·  

Dátum a čas

Pozývame vás na trojdnie osláv sv. Augustína.

Piatok – sviatok Sv. Monika – 27. august

Sv. omša 18:30

Adorácia

Sobota – vigília slávnosti Sv. Augustína – 28. august

15:00 hry pre deti (pod stanom)

kaviareň sv. Moniky s občerstvením

15:30 Dominika Gurbaľová (koncert v kostole)

16:30 pauza

17:00 svedectvá

17:50 požehnanie detí a rodín pri soche Panny Márie za kostolom

18:30 sv. omša (vigília slávnosti sv. Augustína)

19:30 vešpery a uvedenie nového priora laického Bratstva

Nedeľa – Slávnosť Sv. Augustína – 29. augusta

Sv. omše: 7:30 a 9:00

Slávnostná sv. omša: 10:30 Mons. Marián Gavenda (celebrant a kazateľ)

Po sv. omši – augustiniánsky guláš a občerstvenie

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)