·  

Dátum a čas

Aj tohto roku sme pripravili náš augustiniánsky tábor Kamarát pre chlapcov.

Zúčastnilo sa ho nakoniec 23 chlapcov a 7 animátorov. Všetci sme ho úspešne ukončili plní zážitkov a možno aj nejakej odreninky, ale s úsmevom na tvári.

Boli sme ubytovaní v chatkách v rekreačnom stredisku Lúčky-Potoky v peknom prostredí medzi kopcami a lesmi. Strava bola výborná a program plný športových aktivít, malej turistiky, hier a zábavy a nočných prekvapení. Počas týždňa sme sa zamýšľali spoločne nad príbehom Jakubových 12 synov zo Starého Zákona, ktorý najprv predali brata Jozefa do otroctva, ale nakoniec v ňom našli toho, ktorý pomohol rodine v čase hladu. Aj my sme sa učili porozumieť na ich príklade našim vzťahom v rodinách, tomu že sme všetci milovaní a jedineční pre našich rodičov, a spoločne sa snažíme dávať naše dary pre dobro všetkých, každý podľa svojho veku. K tomu patrí aj naučiť sa odpustiť a prijať dary iných. Každodenná modlitba a svätá omša nám pomáhala v našom spojení s Nebeským Otcom.

Vytvoriť takúto kamarátsku atmosféru nám pomohlo aj to, že sme sa snažili tráviť čím viac času bez mobilov a podobných komunikačných zariadení – odpojili sme sa od okolitého sveta, aby sme sa napojili na nás, ktorí sme boli spolu v tábore 🙂

Chceme sa poďakovať našim animátorom za ich neoceniteľnú službu, za ich čas, ktorý si „ustrihli“ z iných možností ako tráviť letné prázdniny… bez nich by sme tábor nemohli takto zorganizovať. Ďakujeme.

Ďakujeme rodičom za ich dôveru zveriť nám svoje deti a tešíme sa na vás opäť o rok 🙂

Ďakujeme Pánovi za čas milostí, kotrý nám doprial počas tohto týždňa, za možnosť vytvoriť nové kamarátstva, za radosť, kotrú si chceme niesť v našich srdciach do ďalších dní.

Fotografie budú pridané na našu FB stránku už o pár dní. Potom pridáme link kde si ich budú môcť nájsť aj tí z vás, ktorí ho nepoužívate.

Prajeme vám požehnaný zvyšok leta a tešíme sa na ďalšie stretnutia,

o. Rastislav a o. Andrej

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)