Pravidelné stretnutia bratstva bývajú každú druhú Nedeľu v mesiaci (ak nie je uvedené inak), v kláštore sv. Augustína v Košiciach.

V roku 2018 budeme na pravidelných stretnutiach rozoberať a zamýšľať sa nad katechizovaním začiatočníkov od sv.Augustína

 

13. – 14. január 2018

stretko (O katechizovaní začiatočníkov od Sv.Augustína)

služba: Kozákovci + Majka Drotárová

03. – 04. február 2018

stretko (…)

služba: Rusnákovci + Martin Mikulanin

03. – 04. marec 2018

Duchovná obnova pôst + stretko

služba: Šibovci + Janka Kršiaková

09. – 10. – 11. marec 2018

Duchovná obnova vo farnosti Sihelné na Orave

07. – 08. apríl 2018

stretko (…)

služba: Janka Štefiková, Danielka Pigulová, Kopčíkovci

08.máj 2018 – Posviacka kostola sv.Rity

12. – 13. máj 2018

stretko (…)

služba: Kuncovci, Ivka Čisáriková

27. máj 2018 – sviatok sv.Rity

09. – 10. jún 2018

stretko (…)

služba: Gabika Talpašová, Katka Vašinská

09. – 10. – 11. – 12. august 2018 – život v komunite pre bratstvo

spoločne strávený čas v kláštore s augustiniánmi pri práci, modlitbe a zábave :-)

služba: dohodne sa predtým

27. august 2018 – sviatok sv.Augustína

08. – 09. september 2018

stretko (…)

služba: Vaškovci, Vierka Palitefková

13. – 14. október 2018

stretko (…)

služba: Majerčinovci, Peťo Vicen

10. – 11. november 2018

stretko (…)

služba: Kozákovci, Majka Drotárová

08. – 09. december 2018

Duchovná obnova Advent + stretko

služba: Rusnákovci, Martin Mikulanin

 

Okrem týchto už naplánovaných stretnutí bratstva sa ešte organizuje stretnutie všetkých bratstiev Talianskej provincie v Taliansku, poprípade medzinárodne stretnutie bratstiev (aug. laikov), kde sa vyšlú zástupcovia za naše bratstvo, ktorí nás budú zastupovať na takýchto stretnutiach.

 
Kto by mal záujem prísť na stretko, alebo by sa chcel dozvedieť viac o bratstve nech kontaktuje priora bratstva.
kontakt: jarorusnak25@gmail.com, alebo na tel.č.: 0902 597 706