·  Oznamy - bratstvo

Dátum a čas

Zopár poznámok z Duchovnej obnovy bratstva, Advent 2014

plagátik DO

Termín duchovnej obnovy: 12.12 – 14.12.2014

Miesto konania: kláštor sv. Augustína v Košiciach

prednášateľ DO: o. Angelo Lemme, OSA

zápisky z prednášky 13.12.2014

Advent je doba, kedy sa môžeme zamyslieť nad významom času v našom živote. Advent je aj čas kedy prežívame túžbu po hlbšom stretnutí s Bohom.

vnímať čas ako prejav Božích skutkov.

– kniha Zjavení sv. Jána, posledné slová sú: Marana tha! čo znamená Príď, Pane Ježišu!

Ježiš prišiel na svet, aby pretvoril človeka z vnútra. „Človek začína žiť (naozaj žiť) až s Kristom.“ (Benedikt 16)

Človek dneška, tejto doby čaká na Pána Ježiša, na jeho druhý príchod.

sv. otec František pripomína slová sv. Petra Ježišovi, keď sa Ježiš utiahol na vrch modliť sa: „Pane, všetci ťa hľadajú“. Všetci ľudia túžobne očakávajú Pána Ježiša či si to uvedomujú, alebo nie.

Otázky na uvažovanie:
1. čo ja osobne očakávam od Pána?
- je to túžba po osobnom spojení s Pánom?
2. Majú moje malé nádeje (ako vzťah, práca, zdravie, atď) prevahu pred väčšou nádejou, ktorou je BOH, Nebo?
3. Čo môžem urobiť viac preto, aby bolo meno Pána oslávené dnes? Ako viac sa môžem zapájať do druhého Ježišovho príchodu?

zápisky z prednášky 14.12.2014

o Zachejovi, Lk 19,1-10

Zachej, tým že je mýtnik a hriešnik je v očiach židov odsúdený na zatratenie, pre židov je „stratený“ človek a nevzťahujú sa na neho prisľúbenia židovského národa.

Zachej prežíva akoby čas Adventu, keď Ježiš prechádza Jerichom. Túži aspoň vidieť Ježiša a už len kôli tej jeho veľkej túžbe si Ho zaslúži vidieť.

Pri stretnutí s Ježišom Zachej prežíva akoby Vianoce, čas kedy Ježiš navštívil Zacheja v jeho dome.

– Boh neustále prekvapuje človeka prehnanosťou. Všetko čo Boh robí pre človeka je „prehnané“. Boh sa neuspokojí s málom.

Ježišova ponuka Zachejovi je absolútna a žiada si rýchlu odpoveď: „Dnes sa musím zastaviť v tvojom dome.“ Pre Zacheja je to jedinečná a jediná príležitosť na zmenu. Zachej prijíma túto ponuku.

Zachej si Ježišovou návštevou uvedomuje, že hoci je hriešnik, ale už ho jeho hriechy viac neťažia, lebo dostáva novú Nádej.

otázky na uvažovanie.
1.Aké duchovné túžby nosím v srdci?
2.Uvedomujem si že môj život je kresťanský vďaka Ježišovej prítomnosti?
3.Čo môžem urobiť, aby sa tieto Vianoce stali mojím zmŕtvychvstaním?

A ešte jeden výrok na záver:

„Najväčší talent, aký môže človek mať-

a môže ho mať každý-je talent žiť

hodnotný život zakorenený v láske,

dobrote, obetavosti a vernosti.

Všetky ostatné talenty majú význam len vtedy,

keď podporujú toto základné životné

naplnenie a smerovanie.“

                                               (L.N.Tolstoj)

 

 

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)