Interiér Kostola sv. Rity

Akcie, podujatia

máj 2022

Farnosť sv. Rity

1.mája bude augustiniánska komunita poverená vedením farnosti sv. Rity. Slávnostnú sv. omšu o 10:30 bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

1 2 3 4