·  Akcie, podujatia

Loading Map....

Dátum a čas

Miesta konania
Kláštor sv. Augustína

Sv. omša 1. novembra bude o 10:30 a 2. novembra o 7:00. O spovedi a odpustkoch sa dočítate ďalej.

Spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou a aj po sv. omšiach na požiadanie.

Odpustky za duše zosnulých

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Prvý spôsob

2.novembra v deň Spomienky na všetkých zosnulých:

 • nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku
 • pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca
 • splniť i ostatné predpísané úkony:
 • prijať sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom
 • prijať Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň
 • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva
 • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému

Tieto odpustky možno získať od  poludnia predchádzajúceho dňa (12 00  hod. 1.novembra), až do polnoci určeného dňa (24 00  hod. 2.novembra).

Druhý spôsob

od 1. novembra do 8. novembra počas odpustkovej oktávy:

 1. nábožne navštíviť cintorín raz denne
 2. aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých
 3. splniť i ostatné predpísané úkony:
 • prijať sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom
 • prijať Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň
 • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva
 • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému

Odpustky sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci a iba raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Čo sú to odpustky?

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).

Keďže aj zosnulí veriaci, ktorí sa očisťujú, sú členmi spoločenstva svätých – spoločenstva bratov kresťanov v nadprirodzenej jednote Kristovho tajomného tela –, môžeme im okrem iného pomáhať tým, že pre nich získavame odpustky, aby tak boli oslobodení od časných trestov, ktoré si zaslúžili za svoje hriechy.

Pridať komentár

 • (Nebude zverejnený)