Stretnutia rozvedených prebiehajú v kláštore sv. Augustína zvyčajne každú prvú nedeľu v mesiaci.

Skupina má názov Emauzy.

Najbližšie stretnutia v druhom polroku 2019 sú: 8. septembra o 15:30.

Začíname o 15:30 a končíme približne o 19:00.

15:30 káva a pochutiny

16:00 prednáška a dialógy

17:30 adorácia

18:30 záver

Pre deti mávame zvyčajne animátorku/ky.

Kontakt: juraj.pigula@gmail.com

Zodpovedný P. Juraj Pigula, augustinián.