Akcie, podujatia

Spoveď v kláštore

Pozývame vás na spoveď – sviatosť zmierenia v stredu od 16:30 do 17:45.

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni

Adorácia kríža

Príďte na stredajšie inšpirácie: Adorácia kríža (so siedmymi zastaveniami krížovej cesty).

Rady skúseného diabla

Pozývame vás na stredajšie inšpirácie. Téma: Rady skúseného diabla. Prednáša P. Milan Hermanovský.

Adorácia kríža

Príďte na stredajšie inšpirácie: Adorácia kríža (so zastaveniami krížovej cesty).

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19