·  

Dátum a čas

Milí bratia a sestry, drahí ctitelia sv. Rity,

srdečne vás pozývame na odpustovú slávnosť našej svätice, netradične v sobotu 18.5.2024. Sv. omše budú spolu 3: 8:30, 10:30 a poobede o 15:00.Spovedať sa bude 1 hodinu pred hlavnou sv. omšou (od 9:30) a pol hodinu pred popoludňajšou sv. omšou (od 14:30).

Hlavnú, slávnostnú sv. omšu o 10:30 bude celebrovať J. E. Mons. Cyril Vasiľ, Košický eparchiálny arcibiskup.

 

Pri každej sv. omši budeme požehnávať ruže sv. Rity, ktoré si budete môcť zakúpiť po sv. omši pred vchodom kostola. 

Po slávnostnej sv. omši vás pozývame na náš tradičný guláš a spoločné posedenie v nádvorí kláštora.

 

Parkovanie: na odpustovú slávnosť očakávame väčší počet ľudí a áut. Žiadame vás, aby ste rešpektovali našich pomocníkov organizátorov pri parkovaníusmerňovaní ľudí v kostole a okolí.

Zároveň vás žiadame, aby ste autá neparkovali pred vchodmi do dvorov k rodinným domom na našej ulici a neblokovali domácich v časoch sv. omší – a to nie len v túto odpustovú slávnosť, ale aj po iné nedele počas roka. Ďakujeme.

Autobusy nebudeme púšťať do areálu kláštora. Ak sa chystáte ako pútnici s autobusom, ohláste sa nám vopred. Autobus nech vás vysadí na zastávke pri vstupe na ulicu, ktorá smeruje ku kláštoru a odstaviť samotný autobus je možné napr. pri ihrisku v Košickej Novej Vsi.

 

 

V kostole budeme mať niektoré miesta vyhradené pre hostí a asistenciu na sv. omši.

 

Chceme sa taktiež poďakovať všetkým cukrárkam a cukrárom, ktorí ste počas 15 štvrtkov piekli koláče, a mohli sme sa takto už dopredu hostiť po sv. omšiach k úcte k sv. Rite. Zo srdca ďakujeme.

 

A ak by niekto chcel priniesť nejaký koláč na pohostenie na odpustovú slávnosť ku gulášu, budeme radi 🙂

 

Tešíme sa na stretnutie s vami a spoločnú oslavu našej sv. Rity,

bratia augustiniáni

Komentáre sú uzavreté.