrácia sa uskutoční 8. mája 2018 o 10.30 hod.
P. Juraj Pigula, ktorý koordinuje túto mimoriadnu udalosť, ďalej povedal: „Svätá Rita vždy bola a je pri všetkých, ktorí sa k nej utiekajú vo svojom trápení, či už v manželstve, v práci, rodine. Je to aktuálna svätica, ktorá nám všetkým ponúka, ako môžeme prežívať svoj každodenný život – vedieť odpustiť. Aj keď je to pre nás mnohých snaha na celý život, musíme to skúšať, znova a znova každý deň.“
Relikvie privítajú za účasti miestnej augustiniánskej komunity, emeritného arcibiskupa – metropolitu Mons. Alojza Tkáča, talianskeho arcibiskupa Mons. Renata Boccarda, rektora sanktuária sv. Rity, predstaviteľov partnerských miest Košíc a Cascie, ako aj širokej verejnosti.
Program príchodu relikvií 27. apríla 2018: kostol sv. Rity (Herlianska 52, Košice)
relikviar
• Počas dňa príchod relikvií sv. Rity s delegáciou z mestečka Cascia, prijatie u košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera
• 17:30 ruženec svätej Rity
• 18:00 svätá omša s odovzdaním relikvií a relikviára (celebruje emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, koncelebruje arcibiskup diecézy Spoleto-Norcia, do ktorej patrí Cascia, Mons. Renato Boccardo)
• 19:00 – 23:00 možnosť osobne uctiť si relikvie (podzemná kaplnka kostola)
O reholi sv. Augustína na Slovensku – komunita sa venuje pastorácii mládeže, vyučovaniu talianskeho jazyka, vyučovaniu sv. Písma a cirkevných otcov, organizuje púte, rôzne duchovné obnovy vo farnostiach, venuje sa duchovnému vedeniu. V neposlednom rade organizuje manželské večery a tzv. stretká pre rodiny, rozvedených a bezdetné páry. Na Slovensku má jedinú stabilnú komunitu v Košiciach od roku 1995. Zakladateľom boli o. Pavol Benedik a o. Angelo Lemme. V súčasnosti má komunita šiestich stabilných členov. Najznámejším je P. Pavol Benedik, sakristián sv. Otca Františka vo Vatikáne. Predstaveným na Slovensku je P. Juraj Pigula.
Viac o augustiniánoch na: www.aug.sk, alebo na FB stránke.
Životopis svätej Rity
majSvätá Rita sa narodila v roku 1381 a zomrela 22. mája 1457. Tieto dva dátumy nie sú isté, ale boli prijaté za oficiálne pápežom Levom XIII 24. marca 1900, keď ju vyhlásil za svätú. Rita, jediná dcéra Antónia Lottiho a Amati Ferriovej, sa narodila v Roccaporene (približne 5 km od Cascie) a bola pokrstená menom Margaréta v kostole Sv. Márie della Plebe v Cascii. V šestnástich rokoch sa vydala za Pavla di Ferdinando Mancini, mladíka dobre založeného, ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov. Jednoduchým životom, bohatým na modlitbu a na čnosti, naplno venovaným rodine, pomohla manželovi k jeho obráteniu a k čestnému životu. Život manželky a matky bol otrasený vraždou manžela, zabitého pre rodové spory. Rita sa dokázala zachovať odvážne, podľa evanjelia, a ako Ježiš úplne odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili takú bolesť. Synovia, naopak, ovplyvnení prostredím a rodinou, boli pohnutí k pomste. Matka, aby zabránila takej krutosti, žiadala od Pána radšej ich smrť, než aby sa poškvrnili krvou. Obaja zomreli pre chorobu v mladom veku. Rita, vdova a osamelá, upokojila duše a dokázala dosiahnuť uzmierenie pre obidve rodiny, v sile modlitby a lásky. Až potom mohla konečne uskutočniť dávnu túžbu a vstúpiť do augustiniánskeho kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii, kde žila 40 rokov, slúžiac Bohu a blížnym s ušľachtilou radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam. Posledných 15. rokov Rita nosila na čele stigmu jedného z tŕňov Kristovej koruny, dopĺňajúc na vlastnom tele to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. Bola uctievaná ako svätá hneď po smrti, ako nám to potvrdzuje maľba na drevenej truhle, do ktorej bola uložená, a tiež „Kódex Miracolorum”, oba pochádzajúce z rokov 1457 – 62. Od 18. mája 1947 jej pozostatky odpočívajú v sanktuáriu v Cascii v krištáľovej urne. Bola noc 22. mája a už niekoľko hodín po smrti sa udiali početné zázraky a uzdravenia v meste. Rita bola uložená do skromnej truhly a kláštor Sv. Márie Magdalény sa hneď po pohrebných obradoch stal cieľom nepretržitého putovania veriacich. Počas rokov jej chýr svätosti stále rástol a Rita bola vyhlásená najprv za blahoslavenú v roku 1628 a potom za svätú v roku 1900. Dnes prichádzajú do Cascie veriaci z celého sveta, a „svätá v nemožných prípadoch“, je naďalej tešiteľkou, ktorá zmierňuje tie najbolestnejšie a skryté rany, je ochrankyňou, ktorá vyprosuje u Ježiša mimoriadne milosti.
Informovali Augustiniáni