·  

Loading Map....

Dátum a čas

Miesta konania
Kláštor sv. Augustína

Pozývame vás na diskusiu s odborníkmi v skupine i individuálne v oblastiach: psychológie, sociálnej práce a práva.

HĽADAJME RIEŠENIA SPOLOČNE

______________________________________________________

MIESTO KONANIA
28. máj 2015 od 18:00 hod. do 20:30 hod.
Kláštor Augustiniánov, Herlianska 52, Košická Nová Ves
______________________________________________________
ODBORNÍ GARANTI
doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD.
JUDr. Peter Demek, PhD.
Mgr. Peter Dolobáč
ThDr. Juraj Pigula, PhD.
PhDr. Jana Treščáková
______________________________________________________
ODBORNÁ SEKCIA
PRÁVNE ASPEKTY NÁSILIA V RODINE
Vedie: doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD.
Hostia:
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
JUDr. Simona Smoľáková
______________________________________________________
PROGRAM
18:00 – 19:00 sv. omšu celebruje p. Juraj Pigula OSA
19:00 – 19:15 prestávka
19:15 – 19:20 otvorenie
19:20 – 20:20 diskusia v odbornej sekcii
20:30 záver
__________________________________________________________

V prípade záujmu zo strany účastníkov možnosť využitia individuálneho poradenstva.

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)