Akcie, podujatia

Púť Prešov - Gaboltov 2013

Milí pútnici na XXII. augustiniánskej pešej púti z Prešova do Gaboltova (15.-21. júl 2013),

stretneme sa v Prešove na železničnej stanici o 11:49 dňa 15. júla 2013.
Príspevok za púť: 30 Euro (strava na celý týždeň, spevník+šatka, autobus z Gaboltova do Prešova)
Nezabudnúť: olovrant na prvý deň, spacák, karimatku, pršiplášť, prezúvky, pero, zošit, Nový zákon, hygienické potreby, repelent, reflexnú pásku, lieky (ak beriete), dobrú obuv, čiapku, krém proti opaľovaniu.
Kto potrebuje bezlepkovú stravu je potrebné to nahlásiť, ak ste tak ešte neurobili.
Naša púť končí ráno 21. júla v Gaboltove. Budeme tam mať budíček a sv. omšu o 6:00 a po nej sa rozlúčime. Kto bude chcieť, bude pripravený autobus pre našich pútnikov, odvezie ich až do Prešova.
Pre každý prípad píšte na augustiniani@gmail.com alebo volajte 0915 317 978.
Augustiniánska púť: Lurdy 2014 (Ars, Lyon, Pavia, Miláno)

Púť po stopách svätých a kresťanskej kultúry. Bratia augustiniáni pozývajú na púť do Lúrd a nielen tam.

7.6. – 14.6. 2014

Navštívime: Lurdy – Pavia – Certosa di Pavia – Ars – Lyon – Miláno

Svätci na ceste: Panna Mária, sv. Jozef, sv. Bernardeta, sv. Ján Mária Vianney, sv. Augustín, sv. Ambróz, sv. Bruno.

Neuveriteľný zájazd s množstvom miest, svätých a kultúry.

390 Euro

Cena s plnou penziou v Lurdoch (2 noci), polpenziou v Arse (2 noci) a obedom v Pavii. Plus je v cene zahrnuté aj poistenie. Púť sprevádza P. Juraj Pigula z Rehole sv. Augustína. Odchod autobusu z Prešova a Košíc. Záujemcovia nech sa hlásia na adrese: augustiniani@gmail.com

  1. Deň – Odchod autobusu z Prešova a Košíc popoludní 7. Júna.
  2. Deň – Ráno príchod do Pavie. Sv. omša v bazilike san Pietro in Ciel d´oro, kde je pochovaný sv. Augustín. Prehliadka monumentálneho náhrobku a uctenie si relikvií sv. Augustína. Presun na kávu v meste. Krátka prehliadka mesta a odchod do Certosa di Pavia. Obed v reštaurácii a prehliadka nádherného kartuziánskeho kláštora Certosa di Pavia. Odchod do Arsu, večera z vlastných zásob. Príchod do Arsu a nocľah.
  3. Deň – Raňajky a prehliadka kostola, návšteva múzea Jána Mária Vianneya a jeho fary. Obed a odchod smer Lyon. Cestou zastávka na pútnickom mieste u sv. Jozefa v Mont-Luzin, modlitba zasvätenia otcov a mužov sv. Jozefovi. Prehliadka  baziliky Notre-Dame de Fourvière, možnosť na návštevu kostola sv. Ireneja a rozchod v meste (tu možnosť vidieť aj katedrálu). Večera individuálne. Po 20:00 návrat na hotel do Arsu.
  4. Deň – Raňajky v hoteli a odchod do Lúrd. Príchod do Lúrd, ubytovanie a večera v hoteli. Nočný ruženec pri jaskyni zjavenia.
  5. Deň – raňajky v hoteli. Prehliadka bazilík a sv. omša. Obed v hoteli. Popoludní návšteva múzea sv. Bernardety a voľný čas. Večera v hoteli, (sviečkový pochod) a nočný ruženec pri jaskyni.
  6. Deň – raňajky v hoteli. Sv. omša a voľný čas na modlitbu, prechádzku po mestečku, prípadne čas na kúpeľ. Obed v hoteli a po obede vysťahovanie z hotela. Odchod z Lúrd. Cestou možnosť prechádzky a večere v jednom z francúzskych miest po ceste.
  7. Deň – ráno príchod do Milána. Prehliadka Dómu a vstup do podzemného baptistéria sv. Jána Krstiteľa, obnova krstných sľubov na mieste, kde bol pokrstený sv. Augustín. Voľný čas na obed. Možnosť sa individuálne prejsť po centre a obzrieť si mnohé zaujímavosti, ktoré Miláno ponúka. Sv. omša bude pravdepodobne v bazilike sv. Rity alebo v bazilike sv. Ambróza a potom odchod na Slovensko.
  8. Deň – príchod na Slovensko v ranných hodinách.
  9. Our Lady of Lourdes Basilica
40 41 42 43 44 45 46