Akcie, podujatia

Moje kňazstvo

Pozývame vás na ďalšie zo stretnutí kurzu “Inšpirácie” s ďalším hosťom Jurajom Juricom.

Financie a Biblia

Pozývame vás na ďalšie zo stretnutí stredajšieho kurzu “Inšpirácie” s hosťom Radom Ivankom.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19