Program online prenosov
Sv. omša s o. arcibiskupom 28. augusta
Sv. omša 29. augusta
brat Daniel spieva žalm
Obetné dary
Záber na Kostol
Relikviár sv. Rity
Záber na Kostol a kláštor

Akcie, podujatia

Zmeny v našom kostole od 15.10.2020

Drahí ctitelia sv. Rity, milí naši “farníci”, od štvrtka 15.10.2020 nie je možné slúžiť verejné sv. omše pre viac ako 6 osôb (vrátane kňazov) a preto by sme veľmi radi ponúkli niečo, čo môže aspoň z časti nahradiť živé stretnutie stretnutie s Eucharistickým Ježišom.

Budeme pre vás vysielať sv. omše online od utorka do piatku v čase o 18:15 a nedeľnú sv. omšu o 9:00.

V pondelok a v sobotu vám chceme pozvať na modlitbu vešpier takisto online.

Kostol budeme mať otvorený každý deň na osobnú modlitbu od 8:30 do 18:00 (v nedeľu od 10:00 do 18:00).

V čase od 17:00 do 18:00 nájdete niekoho z nás augustiniánov v kostole (  pondelok -piatok) a budete môcť prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu. (v nedeľu sv. prijímanie od 10:00 – do 12:00)

Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať.

Zároveň vás chceme ubezpečiť o tom, že úmysly na sv. omše, ktoré boli poznačené v knihe úmyslov, odslúžime v dané dni ako to bolo plánované.

Myslíme na vás v našich modlitbách.

Ďakujeme za porozumenie.

Bratia augustiniáni

Sviatosť zmierenia PONDELOK - PIATOK 17_00 – 18_00 ( prípadne po dohode s kňazom v inom čase) Sv. prijímanie PONDELOK - NEDEĽA 17_00 – 18_00 ( prípadne po dohode s kňazom v inom čase) Otváranie kostola na súkromnú mo

 

Sv.omše od 1.10.2020

Milí priatelia, bratia a sestry.

Sv. omše v kostole sv.Rity budú počas týždňa ako zvyčajne utorok až piatok o 18:00.

Pridávame sv. omšu v sobotu večer o 18:00 s platnosťou na nedeľu.

a v nedeľu budú sv. omše o 8:30 , 9:30 a 10:30. 

V kostole môže byť max. 50 ľudí vrátane kňazov a asistencie.

Nebudeme robiť žiadne zoznamy, prvých cca 45 ľudí ( 5 ľudí komunita + kostolník) pustíme do kostola, ostatní budú musieť zostať vonku.

Usmernia od nášho o. arcibiskupa:

Milí bratia kňazi,

vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Povzbuďte svojich veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Tiež vyzvite veriacich k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych okolností zorganizujte dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom. Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú podrobnejšie opísané na tomto mieste:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063

Ak sa stane, že veriaci zostanú vonku na verejnom priestranstve pred kostolom, nie je v našej kompetencii to riešiť. Za to, ako organizátori, nenesieme zodpovednosť. Zároveň nesmieme ľudí v exteriéri organizovať ani vopred povzbudzovať k účasti mimo kostola.

Prosím vás, aby ste vo svojich farnostiach ocenili podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Pozvime ich, nech ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy.

S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

Znova pridajme po postkomúnii modlitbu k Panne Márii Obišovskej, prípadne inú modlitbu.

Z dôvodu vyššie uvedených opatrení sa rušia vopred naplánované podujatia:

I. Celodiecézna odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach

Prosíme, aby ste o tom informovali svojich veriacich. Slávnosť v Obišovciach bude len na farskej úrovni v interiéri kostola. Aj všetky ostatné odpustové slávnosti sa musia riadiť stanovenými podmienkami.

Dôrazne pripomínam, že sväté prijímanie sa podáva do rúk. Znova veriacim vysvetlite spôsob: na ľavú ruku s pravou do úst.

Mons. Bernard Bober

arcibiskup-metropolita

Čítanie Svätého Písma

Milí priatelia

na záver roku Božieho slova sme pripravili súvislé čítanie Svätého Písma, aby sme si ho oživili nie len v mysliach ale predovšetkým v srdciach a potom, aby nám bolo svetlom na našich životných cestách.

Pozývame vás na čítanie kníh Nového Zákona od 16:30 do začiatku sv. omše 17:55.

Svätú omšu bude celebrovať náš spolubrat o. Milan Hermanovský OSA

Tešíme sa na stretnutie pri Božom slove.

Bratia augustináni

Slávnosť sv. Augustína a sv. Moniky + 25 rokov od založenia komunity OSA na Slovensku

Milá augustiniánska rodina, priatelia, priaznivci, dobrodinci.

Už je to 25 rokov, od času keď na Slovensku bola založená 1. komunita bratov, aby stabilne pôsobili na území Košickej arcidiecézy a šírili augustinianskú špiritualitu na území Slovenska.

Pozývame vás spoločne prežiť víkend prostredníctvom duchovného ale aj spoločenského programu a spoločne ďakovať Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulých 25 rokov pri slávení svätých omší.

 

20200823 - Kostol sv Rity, ke - Oznamy 25tka OSA Sk aug.sk

Život v komunite

Ak sa zamýšľaš nad svojím životom a občas sa v tebe ozýva túžba zasvätiť svoj život Bohu, môžeš stráviť s nami niekoľko dní a tak si lepšie overiť smerovanie tvojho života.

Môžeš spoznať ako vyzerá život v kláštore a niektoré charakteristiky rehoľného augustiniánskeho života. Toto stretnutie mávame pravidelne každý rok koncom augusta pred sviatkom sv.Augustína. Viac informácií na tel.čísle 055/6333654.

Ak máš od 17 do 30 rokov a chcel by si zažiť niekoľko dní v kláštore, tak potom sa môžeš prihlásiť tu.

To, čo o sebe viem, viem s tvojím osvietením, a to , čo o sebe neviem, tak dlho nebudem vedieť, kým sa moje temnoty nestanú pred tvojou tvárou jasné ako poludnie.” (Vyz. 10.5)

Program

(hlavná kostra každého roka, s menšími zmenami podľa potrieb každý rok)
07:30 ranné schvály + meditácia
08:15 raňajky
09:30 prednáška – 30 min. ticho
11:30 krátke zdieľanie
12:45 modlitba cez deň
13:00 obed
15:15 práca
17:30 tea break
18:15 vešpery
19:00 sv. omša
20:00 večera
21:00 večerný program – rekreácia
22:15 večerný program – ruženec

 

2020 - Pozvanka - Zivot v komunite

Sv. omše v letných mesiacoch

Milí bratia a sestry v letných mesiacoch júl a august sme posunuli sv. omše počas týždňa (od utorka do piatku) na 19:00.

 

V nedeľu budú sv. omše v riadnom čase teda o 8:30 a 10:30.

 

Pripomíname, že v kostoloch naďalej platia hygienické opatrenia:

– do kostola sa môže vstupovať len s ochranným rúškom, ktoré je potrebné mať na ústach a nose počas celej omše ,

– pri vstupe do kostola si každý aplikuje dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý je umiestnený na stolčeku pri dverách,

– sväté prijímanie sa bude podávať na ruku;

„Všetkým ľuďom prospieva dopriať čas od času duši uvoľnenie. Odpočinok obnovuje totiž životnú silu a veselá nálada prázdnin rozoženú každý smútok.“ /Seneca/

Bratia augustiniáni

Aktualizované podmienky pre verejné bohoslužby

Milí priatelia,

od 3. júna sa upravili niektoré podmienky pre slávenie verejných bohoslužieb a týka sa to úprav aj v našom kostole.

Najnovšie sa už môže sedieť v každej lavici podľa usmernenia:

– zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať;

Z dôvodu, že sa sedí v každej lavici sv. prijímanie už nebudeme rozdávať v laviciach ale veriaci príde v rade na sv. prijímanie v rozostupoch.

Naďalej platí rozdávanie sv. prijímania na ruku, ako aj potreba nosenia rúška a dezinfekcia rúk pri vstupe.

Miestnosť pre matky s deťmi momentálne využívame na vysluhovanie sviatosti zmierenia pred sv. omšou.

v nedeľu o 8:30 je táto miestnosť vyhradená pre starších a chorých ale na ostatných sv. omšiach je už prístupná pre rodičov s deťmi, po ukončení spovedania pred sv. omšami.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10