·  

Loading Map....

Dátum a čas

Miesta konania
Kláštor sv. Augustína

Milí priatelia,

náš generálny predstavený o.Alejandro Moral Anton OSA spolu so svojou radou a v spolupráci aj s bosými augustiniánmi OAD a obnovenými augustiniánmi (agostiniani recoletti) OAR

vyhlásil 20.3.2020 deň modlitby pre celú rehoľu vo svete.

Heslo modlitby je : „Spoločne proti koronavírusu.“

Každý je pozvaný pridať sa k tejto prosbe a vyprosiť zastavenie šírenia koronavírusu, uzdravenie pre chorých a ochranu pre všetkých pre týmto vírusom.

 

Návrh modlitby:

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Žalm 91

(Pod ochranou Najvyššieho)

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva *

a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: †

„Ty si moje útočište a pevnosť moja; *

v tebe mám dôveru, Bože môj.“

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov *

a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní *

a uchýliš sa pod jeho perute.

Jeho pravda je štítom a pancierom, *

nebudeš sa báť nočnej hrôzy,

ani šípu letiaceho vo dne, †

ani moru, čo sa tmou zakráda, *

ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

I keď po tvojom boku padnú tisíce †

a desaťtisíce po tvojej pravici, *

teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami *

a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, *

za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

Nestihne ťa nijaké nešťastie *

a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *

aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Na rukách ťa budú nosiť, *

aby si si neuderil nohu o kameň.

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, *

leva i draka rozšliapeš.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, *

ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším †

a budem pri ňom v súžení, *

zachránim ho i oslávim.

Obdarím ho dlhým životom *

a ukážem mu svoju spásu.

 

Chvíľa ticha

 

Zamyslenie sv. Augustína:

Budem spievať a chváliť Pána. Budeme bezpeční, bezpeční budeme spievať a bezpeční budeme vzdávať chvály, keď budeme kontemplovať Pánovu milosť, a budeme chránení v jeho chráme, v neporušiteľnosti, lebo vtedy smrť bude pohltená víťazstvom. Ale čo teraz? Už sme však hovorili o tých radostiach, ktoré budeme zakúšať, keď bude prijatá táto naša jediná žiadosť. Ale teraz čo povedať? Vypočuj Pane môj hlas. Teraz nariekame a prosíme! Nárek patrí biednym, a prosba núdznym. Prejde prosba a po nej príde chvála. Prejde žiaľ a bude nasledovať radosť. Ale zatiaľ, kým sme v dňoch skúšky, nech neprestáva naša prosba k Bohu, ku ktorému sa obraciame s touto jedinou prosbou a neprestávajme opakovať túto prosbu, kým nedôjdeme k jej naplneniu, vďaka jeho daru a jeho riadeniu. Vypočuj Pane môj hlas, ktorým som volal k tebe; zmiluj sa nado mnou, a vyslyš ma. To jedno žiada, neustále prosiaci, plačúci a nariekajúci: len to jedno žiada. Už umlčal všetky iné túžby, zostala len tá jediná vec, ktorú žiada.

 

Chvíľa ticha

 

Prosby

 

Modlitba:

Všemohúci a milosrdný Bože, odpočinok v námahe, posila v slabosti, útecha v žiali, Prichádzame k tebe, aby sme vzývali tvoje milosrdenstvo, pretože stále a zvlášť dnes zakúšame zraniteľnosť ľudskej existencie v ohrození novej vírusovej pandémie. Vypočuj prosbu s ktorou sa k tebe obraciame a poteš svoje deti, zachráň nás od terajších úzkostí, aby sme dúfali v teba s otvoreným srdcom a nádejou.  Skrze Ježiša, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Amen.

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)