Stretnutia bezdetných párov – skupiny Babynec prebieha každý prvý piatok v mesiaci.

Začína sa v kostole sv. Rity adoráciou o 17:30 a sv. omšou o 18:00. Stretávajú sa predovšetkým ženy a príležitostne aj manželské páry.

Kontakt: juraj.pigula@gmail.com

Zodpovedný P. Juraj Pigula.