·  Akcie, podujatia

Dátum a čas

Púť po stopách svätých a kresťanskej kultúry. Bratia augustiniáni pozývajú na púť do Lúrd a nielen tam.

7.6. – 14.6. 2014

Navštívime: Lurdy – Pavia – Certosa di Pavia – Ars – Lyon – Miláno

Svätci na ceste: Panna Mária, sv. Jozef, sv. Bernardeta, sv. Ján Mária Vianney, sv. Augustín, sv. Ambróz, sv. Bruno.

Neuveriteľný zájazd s množstvom miest, svätých a kultúry.

390 Euro

Cena s plnou penziou v Lurdoch (2 noci), polpenziou v Arse (2 noci) a obedom v Pavii. Plus je v cene zahrnuté aj poistenie. Púť sprevádza P. Juraj Pigula z Rehole sv. Augustína. Odchod autobusu z Prešova a Košíc. Záujemcovia nech sa hlásia na adrese: augustiniani@gmail.com

  1. Deň – Odchod autobusu z Prešova a Košíc popoludní 7. Júna.
  2. Deň – Ráno príchod do Pavie. Sv. omša v bazilike san Pietro in Ciel d´oro, kde je pochovaný sv. Augustín. Prehliadka monumentálneho náhrobku a uctenie si relikvií sv. Augustína. Presun na kávu v meste. Krátka prehliadka mesta a odchod do Certosa di Pavia. Obed v reštaurácii a prehliadka nádherného kartuziánskeho kláštora Certosa di Pavia. Odchod do Arsu, večera z vlastných zásob. Príchod do Arsu a nocľah.
  3. Deň – Raňajky a prehliadka kostola, návšteva múzea Jána Mária Vianneya a jeho fary. Obed a odchod smer Lyon. Cestou zastávka na pútnickom mieste u sv. Jozefa v Mont-Luzin, modlitba zasvätenia otcov a mužov sv. Jozefovi. Prehliadka  baziliky Notre-Dame de Fourvière, možnosť na návštevu kostola sv. Ireneja a rozchod v meste (tu možnosť vidieť aj katedrálu). Večera individuálne. Po 20:00 návrat na hotel do Arsu.
  4. Deň – Raňajky v hoteli a odchod do Lúrd. Príchod do Lúrd, ubytovanie a večera v hoteli. Nočný ruženec pri jaskyni zjavenia.
  5. Deň – raňajky v hoteli. Prehliadka bazilík a sv. omša. Obed v hoteli. Popoludní návšteva múzea sv. Bernardety a voľný čas. Večera v hoteli, (sviečkový pochod) a nočný ruženec pri jaskyni.
  6. Deň – raňajky v hoteli. Sv. omša a voľný čas na modlitbu, prechádzku po mestečku, prípadne čas na kúpeľ. Obed v hoteli a po obede vysťahovanie z hotela. Odchod z Lúrd. Cestou možnosť prechádzky a večere v jednom z francúzskych miest po ceste.
  7. Deň – ráno príchod do Milána. Prehliadka Dómu a vstup do podzemného baptistéria sv. Jána Krstiteľa, obnova krstných sľubov na mieste, kde bol pokrstený sv. Augustín. Voľný čas na obed. Možnosť sa individuálne prejsť po centre a obzrieť si mnohé zaujímavosti, ktoré Miláno ponúka. Sv. omša bude pravdepodobne v bazilike sv. Rity alebo v bazilike sv. Ambróza a potom odchod na Slovensko.
  8. Deň – príchod na Slovensko v ranných hodinách.
  9. Our Lady of Lourdes Basilica

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)