3D pohľad na Kostol sv. Rity
Kostol sv. Rity, eucharistická adorácia
Pozvánka na púť Prešov - Gaboltov 2019
Pozvánka na tábor Kamarát 2019

Akcie, podujatia

Zóna pokoja

Pozývame vás do Zóny pokoja na Hlavnej ulici v priestoroch Teologickej fakulty.

Nepožiadaš

Ďalšie stretnutie kurzu Desatoro bude 5. decembra 2018.  V poradí už 9. a 10. prikázanie vysvetlí Radoslav Lojan.

Nebudeš krivo svedčiť

Ďalšie stretnutie kurzu Desatoro bude 28. novembra 2018.  V poradí už 8. prikázanie vysvetlí Helena Slivková.

Nezosmilníš

Ďalšie stretnutie kurzu Desatoro bude 21. novembra 2018. Šieste prikázanie vysvetlí Pavol Hudák.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10