·  

Dátum a čas

Stretneme sa o 12:00 v kostole Panny Márie Kráľovnej pokoja na sídlisku III. v Prešove (adresa: Námestie Kráľovnej pokoja 7373/1, 080 01 Prešov)

(11:15 stretnutie na železničnej stanici Prešov pre tých, ktorí prídu vlakmi alebo autobusmi a chcú sa dostať na miesto stretnutia spolu)

Kto: mladí od 14 do 34 rokov vrátane

Ako: po lesoch a ceste pešo

Koľko: cena 40 Euro. (jedlo, spevníček, šatka, autobus do Prešova v nedeľu ráno)

Čo: potrebuješ  dobrú obuv, spacák, karimatku, pršiplášť, Nový zákon a osobné veci. Dobré sú aj reflexné pásky. Nezabudnúť aj repelent a prezúvky.

Prihlasovanie: ukončené.

Téma: Zatiahni na hlbinu.

Pre ďalšie info píš na: augustiniani@gmail.com alebo volaj 0948 037 768.

 

Program putovania – Prešov- Gaboltov 2019

15.7. Pondelok: Prešov – Fintice

16.7. Utorok: Fintice – Terňa

Popoludní: Liturgia zmierenia

17.7. Streda: Terňa – Hertník

Večer: Adorácia

18.7. Štvrtok: Hertník – Richvald

Po ceste: Hervartov –  Krížová cesta

19.7. Piatok: Richvald – Sveržov

Ďakovná adorácia po sv. omši

20.7. Sobota: Sveržov – Gaboltov

21.7. Nedeľa: Gaboltov

5:15 budíček; 6:00 sv. omša

 

Denný harmonogram

7:00 budíček

7:30 raňajky

8:15 ranné chvály v kostole

8:30 prednáška

9:00 putovanie

13:30 obed, skupinky, zdieľanie, nácvik zboru

18:00 sv. omša

19:30 večera

20:15 večerný program

22:17 večierka

 

Púť Prešov-Gaboltov

Putuje sa týždeň s duchovným programom a aj zábavou.

Cieľom je mariánske pútnické miesto Košickej arcidiecézy – Gaboltov. Kráčame k tomuto cieľu, aby sme prišli ku Kristovi, ktorého nám Mária na milostivom obraze (ikone) ukazuje. Chceme sa od Márie učiť byť Ježišovými učeníkmi a ukazovať v našom živote na neho.

“Kráčať v spoločenstve spolu s priateľmi, s tými, ktorí sa majú radi, toto nám pomáha a pomôže nám to prísť až tam, kam musíme dôjsť,” hovorí pápež František. Putovanie je nádherný spôsob ako hľadať Boha spolu s priateľmi v diskusii, modlitbe, námahe a v radosti. Kráča sa v prírode či po cestách, každý so svojím vakom, s možnosťou poslať karimatku autom alebo pre tých, ktorí majú problémy s chrbticou.

Každý deň bude iná téma, iný prednášajúci a na omšiach spievame spoločne ako jedna skupina mládežnícke piesne.

Každý bude pridelený do skupiny, v ktorej bude kráčať a zdieľať svoje myšlienky, vieru či pochybnosti. Nechýba na tejto duchovnej obnove okrem modlitieb a duchovnej potravy aj kopec zábavy a radostné ovzdušie.

denný program

raňajky

modlitba ranných chvál

prednáška

kráčanie

obed

stretnutie v skupinách

spoločné zdieľanie

sv. omša

večera

spoločný zábavný program

 

Môžeš si pozrieť aj blogy z predošlých pútí :)

http://www.aug.sk/osa/index.php?option=com_myblog&show=PAoA-2009-part-I.-.html&blogger=majka&Itemid=103

http://www.aug.sk/osa/index.php?option=com_myblog&show=VykroA-na-novAo-cestu-s-Bohom-.html&blogger=majka&Itemid=103

http://www.aug.sk/osa/index.php?option=com_myblog&show=My-sme-tu-doma-Gaboltov-po-20x-.html&blogger=joskobo&Itemid=103

http://www.aug.sk/osa/index.php?option=com_myblog&show=Gaboltov-aj-spoza-objektA-vu..html&blogger=joskobo&Itemid=103

Panná Mária v Gaboltove

Ľavý bočný oltár je barokový s manieristickými prvkami a je zasvätený Panne Márii Škapuliarskej. Pochádza z druhej polovice 18. storočia. Na oltári je dominantný obraz Panny Márie Škapuliarskej, ale na nástavci má tento oltár aj obraz sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Oltár bol postavený z iniciatívy členov Bratstva Panny Márie Škapuliarskej. Autor oltárneho obrazu, ktorý je namaľovaný na plátne, je neznámy. Pravdepodobne pre jeho vyhotovenie mu poslúžil iný, starší obraz. Centrálny obraz Panny Márie je vysoký 137 cm. Panna Mária na obraze drží vo svojich rukách malého Ježiša. Na hlave má striebornú korunu, ktorá je pozlátená, a okolo nej je dvanásť pozlátených hviezd. Pri nohách Panny Márie kľačí Šimon Stock, ktorý k nej vystiera ruku, aby prijal škapuliar. Udalosť, ktorá je namaľovaná na obraze sa uskutočnila 16. júla v roku 1251, keď sa Šimonovi Stockovi (generálnemu predstavenému karmelitánskeho rádu) zjavila Panna Mária a podala mu škapuliar so slovami: „Milý syn môj, vezmi tento škapuliar svojho rádu, odznak môjho bratstva pre teba a pre všetkých karmelitánov ako mimoriadne znamenie milosti. Kto v ňom zomrie nezakúsi večný oheň. To je znamenie spásy, ochrana v nebezpečenstve, záruka pokoja a večnej zmluvy.“

Pravý bočný oltár je tiež postavený v barokovom štýle a je zasvätený Čenstochovskej Panne Márii. Postavili ho počas renovácie kostola v roku 1715. Dôvodom pre postavenie tohto oltára s týmto ideovým zameraním bol fakt, že kostol v ktorom bol postavený, je zasvätený svätcovi, ktorý patrí k hlavným patrónom Poľska. Preto je táto jednota zvýraznená aj na tomto bočnom oltári. Okrem obrazu Panny Márie tu znova nachádzame plastiku sv. Vojtecha. Je oblečený v omšovom rúchu, na hlave má mitru, v jednej ruke drží biskupskú palicu a v druhej knihu evanjelia.

 

Zo správy gaboltovského farára Mateja Harucha (okolo roku 1750) sa dozvedáme o Bratstve Panny Márie Škapuliarskej. Uvádza sa v nej, že bolo založené pred štyridsiatimi rokmi z iniciatívy vtedajšieho gaboltovského farára. Hlavnú zásluhu na jeho založení však mali bosí karmelitáni z Krakova. V podkladoch pre oficiálny dokument kánonickej vizitácie farnosti, ktorú vykonal jágerský biskup Karol Eszterházy dňa 11. júla 1775, o Bratstve Panny Márie Škapuliarskej nachádzame poznámku, že bolo založené v roku 1706. Gaboltovskému kostolu boli udelené aj úplné odpustky, ktoré povolil pápež Klement XI. (1700 – 1721). Odpustky sa vzťahovali aj na nečlenov Bratstva Panny Márie Škapuliarskej, ktorí navštívili v deň Panny Márie Karmelskej – 16. júla alebo nasledujúcu nedeľu kostol v Gaboltove a vykonali pobožnosť pred oltárom Panny Márie Škapuliarskej.

 

V štatútoch Bratstva Panny Márie Škapuliarskej sa uvádza, že jeho predstaveným je gaboltovský farár. Ten má právo prijímať do Bratstva Panny Márie Škapuliarskej nových členov. Táto tradícia sa zachováva až dodnes. Do Bratstva Panny Márie Škapuliarskej sa každoročne prijímajú noví členovia pri príležitosti púte ku Karmelskej Panne Márii. Púte sa konajú vždy v nasledujúcu sobotu a nedeľu po sviatku Panny Márie Karmelskej teda po 16. júli. Do Gaboltova z tejto príležitosti prichádza mnoho pútnikov takmer z celého Slovenska, z ktorých mnohí putujú peši. Gaboltovská púť je najväčšou púťou v Košickej arcidiecéze.

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)