OZNAMY 14.4.2019 :: VEĽKÝ TÝŽDEŇ

 

14.4. Nedeľa 8:30 † Anna Kvetná nedeľa
  10:30 ZBP pre Romana a za chudobných, ktorí nepoznali Božiu lásku
15.4. Pondelok  
16.4. Utorok 18:00 ZBP pre Jolanu (80 rokov života)
17.4. Streda 18:00 ZBP pre rod. Turekovú 11. „štvrtok“ sv. Rity
18.4. Štvrtok 18:00 ZBP pre Jána a Máriu Zelený štvrtok
Pamiatka Pánovej večere
  20:30 Eucharistická adorácia 20:30–22:30
19.4. Piatok 15:00 (obrady – neslúži sa sv. omša) Veľký piatok
Slávenie utrpenia a smrti Pána
20:00 Adorácia kríža
20.4. Sobota 17:00 Požehnanie jedál Biela sobota
Veľkonočná vigília
21:00 (úmysel OSA)
21.4. Nedeľa 8:30 ZBP pre Zuzku, Bohuša a Šimona Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
10:30 ZBP pre Ernesta (80 rokov života) a požehnanie manželstva
22.4. Pondelok 8:30 ZBP pre dobrodincov a dobrovoľníkov našej komunity Pondelok co Veľkonočnej oktáve
10:30 ZBP pre Silviu a počatie nového života

 

Spovedanie: 30 min. pred sv. omšou (v nedeľu pred sv. omšou o 8:30 nespovedáme).

Počas Veľkonočného trojdnia a oktávy nespovedáme.

 

Spovedanie pred Veľkou nocou bude v našom kostole v utorok od 17:00 a bude pokračovať aj po sv. omši podľa potreby až do 19:15. Budeme spovedať 6 kňazi.

 

Pozývame vás na štvrtky sv. Rity. Je to 15 štvrtkov počas ktorých chceme vzývať túto svätú s prosbou o jej príhovor u Boha za naše ťažkosti, starosti, choroby, či bezmocnosť v rôznych osobných či rodinných situáciách. Sv. omše budeme mať stále o 18:00. Taktiež vás chceme povzbudiť, ak chcete prispieť prípravou koláčikov, tak sa môžete prihlásiť u našej pani kuchárky Gitky, ktorá si zorganizuje túto formu služby nášmu spoločenstvu.

Vo Veľkom týždni budeme túto sv. omšu k úcte sv. Rite sláviť v stredu.

Relikviu sv. Rity nájdete od tohto týždňa na jej novom stálom mieste v krypte pod kostolom, kde si ju môžete uctiť a pomodliť sa v ktorýkoľvek deň pred alebo po sv. omši.

 

Na Bielu sobotu budeme mať otvorený náš kostol s možnosťou prísť si uctiť umučeného Krista, ktorý za nás zomrel na kríži do Božieho hrobu, kde bude vystavená kópia Turínskeho plátna.

Kostol bude otvorený od 9:00, kedy sa budeme modliť modlitbu Ranných chvál, do 12:00, keď sa na záver pomodlíme modlitbu Posvätného čítania.

 

Chceme sa srdečne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli včera na veľké jarné upratovanie nášho kostola. Bez vašej pomoci by sme ho robili až do jesene J Pán Boh zaplať za vašu pomoc. Myslíme na vás v našich modlitbách.

 

Kvetnou nedeľou budeme vstupovať do slávností Veľkého týždňa umučenia Pána. Svätú omšu začneme požehnaním bahniatok, ktoré si môžete priniesť do kostola. Bude to zároveň 2. nedeľa v mesiaci a teda peniažky nazbierané do zvončeka pôjdu na dlažbu okolo kostola.

Po sv. omši budú taktiež dobrovoľníci z Majáka nádeje konať charitatívny predaj výrobkov rodín v núdzi. Týmto spôsobom budete môcť podporiť osamelé mamičky s deťmi, ktoré tieto výrobky vyrábajú a aj takto sa snažia bojovať s neľahkým životným osudom.

Pripomíname 2% z dane, ktoré môžete darovať našej Reholi pre naše aktivity. Formulár nájdete na našej webovej stránke www.aug.sk alebo si ho môžete vziať zo sakristie.

 

…myšlienka na týždeň od sv. pátra Pia…

«Kto nikdy nerozjíma, je ako človek, ktorý sa nikdy nepozrie do zrkadla.
Ani nevie, či je upravený, a takto ide medzi ľudí.»

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Predbežný program upratovania kostola:

20.4. VEĽKONOČNÉ TROJDNIE – neupratuje sa

27.4. Veľkonočná oktáva – Dovolenka :-)

4.5. Skupinka č.1 Emauzy

11.5. Skupinka BAR (Bratstvo sv. Augustína a sv. Rity)

18.5. Skupinka č.2 Mladí

25.5. Skupinka č.4 – Dobrovoľníci

1.6. Skupinka BAR (Bratstvo sv. Augustína a sv. Rity)

8.6. Skupinka č.1 Emauzy

15.6. Skupinka č.2 Mladí

22.6. Skupinka č.4 – Dobrovoľníci