OZNAMY 21.2.2021 :: 1. pôstna nedeľa

21.2. Nedeľa ZBP pre rodinu Glovovú

1. pôstna nedeľa

JJ 10:30 online † Jozef
ZBP a dar života pre rodinu Katky a Martina
22.2. Pondelok ZBP pre Martinku
23.2. Utorok
JP 18:00 online ZBP pre Júliusa
34.2. Streda JJ 18:00 online ZBP pre Bohuslava a Michala
25.2. Štvrtok MZ 18:00 online ZBP pre Julianu, Janu, Martina 3. Štvrtok sv. Rity
Hosť: vdp. Michal Mucha
26.2. Piatok AK 18:00 online ZBP pre Miroslava Krížová cesta a po nej sv. omša
27.2. Sobota † Michal, Helena, Mária
28.2. Nedeľa
ZBP a DDS pre rod. Gitky a Márie

2. pôstna nedeľa


AK 10:30 online ZBP rod. Cuninkovej
ZBP, pomoc a silu pre zdravotníkov v boji s koronavírusom

 

Pozývame vás na našu „duchovnú púť–prípravu“ 15-tich štvrtkov sv. Rity pred slávnosťou jej sviatku 22. mája. Každý štvrtok vysielame sv. omšu k úcte sv. Rite online o 18:00 a začíname ju modlitbou Ruženčeka sv. Rity, po ktorom nasleduje samotná sv. omša.

15-dni-so-svatou-ritou_300

V tomto období zákazu verejného slúženia sv. omší pre vás budeme sv. omše vysielať online (cez náš facebook-ový profil) od utorka do piatku v čase o 18:00 a nedeľnú sv. omšu o 10:30.

V pôstnom období sa budeme modliť Krížovú cestu v piatok o 18:00 a po nej bude nasledovať sv. omša (bez kázne).

V pondelok vás chceme pozvať na spoločnú modlitbu vešpier takisto online o 18:00.

 

Náš youtube kanál so živým vysielaním tu v odkaze: aug.tv.

Náš facebook-ový kanál so živým vysielaním nájdete v tomto odkaze: augustiniáni naživo.

 

Kostol bude otvorený na osobnú modlitbu, v časoch:

– pondelok až piatok od 9:00 do 17:45 (bez rozdávania sv. prijímania),

– nedeľa od 9:00 do 17:45 (bez rozdávania sv. prijímania).

v sobotu je kostol zatvorený z dôvodu upratovania a vysluhovania povolených sviatostí s obmedzením (krsty, sobáše). 

 

Úmysly na sv. omše z knihy úmyslov, odslúžime v dané dni ako to bolo plánované.

 

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

…myšlienka na týždeň od sv. Augustína…

«Aby naše modlitby mohli ľahšie dôjsť až k Bohu,musíme k nim pridať spolu s almužnami a pôstami aj krídla zbožnosti.»

 

 

Chceme sa vám srdečne poďakovať za vaše milodary-peniaze, ktoré aj v tomto neľahkom čase koronakrízy naďalej vhadzujete do košíka pri vchode do kostola v nedeľu alebo cez týždeň, a pomáhate nám takto pri chode kostola a kláštora. Srdečné Pán Boh zaplať.

 

Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať.

Myslíme na vás v našich modlitbách.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Modlitba za Slovensko od našich otcov biskupov:

Všemohúci Bože, Otče,

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Oznamy z arcidiecézy:

1. Konferencia biskupov Slovenska

na svojom plenárnom zasadnutí (15.-16.02.2021, on-line) vydala: Spoločné povzbudenie veriacim pred začiatkom Pôstu; List KBS premiérovi a členom vlády; Vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Všetky tri dokumenty sú zverejnené na web stránke: kbs.sk. Spoločné povzbudenie od biskupov Slovenska v rámci svojich možností sprostredkujte veriacim vo farnosti (strémované sv. omše, web stránka či bulletin farnosti).

2. Modlitby za obete pandémie

Rada európskych biskupských konferencii (CCEE) pozýva veriacich, aby sa od Popolcovej stredy počas celého pôstu modlili za obete pandémie. Chce to byť vyjadrením solidarity na európskom kontinente a vyjadrenie blízkosti obetiam a ich rodinám, chorým a zdravotníckym pracovníkom, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sú v tejto chvíli zapojení do boja proti ochoreniu Covid-19. KBS bude osobitne zapojená do tejto iniciatívy zvlášť 25. februára 2021. J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita, bude sláviť svätú omšu, ktorá bude vysielaná v Televízii LUX o 7:00.

3. Podeľme sa!

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje zbierku Podeľme sa!, ktorej cieľom  je pomôcť blížnym v  krízových životných situáciách a tiež prispieť k formovaniu povedomia ľudí k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. Finančný výťažok bude použitý na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Ide o projekt Oázy – Nádej pre nový život v Bernátovciach. Zbierka potrvá od 17.2.2021 do 31.5. 2021. Finančne možno prispieť priamo na účet: IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642.

4. Bioetika pre mladých: https://milujemzivot.sk/

 

Naše kontakty:

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

 Juraj Pigula o. Juraj Pigula OSA
0948 037 768
juraj.pigula@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Počas aktuálnych obmedzení pohybu osôb zabezpečíme upratanie kostola našimi augustiniánskymi silami :-) Ale po nás bude potrebné urobiť jedno veľké upratovanie :-)

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola :-)

bratia augustiniáni