OZNAMY 10.11.2019 :: 32. nedeľa v Období cez rok

10.11. Nedeľa 8:30 ZBP a poďakovanie za 25 rokov manželstva pre Adrianu a Jozefa (ponesú obetné dary) 32. nedeľa v Období cez rok
10:30 † Oľga
11.11. Pondelok Svätého Martina z Tours, biskupa (spomienka)
12.11. Utorok 18:00 † Ján, Anna Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka (spomienka)
13.11. Streda 18:00 Pro const OSA Všetkých  svätých Augustiniánskej rodiny (sviatok)
14.11. Štvrtok 18:00 Za požehnanie pre Ladislava (Za obrátenie Ladislava)
15.11. Piatok 18:00 † Jarmila Svätého Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
16.11. Sobota Svätej Margity Škótskej alebo Svätej Gertrúdy, panny (ľubovoľná spomienka)
17.11. Nedeľa 8:30 † Július 33. nedeľa v Období cez rok
10:30 † Žofia, Mária

Spovedanie: obyčajne spovedáme 30 min. pred sv. omšou, ak nie je určené inak. V nedeľu pred sv. omšou o 8:30 nespovedáme.

V prípade potreby je možné dohodnúť si osobnú spoveď alebo duchovný rozhovor s niekým z komunity aj mimo tohto stabilného času.

Spovedanie sa končí 10 minút pred sv. omšou, aby sme sa aj my kňazi chvíľkou stíšenia mohli pripraviť na sv. omšu.

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice – Podhradová a mládežnícke spoločenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) vás pozývajú na modlitbové stretnutie mladých „Volanie na Otca“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 24.11.2019 o 17:00 v Kostole sv. Ondreja v Košiciach na Podhradovej. Spoločenstvo vás pozýva zjednotiť sa v modlitbe volaním na Nebeského Otca, vytvárať jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa modliť aj za celú našu košickú arcidiecézu.

 

Máme pre vás pozvanie na jubilejný 30. ročník Festivalu sakrálneho umenia, ktoré sa bude konať v našom meste v dňoch od 10. do 24. novembra. Jednotlivé koncerty sa uskutočnia v rôznych kostoloch nášho starého mesta a iných historických a koncertných budovách mesta. Podrobný program nájdete na internete.

V rámci spomínaného festivalu pripravilo Tanečné divadlo Atak predstavenie novej inscenácie AGNUS DEI. Príbeh o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou sa „roztancuje“ v piatok 15. novembra 2019 o 19:00 v Historickej radnici v Košiciach (Kino Slovan).

 

Detské centrum Ovečka ponúka pre deti od 3. do 6. rokov katechézy Dobrého pastiera, ktorých mottom je: „Pomôž mi, aby som mal vzťah so živým Bohom sám“. Katechézy sú postavené na dvoch pilieroch: Biblia a liturgia. Pre deti je takto pripravený program, v rámci ktorého sa učia modlitbe a vytvárajú si osobný vzťah s Bohom. Bližšie informácie nájdete na web adrese centra Ovečka: www.ovecka.me

 

A ešte niekoľko pozvánok, ktoré ponúka informačné centrum Arcibiskupského úradu v našej Košickej arcidiecéze:

I. Bioetika – formačné, resp. osvetové texty

Je dobré, ak sa na našich farských výveskách popri oznamoch objavia aj formačné, resp. osvetové texty. To sa týka aj širokej oblasti bioetiky. Aby ste neboli odkázaní na vystrihovanie obrázkov a textov z časopisov alebo na surfovanie po internete, pripravili sme pre Vás ucelené tematické bloky. Sú na tomto linku: https://pochodzazivot.sk/na-stiahnutie-3/ v sekcii formačné materiály.

 

Relikviu sv. Rity nájdete od tohto týždňa na jej novom stálom mieste v krypte pod kostolom, kde si ju môžete uctiť a pomodliť sa v ktorýkoľvek deň pred alebo po sv. omši.

 

…myšlienka na týždeň – o umení – od Mudr. Pavla Straussa (Úsmev nad úsmevom)…

«Sila a veľkosť umenia je v tom, čo vyvolá, nie v tom, čím je. Umenie je zbytočné, ak nie je také intenzívne ako život, ak nie je kurzom intenzívneho života.»

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Predbežný program upratovania kostola:

16.11. Skupina č.4 : Dobrovoľníci

23.11. Skupina č.1 : Emauzy

30.11. Skupina č.2 : Mladí

7.12. Skupina č.4 : Dobrovoľníci

14.12. Skupina č.3 : BAR – Bratstvo sv. AUgustína a sv. Moniky

21.12. Skupina č.1 : Emauzy

28.12. Prázdniny :-)

 

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola :-)

bratia augustiniáni