Ahojte priatelia,

pozývame vás na stretnutie rodín, ktoré bude v nedeľu 30. marca 2014 v kláštore sv. Augustína. Stretnutie začína o 9:50 spoločnou modlitbou v kaplnke. Tému majú pripravenú zaujímaví hostia. Okolo 12:00 bude sv. omša a po nej ste pozvaní na obed. Svoju účasť prosím potvrďte odkazom na tejto stránke.

Tešíme sa na vás.

Bratia Augustiniáni.

Stretko rodín

Milí priatelia,

Najbližšie stretnutie rodín nebude v poslednú aprílovú nedeľu, ale až o týždeň neskôr.

Stretnutia rodín
Milí priatelia, pozývame vás na stretnutie rodín v našom kláštore v poslednú februárovú nedeľu.
24 hodín pre Pána

Prečítajte si ako vznikla inciatíva na podnet pápeža Františka a ako ju v kláštore pripravujeme.

24 hodín pre Pána

Počas pôstneho obdobia sme pozvaní aj ku konkrétnej iniciatíve, ktorá nesie názov „24 hodín pre Pána“. Prvý raz sa toto podujatie konalo 29. marca 2014 na popud pápeža Františka a pod vedením Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Tento rok to bude 4. marca, keďže ide o piatok pred štvrtou pôstnou nedeľou „Laetare“. Cieľom je intenzívne prežívanie spoločenstva s Pánom v modlitbe a pokání a propagovanie svätej spovede.

Odporúčané sú adorácia, kajúca pobožnosť, spovedná služba, rozhovory o duchovnom živote a iné animácie. Kostoly a pastoračné priestory majú byť otvorené na privítanie každého, lebo je to čas určený na stretnutie s Otcom, ktorý čaká, aby bol pripravený na príchod márnotratného syna a na povzbudenie jeho brata.

Program 24 hodín pre Pána v kláštore sv. Augustína 

4. marca 2016 – Môžete sa zapísať na osobnú adoráciu priamo v kláštore v nedeľu alebo vo štvrtok po sv. omši. Adorácia bude prebiehať v kaplnke na poschodí.

12:30 Modlitba v tichu a vyloženie Sviatosti Oltárnej

12:45 modlitba dňa a Korunka milordenstva

13:00 – 18:30 Adorácia v kaplnke

15:00-18:45 Možnosť pristúpiť k sv. zmierenia alebo prísť na duchovný rozhovor v miestnostiach na prízemí

18:30 Modlitba svätého ruženca

19:00 Svätá omša

20:00 Spoločné agapé – vytváranie spoločenstva

21:00 Krížová cesta

21:00 -23:30 Možnosť pristúpiť k sv. zmierenia alebo prísť na duchovný rozhovor v miestnostiach na prízemí

22:00-23:30 Adorácia kríža

5. marec

00:00 do 7:30 – Adorácia vyhradená pre augustiniánske skupiny (mladých, Bratstvo a bratov augustiniánov): služba v kaplnke na poschodí

8:00 Ranné chvály, posvätné čítania, meditácia Božieho Slova

9:00 Agapé – vytváranie spoločenstva

10:00 – 11:45 Čítanie Evanjelia podľa Matúša (kaplnka na poschodí)

10:00 -11:45 Možnosť pristúpiť k sv. zmierenia alebo prísť na duchovný rozhovor v miestnostiach na prízemí

12:00 Sv. omša a zakončenie 24 hodín pre Pána

Stretnutie rodín

Najbližšie stretnutie rodín bude v nedeľu 20.3 o 9:30.
Prednášku na tému Napĺňanie potrieb našich detí budú mať manželia Takáčovci.

Program:
9:30 stretnutie
10:00 prednáška
11:00 diskusia
12:00 sv. omša
13:00 obed

Tešíme sa na vás.
Bratia augustiniáni

Veľký týždeň - oznamy

STREDA (23.3.2016)
17:00-18:00 sviatosť zmierenia
18:00 sv. omša (Štvrtky sv. Rity) – Dp. Štefan Novotný, rektor kňazského seminára v Košiciach

ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00 Slávenie Pánovej večere
20:30 – 23:30 Adorácia (od 20:30-21:30 sprevádzaná slovom a piesňami)

VEĽKÝ PIATOK
9:30 prednáška
15:00 Obrady umučenia Pána
20:00 Krížová cesta
Adorácia kríža do polnoci

BIELA SOBOTA
20:30 skúška zboru
21:30 Veľkonočná vigília (po nej posviacka jedál)
agapé – občerstvenie

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10:30 sv. omša

Veľká noc 2016

Milí priatelia, pozývame vás prežiť Veľkonočné Trojdnie v našej komunite v kláštore sv. Augustína. Ticho, prednášky, modlitby, obrady.

Integrita v živote a jednaní

Na kurze v stredu téma: Integrita v živote a jednaní. Prednáša: Ján Varga.
Kurz sa venuje štýlu života, ktorý vychádza z Ježišových slov a života. Každé stretko začína o 18:30 a stretnutie trvá približne do 20:30.

Ježišov životný štýl sa koná každú stredu v kláštore sv. Augustína.

Stretká sú otvorené pre všetkých 14+

Momentálne je kurz plný. Môžete sa však prísť pozrieť do skupinky hostí. Prihláste sa stále na email: augalfa@gmail.com

Pozrite si témy kurzu:
1. Ako žiť pod Božím požehnaním (3.2.2016) – prednáša P. Milan Hermanovský
2. Ako mať spoločenský vplyv (17.2.2016) – prednáša: Jaroslav Rusnák
3. Ako rozumieť Starému zákonu (24. 2.2016) prednáša: P. Rastislav Štuller OSA
4. Ako sa vysporiadať s hnevom (2.3. 2016) prednášajú manželia Zuzana a Jozef Ringovci
5. Ako sa vyhnúť sexuálnemu hriechu (9.3.2016) prednáša Soňa Vancáková
6. Ako sa vyhnúť rozvodu (16.3.2016) prednáša Soňa Vancáková
7. Integrita v živote a jednaní (30.3.2016) prednáša Ján Varga
8. Ako reagovať na zlých ľudí
9. Ako milovať nepriateľov
10. Ako dávať
11. Ako sa modliť
12. Ako sa postiť (10.2.2016) – prednáša P. Juraj Pigula
13. Ako zaobchádzať s peniazmi
14. Ako skoncovať so starosťami a začať žiť
15. Ako sa vyrovnať s kritikou
16. Ako si dať do poriadku vzťahy
17. Ako nájsť život
18. Ako spoznať falošných prorokov
19. Ako si zaistiť budúcnosť

Ako reagovať na zlých ľudí

Na kurze v stredu téma: Ako reagovať na zlých ľudí. Prednáša Veronika Stašová.
Kurz sa venuje štýlu života, ktorý vychádza z Ježišových slov a života. Každé stretko začína o 18:30 a stretnutie trvá približne do 20:30.

Ježišov životný štýl sa koná každú stredu v kláštore sv. Augustína.

Stretká sú otvorené pre všetkých 14+

Momentálne je kurz plný. Môžete sa však prísť pozrieť do skupinky hostí. Prihláste sa stále na email: augalfa@gmail.com

Pozrite si témy kurzu:
1. Ako žiť pod Božím požehnaním (3.2.2016) – prednáša P. Milan Hermanovský
2. Ako mať spoločenský vplyv (17.2.2016) – prednáša: Jaroslav Rusnák
3. Ako rozumieť Starému zákonu (24. 2.2016) prednáša: P. Rastislav Štuller OSA
4. Ako sa vysporiadať s hnevom (2.3. 2016) prednášajú manželia Zuzana a Jozef Ringovci
5. Ako sa vyhnúť sexuálnemu hriechu (9.3.2016) prednáša Soňa Vancáková
6. Ako sa vyhnúť rozvodu (16.3.2016) prednáša Soňa Vancáková
7. Integrita v živote a jednaní (30.3.2016) prednáša Ján Varga
8. Ako reagovať na zlých ľudí (6.4.2016) prednáša Veronika Stašová
9. Ako milovať nepriateľov
10. Ako dávať
11. Ako sa modliť
12. Ako sa postiť (10.2.2016) – prednáša P. Juraj Pigula
13. Ako zaobchádzať s peniazmi
14. Ako skoncovať so starosťami a začať žiť
15. Ako sa vyrovnať s kritikou
16. Ako si dať do poriadku vzťahy
17. Ako nájsť život
18. Ako spoznať falošných prorokov
19. Ako si zaistiť budúcnosť

Ako milovať nepriateľov

Na kurze v stredu téma: Ako milovať nepriateľov. Prednáša Jana Dzúr-Gejdošová.
Kurz sa venuje štýlu života, ktorý vychádza z Ježišových slov a života. Každé stretko začína o 18:30 a stretnutie trvá približne do 20:30.

Ježišov životný štýl sa koná každú stredu v kláštore sv. Augustína.

Stretká sú otvorené pre všetkých 14+

Momentálne je kurz plný. Môžete sa však prísť pozrieť do skupinky hostí. Prihláste sa stále na email: augalfa@gmail.com

Pozrite si témy kurzu:
1. Ako žiť pod Božím požehnaním (3.2.2016) – prednáša P. Milan Hermanovský
2. Ako mať spoločenský vplyv (17.2.2016) – prednáša: Jaroslav Rusnák
3. Ako rozumieť Starému zákonu (24. 2.2016) prednáša: P. Rastislav Štuller OSA
4. Ako sa vysporiadať s hnevom (2.3. 2016) prednášajú manželia Zuzana a Jozef Ringovci
5. Ako sa vyhnúť sexuálnemu hriechu (9.3.2016) prednáša Soňa Vancáková
6. Ako sa vyhnúť rozvodu (16.3.2016) prednáša Soňa Vancáková
7. Integrita v živote a jednaní (30.3.2016) prednáša Ján Varga
8. Ako reagovať na zlých ľudí (6.4.2016) prednáša Veronika Stašová
9. Ako milovať nepriateľov (13.4.2016) prednáša Jana Dzúr-Gejdošová
10. Ako dávať
11. Ako sa modliť
12. Ako sa postiť (10.2.2016) – prednáša P. Juraj Pigula
13. Ako zaobchádzať s peniazmi
14. Ako skoncovať so starosťami a začať žiť
15. Ako sa vyrovnať s kritikou
16. Ako si dať do poriadku vzťahy
17. Ako nájsť život
18. Ako spoznať falošných prorokov
19. Ako si zaistiť budúcnosť

Ako dávať

Na kurze Ježišov životný štýl bude v stredu téma: Ako dávať. Prednáša Jozef Pigula.

Štvrtky sv. Rity

Pozývame vás na Štvrtky sv. Rity do kláštora sv. Augustína so sv. omšou o 18:00 a modlitbou k sv. Rite.

Stretnutia s Bibliou

Milí priatelia, pozývame vás na „Stretnutia s Bibliou“ v našom kláštore, ktoré robíme formou lectio divina.

1 2 3 4