Púť Prešov – Gaboltov 2014

Posted by & filed under Dávame do pozornosti.

Milí priatelia, pozývame vás na 23. pešiu púť Prešov – Gaboltov. Je to duchovná obnova plná prednášok, modlitieb, zábavy a spevu! Denne putujeme 10-12 km. Téma púte: The mission of the joy! alebo ako sa stať nostiteľmi radosti! Prihlasovanie a info na augustiniani@gmail.com Telefónny kontakt na kláštor sv. Augustína 055-6333654.  

Kresťania si môžu zvoliť najobľúbenejšiu knihu za rok 2013

Posted by & filed under Dávame do pozornosti.

Prvý ročník jedinečnej ankety, v ktorej si kresťania zvolia kráľovnú kníh, bude prebiehať počas mája 2014 na stránke Biblika.sk. Anketa má za cieľ reflektovať aktuálnu ponuku kresťanských kníh a predstaviť ju čitateľom so zreteľom na ich potreby. Ukázať, akým smerom ísť pri výbere dobrej literatúry. “Ľudia stále radi čítajú, chceme im ukázať, ktoré knihy zaujali… Read more »

Lurdy 7.6.-14.6. 2014 – ZRUŠENÉ

Posted by & filed under Dávame do pozornosti.

Vážené dámy a vážení páni, s ľútosťou vám oznamujem, že púť do Lúrd naplánovaná od 7. júna 2014 sa neuskutoční. Dôvodom je nedosiahnutá ani polovica účastníkov z plného počtu 50, ku dnešnému dňu. Je mi to fakt ľúto aj preto, lebo ma to stálo veľa času a námahy vybaviť všetko vopred. Rozhodol som sa však… Read more »

Svätá do každej rodiny – Sv. Rita

Posted by & filed under Dávame do pozornosti.

 Rodinná atmosféra pokoja Rita, prvorodená dcéra Antónia a Amaty Lotti, sa narodila v roku 1371 v Roccaporene, asi päť kilometrov od mestečka Cascie. Lottiovci boli roľníckou rodinou a viedli slušný a pokojný spôsob života, nakoľko obrábali svoj vlastný pozemok. Vykonávali aj dôležitú úlohu sprostredkovateľov mieru. Zvyčajne na to poslanie boli vybraní jednoduchí občania, zvyčajne starší, ale vážení pre mravnosť, čestnosť… Read more »

Homília pápeža Františka na sviatok sv. Augustína (28.8.2013)

Posted by & filed under Dávame do pozornosti.

Homília pápeža Františka na sviatok sv. Augustína, ktorú predniesol 28. augusta 2013 v Bazilike sv. Augustína v Ríme pri otváracej svätej omši 184. generálnej kapituly augustiniánov. „Pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe“ (Vyznania, I,1,1). Týmito slovami, ktoré sa stali slávnymi, sa sv. Augustín obracia na Boha vo Vyznaniach a… Read more »

Svätá Monika – svätá mama

Posted by & filed under Dávame do pozornosti.

Svätá Monika – svätá mama Za poznanie života svätej Moniky vďačíme predovšetkým jej synovi Auréliovi Augustínovi, jednému z najväčších mysliteľov kresťanského staroveku. Svätého Augustína poznáme ako konvertitu, filozofa, ako výborného rečníka a kazateľa, tiež ako teológa a historika, tiež biskupa a učiteľa cirkvi. V neposlednom rade bol aj duchovným spisovateľom a vodcom. Často s hlbokým dojatím hovoril a písal o svojej matke. Síce jej… Read more »

Svedectvo očitého svedka

Posted by & filed under Dávame do pozornosti.

Státisíce ľudí rôzneho veku z celého Slovenska sa stretli v Košiciach, aby vyjadrili svoje presvedčenie, že život každého človeka by mal byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Rovnako by mala byť  chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, pretože v rodine sa vytvárajú ideálne podmienky… Read more »

Augustín a jeho doba

Posted by & filed under Články o sv. Augustínovi, Dávame do pozornosti.

Zánik antického sveta Keď sa v roku 354 narodil Augustín, Rím už mal vyše tisíc rokov a vládol nad svetovou ríšou. Niekdajšia severoafrická kráľovská ríša Numídia, v ktorej ležalo Augustínovo rodisko Tagaste, bola za Júlia Cézara začlenená do rímskej provincie Afrika sa už štyristo rokov bola pod vplyvom rímskej kultúry, ktorá zatlačila pôvodnú berberskú kultúru na okraj, aj… Read more »