·  Dávame do pozornosti

Tento mesiac je venovaný misiám a všetci sme pozvaní, aby sme hlásali dobrú zvesť.

Inšpirácie si môže nájsť každý osobne alebo ako skupinka či celé spoločenstvo aj tu: http://www.misijnediela.sk/mimoriadny-misijny-mesiac-oktober-2019/

 

U nás v kostole bude pri hlavnom vstupe krabička kde bude možné celý mesiac prispieť na misie našej (Talianskej) provincie, ktoré máme v Peru konkrétne v oblasti Apurimac.

 

Taktiež každý piatok pred večernou sv. omšou sa budeme modliť modlitbu sv. ruženca za mise.
logo

Svätý Otec František vyhlásil október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac. V Ríme už predstavili logo, ktoré bude vo všetkých miestnych cirkvách spojivom a zároveň symbolom všetkých aktivít Mimoriadneho misijného mesiaca. Súčasťou loga je jednoduchý slogan: „Pokrstení a poslaní“.

Logo predstavuje misijný kríž, ktorého päť tradičných farieb predstavuje päť kontinentov. Kríž víta svet a spája ľudí. V komunikácii v Cirkvi sme spojení s celým svetom so všetkými národmi. Kríž je znamením spoločenstva s Bohom a s ľuďmi. Je svetlý a plný farieb, pretože je znakom víťazstva a vzkriesenia.

Kríž je v tvare sveta, pretože naša evanjelizácia nemá ohraničenie ani bariéry – je ovocím Ducha Svätého. Kríž objíma každého muža a ženu tohto sveta, a vďaka krížu sme spojení a otvorení pre spoločnú misiu. Láska a svet premenené Duchom Svätým prekonávajú vzdialenosti a otvárajú naše srdcia pre druhých. Je to radostná láska Ježiša, ktorá nepozná hranice a ide až na kraj sveta.

Slová „Pokrstení a poslaní“ označujú dve základné vlastnosti kresťana: krst a hlásanie. Z kríža prúdi krst pre spásu všetkých ľudí, ktorým sme poslaní hlásať Ježišovo evanjelium.

(prevzaté z www.vaticannews.va/sk)

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)