OZNAMY 13.10.2019 :: 28. nedeľa v Období cez rok

13.10. Nedeľa 8:30 † Tomáš a Henrieta 28. nedeľa v Období cez rok
10:30 † Štefan a Júlia
14.10. Pondelok Spomienka na zosnulých dobrodincov našej rehole OSA (spomienka)
15.10. Utorok 18:00 † Mária Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)
16.10. Streda 18:00 ZBP pre Miroslava a Teréziu Svätej Margity Márie Alacoque, panny (ľubovoľná spomienka)
17.10. Štvrtok 18:00 † Július Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka)
18.10. Piatok 18:00 ZBP pre Miroslava a Irenu Svätého Lukáša, evanjelistu (sviatok)
19.10. Sobota Svätého Pavla z Kríža, kňaza (ľubovoľná spomienka)
20.10. Nedeľa 8:30 † Margita a Štefan 29. nedeľa v Období cez rok
10:30 ZBP pre Stanislava s rod. (ponesú obetné dary)

Spovedanie: 30 min. pred sv. omšou (v nedeľu pred sv. omšou o 8:30 nespovedáme).

V prípade potreby je možné dohodnúť si osobnú spoveď alebo duchovný rozhovor s niekým z komunity aj mimo tohto stabilného času.

Spovedanie sa končí 10 minút pred sv. omšou, aby sme sa aj my kňazi chvíľkou stíšenia mohli pripraviť na sv. omšu.

 

Pápež František nás pozýva, aby sme si tento mesiac október zvlášť pripomínali misie a ohlasovanie evanjelia vo svete. Každý pokrstený je poslom dobrej zvesti vo svete. V našom kostole sa budeme modliť modlitbu ruženca s týmto úmyslom každý piatok pred sv. omšou od 17:15.

Naša augustiniánska provincia ohlasuje už niekoľko desaťročí evanjelium medzi jednoduchými ľuďmi v chudobnej časti Peru – APURIMAC. Kto by chcel aj finančne podporiť túto misiu môže nechať počas tohto mesiaca príspevok vo vchode kostola v košíku označenom na tento účel. Pán Boh zaplať.

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice – Podhradová a mládežnícke spoločenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) vás pozývajú na modlitbové stretnutie mladých „Volanie na Otca“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 20.10.2019 o 17:00 v Kostole sv. Ondreja v Košiciach na Podhradovej. Túžime sa zjednotiť v modlitbe volaním na nášho Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa modliť aj za celú našu košickú arcidiecézu. Viac info a program nájdete tu.

 

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné  stretnutie, ktoré  sa uskutoční dňa 15.októbra 2019 o 17:00 v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove. Téma: Ruženec – aktuálna modlitba aj pre dnešného človeka. Stretnutie povedie fr. Martin Stanislav Kolivoška OP.

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach Vás srdečne pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedených (žijúcich samých, v novom partnerstve alebo nesviatostne sobášených) a pre manželov v kríze od 29.11.- 1.12.2019 v Bardejovských kúpeľoch. Viac informácií nájdete na stránke www.rodina.rimkat.sk.

 

Detské centrum Ovečka ponúka pre deti od 3. do 6. rokov katechézy Dobrého pastiera, ktorých mottom je: „Pomôž mi, aby som mal vzťah so živým Bohom sám“. Katechézy sú postavené na dvoch pilieroch: Biblia a liturgia. Pre deti je takto pripravený program, v rámci ktorého sa učia modlitbe a vytvárajú si osobný vzťah s Bohom. Bližšie informácie nájdete na web adrese centra Ovečka: www.ovecka.me

 

A ešte niekoľko pozvánok, ktoré ponúka informačné centrum Arcibiskupského úradu v našej Košickej arcidiecéze:

I. Duchovná obnova pre bezdetné páry
18. – 20. októbra sa v Bard. Kúpeľoch  uskutoční duchovná obnova pre bezdetné páry. Iste máte takých manželov vo svojom okolí. Aj k tejto akcii máte v prílohe vizitky, ktorú si môžete vytlačiť a ponúknuť v osobnom kontakte. Ak chcete vyvesiť plagát, tu je v plnej kvalite: http://detike.eu/vikendovka-pre-bezdetne-pary/

II. Sviečka za nenarodené deti
Blíži sa 2. november. S týmto dátumom sa spája projekt Fóra života “Sviečka za nenarodené deti.”. Spája v sebe spomienku na zosnulé potratené deti a zbierku na podporu Fóra života. Vašich farských pro-life koordinátorov (ak už máte) som povzbudil, aby Vám pomohli s predajom sviečok. Sviečky a letáčiky k akcii vám dodajú regionálne koordinátorky Fóra života (pre prešovský kraj Magdaléna Mydlová – 0903 982 515; pre košický kraj Mária Kucharčíková – 0910 852 195).

III. Bioetika – formačné, resp. osvetové texty
Je dobré, ak sa na našich farských výveskách popri oznamoch objavia aj formačné, resp. osvetové texty. To sa týka aj širokej oblasti bioetiky. Aby ste neboli odkázaní na vystrihovanie obrázkov a textov z časopisov alebo na surfovanie po internete, pripravili sme pre Vás ucelené tematické bloky. Sú na tomto linku: https://pochodzazivot.sk/na-stiahnutie-3/ v sekcii formačné materiály.

 

Relikviu sv. Rity nájdete od tohto týždňa na jej novom stálom mieste v krypte pod kostolom, kde si ju môžete uctiť a pomodliť sa v ktorýkoľvek deň pred alebo po sv. omši.

 

…myšlienka na týždeň od sv. Tomáša z Villanovi, OSA…

«Kto dobre káže a zle žije, iných poučuje a seba odsudzuje, je naozaj ako papagáj, ktorého okoloidúci radi pozorujú a mnohí sa divia jeho slovám, on sám však je stále v klietke.»

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Predbežný program upratovania kostola:

19.10. Skupina č.4 : Dobrovoľníci

26.10. Skupina č.1 : Emauzy

2.11. Skupina č.2 : Mladí

9.11. Skupina č.3 : BAR – Bratstvo sv. AUgustína a sv. Moniky

16.11. Skupina č.4 : Dobrovoľníci

23.11. Skupina č.1 : Emauzy

30.11. Skupina č.2 : Mladí

7.12. Skupina č.4 : Dobrovoľníci

14.12. Skupina č.3 : BAR – Bratstvo sv. AUgustína a sv. Moniky

21.12. Skupina č.1 : Emauzy

28.12. Prázdniny :-)

 

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola :-)

bratia augustiniáni