·  

Loading Map....

Dátum a čas

Miesta konania
Kláštor sv. Augustína

O ďalšom blahoslavenstve z evanjelia podľa Matúša bude hovoriť sr. Benediktína Fečová.

Blahoslavenstvá - program

O čom je kurz Blahoslavenstvá? Ježišova reč na vrchu začína blahoslavenstvami. Je to občiansky preukaz – identifikačná karta kresťana. Teda bude absolútne dôležité porozumieť im. Kurz BLAHOSLAVENSTVÁ je o prehĺbení viery v Boha, pochopení základu Ježišovej Reči na vrchu, o pochybnostiach a zmysle života, o hodnotách, ktoré sa oplatí žiť. Je o zdieľaní viery, o hľadaní, lepšom porozumení evanjeliu spolu s druhými v spoločenstve. A kurz Blahoslavenstvá je o modlitbe, ktorá pomáha porozumieť a konať.

Stretnutia budú prebiehať každú stredu od 18:00 do 20:30.

Začíname 20. februára a končíme 24. apríla 2018.

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)