Stretnutia bezdetných párov – skupiny Babynec prebieha zvyčajne každý prvý piatok v mesiaci.

Začína sa v kostole sv. Rity adoráciou o 17:30 a sv. omšou o 18:00. Stretávajú sa predovšetkým ženy a príležitostne aj manželské páry.

Najbližšie stretnutie bude so zmenou 13. mája o 18:00 v kláštore sv. Augustína.

Kontakt: juraj.pigula@gmail.com

Zodpovedný P. Juraj Pigula.