·  

Dátum a čas

V sobotu 18. mája sme v našej Farnosti sv. Rity oslávili patrónku kostola a našej farnosti – sv. Ritu, a to za účasti veľkého počtu veriacich, nie len farníkov, ale ctiteľov a pútnikov, ktorí k nám prišli z rôznych častí Slovenska.

 

 

Slávnostnú sv. omšu celebroval košický eparchiálny arcibiskup J. E. Mons. Cyril Vasiľ, ktorý nás povzbudil príhovorom v kázni a svojou otcovskou a bratskou prítomnosťou. V homílii zdôraznil príklad života sv. Rity, a to najmä jej snahu o pokoj a zmierenie medzi rodinami a rôznymi mocenskými skupinami, o ktorý sa vo svojom živote Rita tak hrdinsky usilovala vo svetle Kristovho evanjelia. Podobne aj my dnes, nie len v našich rodinách, na pracoviskách či v školách, ale v celej našej spoločnosti potrebujeme obnoviť pokoj, úctu a nádej medzi ľuďmi. Cnosti by sa mali stať opäť dnes našimi akoby „natrénovanými“ schopnosťami, ktoré nám pomôžu povedať ponúkanému dobru „áno“, a ak sa núka zlo, tomu bez váhania povedať „nie“.

 

 

 

Touto cestou sa chceme zároveň poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri príprave tejto slávnosti a vytvorili spoločenstvo prijatia, pokoja a radosti. Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom, ktorí vítali pútnikov už pri vstupe do areálu kláštora a  usmerňovali autá na parkovisku a veriacich ďalej v kostole; ďakujeme kňazom pri spovedaní, kostolníkom, miništrantom, zboru a hudobníkom pri príprave slávnostnej liturgie; o pohostenie sa postarali majstri guľášu, birmovanci a mladí pri káve a cukrovej vate; srdečná vďaka ženičkám za prípravu ruží a výzdobu kostola a obedného stola; úprimné ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri upratovaní a príprave nádvoria kláštora; ďakujeme nášmu technikovi za videoprenos slávnosti aj pre tých, ktorí osobne nemohli prísť; a na záver ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste prišli v duchu radosti a pokoja osláviť spolu s nami našu svätú Ritu.

 

Svätá Rita, oroduj za nás a vyprosuj pre nás všetkých a našich blízkych aj naďalej potrebné milosti u Boha.

 

S vďakou,

bratia augustiniáni

 

Komentáre sú uzavreté.