Stretko rodín a detí :)

Stretnutie mladých rodín s deťmi sa konajú zvyčajne poslednú nedeľu v mesiaci.

Najbližšie stretnutie bude 30. decembra 2018 od 9:30.

Info: juraj.pigula@gmail.com