Akcie, podujatia

júl 2024

Púť Prešov-Gaboltov 2024

Máme tu pre teba pozvanie. Ak si mladý a túžiš po priateľstve s Bohom a inými, tak toto je miesto pre teba. 

 

 

 

Informácie púť Prešov-Gaboltov 2024:

Téma púte: Umenie dobrého boja

Kto: mladí od 15 do 30 rokov vrátane

Kedy: 15.-21. júl 2024 (končíme rannou sv. omšou v Gaboltove)

Ako: po lesoch či ceste, pešo s vakom na pleciach. (Max. 15 km na deň pohodovým tempom)

Odvoz z Gaboltova si každý dohodne sám, no v prípade, že nás je veľa, zabezpečíme autobus.

Trasa: Prešov (Sídlisko III, Kostol Kráľovnej Pokoja) – Gregorovce – Záhradné – Bartošovce – Hervartov – Kružlov – Gaboltov

Kde sa stretneme: Pri kostole Kráľovnej Pokoja v Prešove na sídlisku 3 (https://maps.app.goo.gl/Cbxz35vyGkjnB7iY9)

Čo potrebuješ:  dobrú pevnú obuv, spacák, karimatku, pršiplášť, lieky, repelent, osobné veci, reflexné pásky. Nezabudnúť hlavne prezúvky.

Prihlasovanie: Klikni na link a vyplň formulár. 👉 https://forms.gle/G6sfHYCzhSiTYQECA👈

!POZOR! PRIHLASOVANIE JE OTVORENÉ DO 7 JÚLA 2024. Prihláste sa čo najskôr!

pre info píš: augustiniani@gmail.com alebo volaj o. Jozefa na 0948 601 119

Koľko: cena cca 80 Euro. (jedlo na každý deň, spevníček, šatka)

 

Niečo o púti

Putovanie je nádherný spôsob ako hľadať Boha spolu s priateľmi v diskusii, modlitbe, námahe a v radosti.
Kráča sa v prírode či po cestách, každý so svojím vakom, s možnosťou poslať karimatku autom 🙂
Ak má niekto problémy s chrbticou (alebo niečo podobné), môže požiadať o nosenie vaku autom.

Každý deň má svoju tému, prednášajúcich a na omšiach spievame spoločne ako jedna skupina mládežnícke piesne.

Každý bude pridelený do skupiny, v ktorej bude kráčať a zdieľať svoje myšlienky, vieru či pochybnosti.
Nechýba na tejto duchovnej obnove okrem modlitieb a duchovnej potravy aj kopec zábavy a radostné ovzdušie 🙂

“Kráčať v spoločenstve spolu s priateľmi, s tými, ktorí sa majú radi, toto nám pomáha a pomôže nám to prísť až tam, kam musíme dôjsť,” hovorí pápež František.

Cieľom je mariánske pútnické miesto Košickej arcidiecézy – Gaboltov. Kráčame k tomuto cieľu, aby sme prišli ku Kristovi, ktorého nám Mária na milostivom obraze (ikone) ukazuje. Chceme sa od Márie učiť byť Ježišovými učeníkmi a ukazovať v našom živote na neho.

Putuje sa týždeň s hlbokým duchovným programom.

 

Tešíme sa každého pútnika či pútničku

Bratia augustiniáni

Prihlasovanie na sviatosť 1. sv. prijímania na budúci šk. rok 2024-2025

Milí rodičia, spustili sme predbežné informatívne prihlasovanie na prípravu k prijatiu sviatosti 1. sv. prijímania na budúci školský rok, aby sme zistili záujem z vašej strany.

Na základe počtu prihlásených počas mesiaca jún-júl budeme kontaktovať a informovať rodičov ohľadne samotnej prípravy. Príprava sa týka detí navštevujúcich základnej školy, z tradície v našich krajoch 3. ročník ZŠ.

Prihlasovací formulár nájdete tu: prihlasovanie.

Ak máte otázky ohľadne prípravy, môžete nás kontaktovať po sv. omšiach v kostole alebo emailom: ke.augustiniani@abuke.sk

 

 

máj 2024

Odpustová slávnosť sv. Rity - poďakovanie

V sobotu 18. mája sme v našej Farnosti sv. Rity oslávili patrónku kostola a našej farnosti – sv. Ritu, a to za účasti veľkého počtu veriacich, nie len farníkov, ale ctiteľov a pútnikov, ktorí k nám prišli z rôznych častí Slovenska.

 

 

Slávnostnú sv. omšu celebroval košický eparchiálny arcibiskup J. E. Mons. Cyril Vasiľ, ktorý nás povzbudil príhovorom v kázni a svojou otcovskou a bratskou prítomnosťou. V homílii zdôraznil príklad života sv. Rity, a to najmä jej snahu o pokoj a zmierenie medzi rodinami a rôznymi mocenskými skupinami, o ktorý sa vo svojom živote Rita tak hrdinsky usilovala vo svetle Kristovho evanjelia. Podobne aj my dnes, nie len v našich rodinách, na pracoviskách či v školách, ale v celej našej spoločnosti potrebujeme obnoviť pokoj, úctu a nádej medzi ľuďmi. Cnosti by sa mali stať opäť dnes našimi akoby „natrénovanými“ schopnosťami, ktoré nám pomôžu povedať ponúkanému dobru „áno“, a ak sa núka zlo, tomu bez váhania povedať „nie“.

 

 

 

Touto cestou sa chceme zároveň poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri príprave tejto slávnosti a vytvorili spoločenstvo prijatia, pokoja a radosti. Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom, ktorí vítali pútnikov už pri vstupe do areálu kláštora a  usmerňovali autá na parkovisku a veriacich ďalej v kostole; ďakujeme kňazom pri spovedaní, kostolníkom, miništrantom, zboru a hudobníkom pri príprave slávnostnej liturgie; o pohostenie sa postarali majstri guľášu, birmovanci a mladí pri káve a cukrovej vate; srdečná vďaka ženičkám za prípravu ruží a výzdobu kostola a obedného stola; úprimné ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri upratovaní a príprave nádvoria kláštora; ďakujeme nášmu technikovi za videoprenos slávnosti aj pre tých, ktorí osobne nemohli prísť; a na záver ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste prišli v duchu radosti a pokoja osláviť spolu s nami našu svätú Ritu.

 

Svätá Rita, oroduj za nás a vyprosuj pre nás všetkých a našich blízkych aj naďalej potrebné milosti u Boha.

 

S vďakou,

bratia augustiniáni

 

Odpustová slávnosť sv. Rity 2024

Milí bratia a sestry, drahí ctitelia sv. Rity,

srdečne vás pozývame na odpustovú slávnosť našej svätice, netradične v sobotu 18.5.2024. Sv. omše budú spolu 3: 8:30, 10:30 a poobede o 15:00.Spovedať sa bude 1 hodinu pred hlavnou sv. omšou (od 9:30) a pol hodinu pred popoludňajšou sv. omšou (od 14:30).

Hlavnú, slávnostnú sv. omšu o 10:30 bude celebrovať J. E. Mons. Cyril Vasiľ, Košický eparchiálny arcibiskup.

 

Pri každej sv. omši budeme požehnávať ruže sv. Rity, ktoré si budete môcť zakúpiť po sv. omši pred vchodom kostola. 

Po slávnostnej sv. omši vás pozývame na náš tradičný guláš a spoločné posedenie v nádvorí kláštora.

 

Parkovanie: na odpustovú slávnosť očakávame väčší počet ľudí a áut. Žiadame vás, aby ste rešpektovali našich pomocníkov organizátorov pri parkovaníusmerňovaní ľudí v kostole a okolí.

Zároveň vás žiadame, aby ste autá neparkovali pred vchodmi do dvorov k rodinným domom na našej ulici a neblokovali domácich v časoch sv. omší – a to nie len v túto odpustovú slávnosť, ale aj po iné nedele počas roka. Ďakujeme.

Autobusy nebudeme púšťať do areálu kláštora. Ak sa chystáte ako pútnici s autobusom, ohláste sa nám vopred. Autobus nech vás vysadí na zastávke pri vstupe na ulicu, ktorá smeruje ku kláštoru a odstaviť samotný autobus je možné napr. pri ihrisku v Košickej Novej Vsi.

 

 

V kostole budeme mať niektoré miesta vyhradené pre hostí a asistenciu na sv. omši.

 

Chceme sa taktiež poďakovať všetkým cukrárkam a cukrárom, ktorí ste počas 15 štvrtkov piekli koláče, a mohli sme sa takto už dopredu hostiť po sv. omšiach k úcte k sv. Rite. Zo srdca ďakujeme.

 

A ak by niekto chcel priniesť nejaký koláč na pohostenie na odpustovú slávnosť ku gulášu, budeme radi 🙂

 

Tešíme sa na stretnutie s vami a spoločnú oslavu našej sv. Rity,

bratia augustiniáni

1 2 3 4 5 6 7