·  

Dátum a čas

Stretneme sa v Prešove na železničnej stanici dňa 14. júla 2014 o 12:16!!! Buďte presní 🙂 Prečítajte si pozorne všetky info o púti!

IMG_0922

Nezabudnúť: olovrant na prvý deň, spacák, karimatku, pršiplášť, prezúvky, pero, zošit, Nový zákon, hygienické potreby, repelent, reflexnú pásku, lieky (ak beriete), dobrú obuv, čiapku, krém proti opaľovaniu.
Kto potrebuje bezlepkovú stravu je potrebné to nahlásiť, ak ste tak ešte neurobili.

Dievčatá prosíme, aby si vzali aj tričká s rukávmi, prípadne ďalšie veci (napr. sukňa), aby na sv. omši boli oblečené dôstojne 🙂

Naša púť končí ráno 20. júla v Gaboltove. Budeme tam mať program, tkzv. budíček a sv. omšu o 6:00 a po nej sa rozlúčime. Kto bude chcieť, bude pripravený autobus pre našich pútnikov, odvezie ich až do Prešova.
Pre každý prípad píšte na augustiniani@gmail.com alebo volajte 055-6333654.

Príspevok za púť: 30 Euro (strava na celý týždeň, spevník+šatka, autobus z Gaboltova do Prešova).

Upútavky na púť si pozrite na našej facebook stránke: Augustiniáni alebo na https://www.youtube.com/watch?v=TZXheuxF7YI&feature=youtu.be

Informácie púť Prešov-Gaboltov 2014

Putovanie je nádherný spôsob ako hľadať Boha spolu s priateľmi v diskusii, modlitbe, námahe a v radosti.
Kráča sa v prírode či po cestách, každý so svojím vakom, s možnosťou poslať karimatku autom 🙂
Ak má niekto problémy s chrbticou (alebo niečo podobné), môže požiadať o nosenie vaku autom.

Každý deň má svoju tému (pozri nižšie), prednášajúcich a na omšiach spievame spoločne ako jedna skupina mládežnícke piesne.

Každý bude pridelený do skupiny, v ktorej bude kráčať a zdieľať svoje myšlienky, vieru či pochybnosti.
Nechýba na tejto duchovnej obnove okrem modlitieb a duchovnej potravy aj kopec zábavy a radostné ovzdušie 🙂

„Kráčať v spoločenstve spolu s priateľmi, s tými, ktorí sa majú radi, toto nám pomáha a pomôže nám to prísť až tam, kam musíme dôjsť,“ hovorí pápež František.

Cieľom je mariánske pútnické miesto Košickej arcidiecézy – Gaboltov. Kráčame k tomuto cieľu, aby sme prišli ku Kristovi, ktorého nám Mária na milostivom obraze (ikone) ukazuje. Chceme sa od Márie učiť byť Ježišovými učeníkmi a ukazovať v našom živote na neho.

Putuje sa týždeň s hlbokým duchovným programom.

Téma púte: The mission of the joy (alebo ako sa stať nositeľom Jeho radosti)

plagat Gaboltov 2014Jednotlivé témy:
1. Povolanie nositeľa radosti
2. Obrátenie nositeľa radosti
3. Poučenie nositeľa radosti
4. Skúšky nositeľa radosti
5. Misia nositeľa radosti

 

 

Trasa a program:

Po: Prešov – Záhradné
12:27 odchod zo stanice
13:15 modlitba v chráme sv. Mikuláša
Ut: Záhradné – Malý Slivník
Liturgia zmierenia
St: Malý Slivník – Osikov
Adorácia
Št: Osikov – Šiba
Krížová cesta (Hervartov – pred dreveným kostolíkom)
Pi: Šiba – Mokroluh
Ďakovná adorácia po sv. omši
So: Mokroluh – Gaboltov
zasvätenie sa Panne Márii v Gaboltove
Ne: Gaboltov
5:00 budíček
6:00 záverečná sv. omša

denný program
raňajky
modlitba ranných chvál
prednáška
kráčanie
(počas kráčania každý deň 30 minút ticha na premýšľanie)
obed
stretnutie v skupinách
spoločné zdieľanie
zbor – príprava piesní na sv. omšu a záverečný program v Gaboltove
sv. omša
večera
spoločný zábavný program
blogy a večerná modlitba
spánok

Panná Mária v Gaboltove
Ľavý bočný oltár je barokový s manieristickými prvkami a je zasvätený Panne Márii Škapuliarskej. Pochádza z druhej polovice 18. storočia. Na oltári je dominantný obraz Panny Márie Škapuliarskej, ale na nástavci má tento oltár aj obraz sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Oltár bol postavený z iniciatívy členov Bratstva Panny Márie Škapuliarskej. Autor oltárneho obrazu, ktorý je namaľovaný na plátne, je neznámy. Pravdepodobne pre jeho vyhotovenie mu poslúžil iný, starší obraz. Centrálny obraz Panny Márie je vysoký 137 cm. Panna Mária na obraze drží vo svojich rukách malého Ježiša. Na hlave má striebornú korunu, ktorá je pozlátená, a okolo nej je dvanásť pozlátených hviezd. Pri nohách Panny Márie kľačí Šimon Stock, ktorý k nej vystiera ruku, aby prijal škapuliar. Udalosť, ktorá je namaľovaná na obraze sa uskutočnila 16. júla v roku 1251, keď sa Šimonovi Stockovi (generálnemu predstavenému karmelitánskeho rádu) zjavila Panna Mária a podala mu škapuliar so slovami: „Milý syn môj, vezmi tento škapuliar svojho rádu, odznak môjho bratstva pre teba a pre všetkých karmelitánov ako mimoriadne znamenie milosti. Kto v ňom zomrie nezakúsi večný oheň. To je znamenie spásy, ochrana v nebezpečenstve, záruka pokoja a večnej zmluvy.“
Pravý bočný oltár je tiež postavený v barokovom štýle a je zasvätený Čenstochovskej Panne Márii. Postavili ho počas renovácie kostola v roku 1715. Dôvodom pre postavenie tohto oltára s týmto ideovým zameraním bol fakt, že kostol v ktorom bol postavený, je zasvätený svätcovi, ktorý patrí k hlavným patrónom Poľska. Preto je táto jednota zvýraznená aj na tomto bočnom oltári. Okrem obrazu Panny Márie tu znova nachádzame plastiku sv. Vojtecha. Je oblečený v omšovom rúchu, na hlave má mitru, v jednej ruke drží biskupskú palicu a v druhej knihu evanjelia.

Zo správy gaboltovského farára Mateja Harucha (okolo roku 1750) sa dozvedáme o Bratstve Panny Márie Škapuliarskej. Uvádza sa v nej, že bolo založené pred štyridsiatimi rokmi z iniciatívy vtedajšieho gaboltovského farára. Hlavnú zásluhu na jeho založení však mali bosí karmelitáni z Krakova. V podkladoch pre oficiálny dokument kánonickej vizitácie farnosti, ktorú vykonal jágerský biskup Karol Eszterházy dňa 11. júla 1775, o Bratstve Panny Márie Škapuliarskej nachádzame poznámku, že bolo založené v roku 1706. Gaboltovskému kostolu boli udelené aj úplné odpustky, ktoré povolil pápež Klement XI. (1700 – 1721). Odpustky sa vzťahovali aj na nečlenov Bratstva Panny Márie Škapuliarskej, ktorí navštívili v deň Panny Márie Karmelskej – 16. júla alebo nasledujúcu nedeľu kostol v Gaboltove a vykonali pobožnosť pred oltárom Panny Márie Škapuliarskej.

V štatútoch Bratstva Panny Márie Škapuliarskej sa uvádza, že jeho predstaveným je gaboltovský farár. Ten má právo prijímať do Bratstva Panny Márie Škapuliarskej nových členov. Táto tradícia sa zachováva až dodnes. Do Bratstva Panny Márie Škapuliarskej sa každoročne prijímajú noví členovia pri príležitosti púte ku Karmelskej Panne Márii. Púte sa konajú vždy v nasledujúcu sobotu a nedeľu po sviatku Panny Márie Karmelskej teda po 16. júli. Do Gaboltova z tejto príležitosti prichádza mnoho pútnikov takmer z celého Slovenska, z ktorých mnohí putujú peši. Gaboltovská púť je najväčšou púťou v Košickej arcidiecéze.

Bratia augustiniáni organizujú púte do Gaboltova od roku 1991. Tohtoročná je už 23. pešia púť Prešov – Gaboltov.

 

 

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)