OZNAMY 4.8.2019 :: 18. nedeľa v Období cez rok

 

4.8. Nedeľa 8:30 † Michal, Anna, Július, Mária 18. nedeľa v Období cez rok
10:30 † Igor
5.8. Pondelok Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme (ľubovoľná spomienka)
6.8. Utorok 19:00 † Ružena, Mikuláš, Martin, Ľuboslav Premenenie Pána (sviatok)
7.8. Streda 19:00 ZBP pre o. Vladimíra na jeho missi
8.8. Štvrtok 19:00 † Imrich, Alžbeta a rodičia Svätého Dominika, kňaza (spomienka)
9.8. Piatok 19:00 ZBP pre novomanželov Jozefa a Dominuku Svätej Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy (sviatok)
10.8. Sobota Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)
11.8. Nedeľa 8:30 † Margita 19. nedeľa v Období cez rok
10:30 ZBP rodiny Homoľovej

 

OZNAMY 11.8.2019 :: 19. nedeľa v Období cez rok

11.8. Nedeľa 8:30 † Margita 19. nedeľa v Období cez rok
10:30 ZBP rodiny Homoľovej
12.8. Pondelok Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)
13.8. Utorok 19:00 † Mária Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
14.8. Streda 19:00 ZBP pre Magdalénu Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka (spomienka)
Večerná svätá omša bude zo zajtrajšej slávnosti
15.8. Štvrtok 19:00 ZBP pre rod. Vrabovú a Ďuroňovú Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť), prikázaný sviatok
16.8. Piatok 19:00 ZBP a DDS pre Máriu Svätého Štefana Uhorského (ľubovoľná spomienka)
17.8. Sobota Svätá Klára z Montefalka, augustiniánska mníška, (sviatok)
18.8. Nedeľa 8:30 † Margita, Bartolomej a ich rodičia 20. nedeľa v Období cez rok
10:30 † Mária (príbuzní ponesú obetné dary)

Spovedanie: 30 min. pred sv. omšou (v nedeľu pred sv. omšou o 8:30 nespovedáme).

 

V prípade potreby je možné dohodnúť si osobnú spoveď alebo duchovný rozhovor s niekým z komunity aj mimo tohto stabilného času.

Večerné sv. omše cez týždeň v našom kostole budú počas leta o 19:00 (od od 9. júla do 30. augusta).

Počas mesiaca august nebudeme v nedeľu spovedať pred druhou sv. omšou keďže je nás v kláštore menej z dôvodu dovoleniek a rôznych letných aktivít a služieb, ktoré v tomto období máme.

Chceme vás taktiež už dopredu upozorniť, že v dňoch od 20.8. do 23.8. bude náš kostol zatvorený z dôvodu celoročnej údržby. Sv. omše v daných dňoch nebudeme slúžiť.

 

Bratia dominikáni vás pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť z príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bude 15. augusta o 17:30 a slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. Novénu, ktorá bude od 5. do 14. augusta od 17:30, bude duchovne viesť p. Konrad Blicharski (pavlín pri Bazilike vo Vranove nad Topľou).

 

Aj tohto roku, tak ako pominulé roky pripravujeme tzv. Život v komunite pre mladých chlapcov / mužov (od 16 do 30 rokov), ktorí hľadajú svoje životné povolanie a chceli by lepšie spoznať život v rehoľnom spoločenstve. Jedná sa o skúsenosť 3 dní prežitých spolu s nami v komunite pri spoločnej modlitbe, práci, jedle a voľnom čase. Termín je od 26.8. do 28.8. Prihlasovať sa môžete cez email augustiniani@gmail.com

 

Relikviu sv. Rity nájdete od tohto týždňa na jej novom stálom mieste v krypte pod kostolom, kde si ju môžete uctiť a pomodliť sa v ktorýkoľvek deň pred alebo po sv. omši.

 

…myšlienka na týždeň od sv. Alfonza Máriu de’ Liguori…

«Modlitba je neviditeľná ruka, ktorá spája s Bohom.»

 

 

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Predbežný program upratovania kostola:

…cez letné prázdniny sa budeme starať o upratovanie my augustiniáni :-) a vám želáme požehnaný čas leta a dovoleniek :-)

 

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola :-)

bratia augustiniáni