·  

Loading Map....

Dátum a čas

Miesta konania
Kláštor sv. Augustína

Úvodné stretnutie kurzu Blahoslavenstvá bude 20. februára 2018.

O čom je kurz Blahoslavenstvá? Ježišova reč na vrchu začína blahoslavenstvami. Je to občiansky preukaz – identifikačná karta kresťana. Teda bude absolútne dôležité porozumieť im. Kurz BLAHOSLAVENSTVÁ je o prehĺbení viery v Boha, pochopení základu Ježišovej Reči na vrchu, o pochybnostiach a zmysle života, o hodnotách, ktoré sa oplatí žiť. Je o zdieľaní viery, o hľadaní, lepšom porozumení evanjeliu spolu s druhými v spoločenstve. A kurz Blahoslavenstvá je o modlitbe, ktorá pomáha porozumieť a konať.

Prihlasujte sa na formulár:BLAHOSLAVENSTVÁ PRIHLÁŠKA

Stretnutia budú prebiehať každú stredu od 18:00 do 20:30.

Začíname 20. februára a končíme 24. apríla 2018.

Blahoslavenstvá - program

Kto bude prednášať? Prezradíme aspoň zopár mien:Vladimír Šosták, Peter Sýkora, Juraj Pigula, Andrej Kovaľak, Ján Kulič, sr. Fides Strenková, sr. Benediktína Fečová, sr. Helena Torkošová, Giuzeppe Pigula

Ak si niekto z nás kladie otázku „Čo treba robiť, aby sa človek stal dobrým kresťanom?“, odpoveď je jednoduchá: treba robiť, každý svojím spôsobom to, čo hovorí Ježiš v reči o blahoslavenstvách. (Pápež František)

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni a celý tím.

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)