OZNAMY 15.11.2020 :: 33. nedeľa v Cezročnom období

33. nedeľa v Cezročnom období

15.11. Nedeľa ZBP a pokoj pre Štefana s rod.
Za pomoc a silu pre zdravotnákov v boji s koronavírusom
† Anna (5. výročie)
9:00
online
JJ
16.11. Pondelok † Zuzana a Andrej
Svätej Margity Škótskej alebo Svätej Gertrúdy, panny (ľubovoľná spomienka)
17.11. Utorok 18:00 JP ZBP a dar živej viery pre Jána Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – titul katedrály a patrónky mesta (spomienka v diecéze; slávnosť v meste Košice)
18.11. Streda 18:00 JJ † Milan, Jozef Výročie posviacky bazilík svätých Petra a Pavla, apoštolov (ľubovoľná spomienka)
19.11. Štvrtok 18:00 MZ ZBP pre Stanislava s rod.
20.11. Piatok 18:00 AK ZBP pre dobrodincov
21.11. Sobota ZBP pre rod. Kováčovú, Ráczovú, Fiasovú, Kužikovú
Obetovanie Panny Márie (spomienka)

19:00 online modlitba taizé

34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa (slávnosť)

22.11. Nedeľa 8:30 MZ † Regina a Ladislav
9:30 AK Za pomoc a silu pre zdravotnákov v boji s koronavírusom
10:30 JJ † Štefan, Karol a ZBP pre Elenu

 

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

Zmeny v našom kostole od 16.11.2020 – sv. omše pre verejnosť s obmedzením 50% kapacity sediacich v kostoloch povolené

 

Drahí ctitelia sv. Rity, milí naši “farníci”, od pondelka 16.11.2020 bude opäť možné slúžiť verejné sv. omše v kostoloch s obmedzením 50% kapacity sediacich ľudí v kostole.

Vrátime sa teda do bežného “režimu” aj v našom kostole, to znamená so sv. omšami od utorka do piatka večer o 18:00. Nedeľné sv. omše budú v časoch o 8:30 a 10:30. Pridávame ešte ďalšiu sv. omšu o 9:30.

Spovedať budeme ako to bole bežné už pred obmedzeniami: cez týždeň pol hodinu pred sv. omšou a v nedeľu pol hodinu len pred sv. omšou o 10:30. Je možné dohodnúť si sv. spoveď alebo duchovný rozhovor aj individuálne po telefonickej dohode.

Počet ľudí v kostole budeme musieť ale držať v rámci daného obmedzenia. Prosíme vás, aby ste rešpektovali našich usporiadateľov pri vchode do kostola pri vybraných sv. omšiach.

V sobotu budeme aj naďalej vysielať modlitbu Taizé online o 19:00 (môžete prísť aj osobne do kostola na túto modlitbu).

Kostol bude otvorený na osobnú modlitbu, avšak v pozmenených časoch:

–    pondelok až piatok od 8:30 do 18:00 (už bez rozdávania sv. prijímania).

Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať.

Zároveň vás chceme ubezpečiť o tom, že úmysly na sv. omše, ktoré boli poznačené v knihe úmyslov, odslúžime v dané dni ako to bolo plánované.

Myslíme na vás v našich modlitbách.
Ďakujeme za porozumenie.

 

Modlitba za Slovensko od našich otcov biskupov:

Všemohúci Bože, Otče,

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

K možnosti získania odpustkov pre duše v očistci sa naši biskupi vyjadrili na oficiálnej stránke Konferencie biskupov Slovenska – presné informácie sa dočítate tu.

 

V našom “obchodíku” pod schodiskom na chór môžete ešte nájsť tričká s logom 25. výročia nášho pôsobenia na Slovensku. Sumou 7€ za tričko podporíte náš kostol a rehoľu.

 

Aj tento rok je pripravený tzv. Týždeň cirkvi pre mladých. Vzhľadom na stále pokračujúce obmedzujúce opatrenia budú jednotlivé aktivity a sv. omše vysielané online. Viac info nájdete pod nasledujúcim odkazom: www.premladez.sk.

 

…myšlienka na týždeň od sv. Františka z Assisi…

«Keď hlásate pokoj, dbajte hlavne na to, aby ste ho mali vo svojom srdci.»

 

 

Kontaktovať nás môžete

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

 Juraj Pigula o. Juraj Pigula OSA
0948 037 768
juraj.pigula@gmail.com
jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

 

Oznamy z arcidiecézy:

Bioetika pre mladých: https://milujemzivot.sk/

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Počas aktuálnych obmedzení pohybu osôb zabezpečíme upratanie kostola našimi augustiniánskymi slilami :-) Ale po nás bude potrebné urobiť jedno veľké upratovanie :-)

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola :-)

bratia augustiniáni