·  Oznamy - bratstvo

Dátum a čas

v uplynulých dňoch zavítal na krátku návštevu k bratom augustiniánom vzácny hosť, generálny predstavený rehole p. Alejandro Moral, OSA. Stretnutie s bratstvom, alebo skôr zástupcami bratstva sa uskutočnilo v pondelok 29.2.2016 v kláštore, na ktorom som bol ja so Stankou a o.Jožko.

Možno niektorí z vás otca generála poznajú ešte z obdobia keď ešte nebol generálnym predstaveným rehole, v tom období sa veľmi angažoval v laických hnutiach a pomoci bratstvám. Na svetovom stretnutí augustiniánskych bratstiev v Ríme v roku 2012, na ktorom sme boli s Aňou, tak patril medzi hlavných organizátorov toho podujatia. Takže k laikom a laickým bratstvám rehole má myslím pekný a hlboký vzťah.

Na stretnutí s ním som nás troška predstavil, čo sme, koľkí sme, ako  často sa stretávame a aké sú naše aktivity. Stretnutie bolo neformálnym rozhovorom, počas, ktorého si zaspomínal na rôzne stretnutia s laikmi vo svete a na ich pekný príklad akí dávali a dávajú. napr. v Portugalsku sa aj počas komunizmu aug. laici stretávali a mali živé spoločenstvo, v tom období nemali augustiniáni kňaza v Portugalsku, a práve z toho bratstva vzišli po komunizme 3 kňazské aug. povolania. Možno aj v našich rodinkách časom pribudne nejaké to aug. povolanie 🙂
Otec generál vyjadril tiež myšlienku, že je veľmi podstatné prežívať a žiť hlbokú vieru najprv doma v rodinách, malých spoločenstvách a samozrejme potom ísť s touto vierou aj do sveta, k iným ľudom….neostať len uzavretí do seba ale treba ísť von.

Otec Alejandro, nás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravuje a veľmi nás povzbudzuje vo vytrvalosti a vzájomnej pomoci jeden druhému, ako aj bratom augustiniánom. Poďakoval nám za našu doterajšiu službu bratom augustiniánom a myslí na nás v modlitbách.

Tak asi toľko z krátkeho stretnutia s generálnym predstaveným p.Alejandrom Moralom, OSA

a ešte zopár fotiek:

IMG_5675 IMG_5679 IMG_5680

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)