·  Dávame do pozornosti

Oznamy 10.12.2017

 

Poriadok sv. omší:

10.12. 2017 – Nedeľa, 10:30 – ZBP pre Boženu, Andreu, Danielu

13.12. 2017 – Streda, 6:30 – † Ondrej, Barbora, Ondrej

14.12. 2017 – Štvrtok, 18:00 – ZBP pre Františka a Martinu

17.12. 2017 – Nedeľa, 10:30 – ZBP pre rodinu Jakabovú

 

Rorátne sv.omše budú u nás v kláštore každú stredu ráno o 6:30 po sv. omši bude aj občerstvenie.

V nedeľu 17.12. bude pri sv. omši zbierka na stavbu nášho kostola sv. Rity.

Zimné kántrové dni V  stredu, piatok a  v  sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Odporúča sa kajúcna pobožnosť.

Možnosť za príspevok u nás nájsť:

Augustiniánsky kalendár 4€; príspevok na augustiniánske aktivity

Vianočné perníky 5€ – týmto príspevkom podporíte stavbu kostola sv. Rity

Vianočné Oblátky – 1€ . týmto príspevkom dostavbu Farského pastoračného centra vo farnosti Kamenica nad Cirochou

Pozvánky na ďalšie aktivity si môžete všimnúť na nástenke pri vstupe.

Myšlienka na týždeň:

„Mali by sme sa veľmi snažiť stať sa svätými a slúžiť dobre Bohu a blížnemu.“
/ Sv. Páter Pio /

 

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)