Kostol sv. Rity, eucharistická adorácia Pozvánka na kurz Blahoslavenstvá Pozvánka na štvrtky sv. Rity
3D pohľad na Kostol sv. Rity
Kostol sv. Rity, eucharistická adorácia
Pozvánka na kurz Blahoslavenstvá
Pozvánka na štvrtky sv. Rity

Akcie, podujatia

Nanebovzatie Panny Márie

Na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie máme sv. omšu o 18:00. V predvečer sviatku 14. augusta je podobne sv. omša už zo sviatku o 18:00.

Tábor Kamarát 2018 - je už za nami a zanechal nám krásne zážitky

Aj tohto roku sme pripravili náš augustiniánsky tábor Kamarát pre chlapcov.

Zúčastnilo sa ho nakoniec 23 chlapcov a 7 animátorov. Všetci sme ho úspešne ukončili plní zážitkov a možno aj nejakej odreninky, ale s úsmevom na tvári.

Boli sme ubytovaní v chatkách v rekreačnom stredisku Lúčky-Potoky v peknom prostredí medzi kopcami a lesmi. Strava bola výborná a program plný športových aktivít, malej turistiky, hier a zábavy a nočných prekvapení. Počas týždňa sme sa zamýšľali spoločne nad príbehom Jakubových 12 synov zo Starého Zákona, ktorý najprv predali brata Jozefa do otroctva, ale nakoniec v ňom našli toho, ktorý pomohol rodine v čase hladu. Aj my sme sa učili porozumieť na ich príklade našim vzťahom v rodinách, tomu že sme všetci milovaní a jedineční pre našich rodičov, a spoločne sa snažíme dávať naše dary pre dobro všetkých, každý podľa svojho veku. K tomu patrí aj naučiť sa odpustiť a prijať dary iných. Každodenná modlitba a svätá omša nám pomáhala v našom spojení s Nebeským Otcom.

Vytvoriť takúto kamarátsku atmosféru nám pomohlo aj to, že sme sa snažili tráviť čím viac času bez mobilov a podobných komunikačných zariadení – odpojili sme sa od okolitého sveta, aby sme sa napojili na nás, ktorí sme boli spolu v tábore :-)

Chceme sa poďakovať našim animátorom za ich neoceniteľnú službu, za ich čas, ktorý si “ustrihli” z iných možností ako tráviť letné prázdniny… bez nich by sme tábor nemohli takto zorganizovať. Ďakujeme.

Ďakujeme rodičom za ich dôveru zveriť nám svoje deti a tešíme sa na vás opäť o rok :-)

Ďakujeme Pánovi za čas milostí, kotrý nám doprial počas tohto týždňa, za možnosť vytvoriť nové kamarátstva, za radosť, kotrú si chceme niesť v našich srdciach do ďalších dní.

Fotografie budú pridané na našu FB stránku už o pár dní. Potom pridáme link kde si ich budú môcť nájsť aj tí z vás, ktorí ho nepoužívate.

Prajeme vám požehnaný zvyšok leta a tešíme sa na ďalšie stretnutia,

o. Rastislav a o. Andrej

Večer so sv. Ritou

Pozývame vás na večer so sv. Ritou a dialóg so spisovateľom André Bonet z Francúzska.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10