Akcie, podujatia

apr 2024

Letný Tábor Kamarát 2024

Milí chalani a tohto roku po prvý krát aj dievčatá 🙂

 

Tak ako po minulé roky, aj tento rok pre vás pripravujeme náš letný Tábor Kamarát. Tohto roku to bude naša premiéra, keďže pozývame aj dievčatá, aby spolu s nami strávili jeden pracovný týždeň krásnych zážitkov a spoločnej zábavy v augustiniánskom duchu radosti a priateľstva.

 

 

Termín tábora bude na prelome mesiacov júl a august: 29.7. – 2.8. a teda pondelok až piatok a miesto tábora je neďaleko Košíc, v rekreačnom stredisku v Kysaku.

Hodnota tábora pre dieťa je 150 €. Ak prihlasujete viac ako jedno dieťa z vašej rodiny, na každé ďalšie dieťa je príspevok na prípravu tábora 130 €.

 

Prihlasovanie na tábor pod nasledujúcimi odkazmi: 

– chlapci https://forms.gle/SU3feHEtyGR7XXsAA

– dievčatá https://forms.gle/kAgrCfeei7TKZrRz7

 

Tešíme sa na spoločné chvíle a čas strávený medzi kamarátmi,

bratia augustiniáni

Návšteva novozvoleného provinciála v našej komunite v Košiciach

V dňoch od 2.4. do 6.4. nás navštívil novozvolený provinciál našej Talianskej augustiniánskej provincie p. Gabriele Pedicino, rodák z Ríma. Na tejto návšteve ho sprevádzal p. Christian Iorio, ktorý je zastáva funkciu sekretára dosluhujúceho provinciála p. Giustina Casciana.

P. Gabriele prišiel na bratskú návštevu našej komunity, pri ktorej sme sa zhovárali o našom živote, našich aktivitách a mladučkej farnosti sv. Rity. Spoločne sme otvorili aj otázku budúcnosti a naše vízie do najbližších rokov. Na sv. omši vo štvrtok, kedy sme slávili 9. štvrtok sv. Rity, bol hosťom spolu s o. Pavlom Benedikom, ktorý pôsobí ako farár vo farnosti sv. Prisky v Ríme. P. Gabriele v kázni zdôraznil 3 dôležité slová slová, ktoré plynú z veľkonočného tajomstva: „Grazie“, „Pace“, „Buona Pasqua“ a teda „Ďakujem“, „Pokoj“ a „Požehnanú Veľku Noc“,  Návštevu sme zakončili v piatok spoločnou adoráciou s mladými a dobrovoľníkmi, ktorí už myslia a chystajú blížiace sa letné oslavy sv. Augustína a sv. Moniky Augfest 2024 (31.8.-1.9.).

 

P. Gabrielemu vyprosujeme Božie požehnanie, múdrosť a pravé zanietenie pre nasledujúce 4 roky jeho služby provinciála v našej provincii.

 

 

feb 2024

Pôstne kázne

V pôstnom období budeme mávať v kostole pôstne kázne – zamyslenia v utorok po sv. omši (18:00).

Bude nám ich prednášať duchovný otec Lukáš Durkaj, kaplán z Farnosti Dominika Savia zo Sídliska Ťahanovce, zároveň doktorand Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Názov stretnutí je Hriešnik a Biblia.

 

Štvrtky sv. Rity

Drahí ctitelia a ctiteľky sv. Rity,

aj v tomto roku vás pozývame na 15 Štvrtkov sv. Rity.

Každý štvrtok od 08.2.2024

Program:

17.30 ruženček sv. Rity

18.00 sv. omša a modlitby k sv. Rite

Budeme sa modliť za rodiny, pokoj v rodinách a vo vzťahoch, za odpustenie, za chorých. Sv. Rita, patrónka neriešiteľných situácií, nám môže byť príkladom a posilou.

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni

 

1 2 3 4 5 6 7