Takto je nazvaná mládež, ktorá sa stretáva a formuje pri kláštore bratov augustiniánov.

Narodenie tejto skupiny sa stalo skutočnosťou po celosvetovom stretnutí augustiniánskej mládeže v Madride v roku 2003. Odvtedy sa začala pomaly formovať malá skupinka, ktorá sa stala základom pre stretnutia AM. Každý rok sa sleduje istá téma, ktorá sa prehĺbuje v modlitbe, v dialógu s hosťami, v prenáškach a skupinkách. Stretnutia stále začínajú sv. omšou a končia s agapé.

Témy stretnutí sa týkajú širokého spektra kresťanskej viery. Osobitné miesto má spoznávanie a meditácia Božieho Slova. Všeobecne dôležitým momentom je záverečné zdieľanie dialógov v skupinkách.

V neposlednom rade má zastúpenie aj spoznávanie augustiniánskej spirituality, svätých augustiniánskej rehole. Tu má osobitné miesto vzor, osoba a dielo sv. Augustína, ktorého život je blízky všetkým mladým, ktorí všetkými silami hľadajú šťastie a pravdu o zmysle svojho života.

Skupina AM má za cieľ učiť sa navzájom deliť sa o poklad viery, ktorý vlastníme ako kresťania. Nezostáva sa však len pri slovách. Mládež navštevuje pravidelne Krízové centrum na Alejovej ul. a napomáha pri rôznych evanjelizačných aktivitách bratom augustiniánom.

Na stretnutia AM sú pozvaní všetci hľadajúci! Príďte a uvidíte…(Jn 1, 39)!