3D pohľad na Kostol sv. Rity
Púť Prešov - Gaboltov 2017
Kurz Inšpirácie v kláštore
Otec Pavol Benedik, pápežský sakristián
Kostol sv. Rity, interiér počas výstavby

Akcie, podujatia

Roráty

Pozývame vás na rorátne sv. omše v kláštore sv. Augustína v adventné stredy o 6:30.

Moje kňazstvo

Pozývame vás na ďalšie zo stretnutí kurzu “Inšpirácie” s ďalším hosťom Jurajom Juricom.

Financie a Biblia

Pozývame vás na ďalšie zo stretnutí stredajšieho kurzu “Inšpirácie” s hosťom Radom Ivankom.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10