OZNAMY 20.1.2019

2. nedeľa v Cezročnom období

 

20.1. Nedeľa 8:30 ZBP a pokoj pre Jakubka, Julku a Jozefa 2. nedeľa v Cezročnom období
  10:30 ZBP a potrebné milosti pre Mariána s Janou s deťmi: Rafael, Gabriel, Michaela
21.1. Pondelok Svätej Agnesy, panny a mučenice
22.1. Utorok 18:00
† Žofia Svätého Vincenta, diakona a mučeníka (ľubovoľná spomienka)
23.1. Streda 18:00 ZBP pre Margitu Blahoslavená Jozefa Mária od. Sv. Anežky (Beniganim) OSA, panna
24.1. Štvrtok 18:00 † Magdaléna Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
25.1. Piatok 18:00 † Ladislav Obrátenie svätého Pavla, apoštola (sviatok)
26.1. Sobota
Svätých Timoteja a Títa, biskupov
27.1. Nedeľa 8:30 ZBP pre Vlastimila s rodinou 3. nedeľa v Cezročnom období
10:30 ZBP pre Jána, Máriu, Veroniku a Radovana s rodinou

 

 

Spovedanie: 30 min. pred sv. omšou (v nedeľu pred sv. omšou o 8:30 nespovedáme). V prípade potreby je možné dohodnúť si osobnú spoveď alebo duchovný rozhovor s niekým z komunity aj mimo tohto stabilného času.

 

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

V sakristii nájdete zoznam nedeľných sv. omší, kde sa môžete zapísať do služby lektora na nedeľu a takto pomôcť našim sakristánom v hľadaní čitateľov na sv. omše. Pozývame k tomu hlavne tých, ktorí sa u nás stretávajú na stretnutiach lektorov.

 

V dňoch od 18. januára do 25. januára tzv. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Hlavná téma tohto roka znie: Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (Deuteronómium 16, 18–20). Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. My by sme sa chceli zapojiť do týchto modlitieb adoráciou budúci piatok pred sv. omšou od 17:30.

 

Pripomíname, že ešte je možnosť prihlásiť sa na kurz Manželské večery. Kurz sa začne 5.2.2019 a trvá osem týždňov. Stretnutia budú v utorky večer. Ďalšie info o kurze a prihlasovanie na stránke www.aug.sk .

 

Ešte sa predávajú lístky na náš tradičný Augustiniánsky ples, na ktorý vás srdečne pozývame. Ples sa bude konať v sobotu 23. februára. Cena lístka je 30 € a môžete si ich kúpiť u o. Rasťa v nedeľu po sv. omšiach.

 

Máme tu pre vás pozvanie aj na farský ples Farnosti sv. rodiny na Furči, ktorý sa bude konať už 2. februára o 19:00 v ich pastoračnom centre. Lístky nepredávame v našej sakristii, ale si ich môžete kúpiť v kostole na Furči.

 

Pripravujeme taktiež formuláre k možnosti darovať 2% z dane na prípravu a organizáciu našich aktivít počas roka. Formulár si budete môcť nájsť na našej web stránke www.aug.sk alebo za pár dní v sakristii. Ďakujeme aj za túto formu vašej pomoci a podpory.

 

Na upratovanie kostola na budúcu sobotu 26.1. pozývame skupinku č. 2 – Emauzy.

 

…myšlienka na týždeň od sv. apoštola Pavla…

«Ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!»

(Flp 2, 1-2)

 

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Predbežný program upratovania kostola:

26.1. Skupinka č.1 Emauzy

2.2. Skupinka č.4 – Dobrovoľníci

9.2. Skupinka BAR (Bratstvo sv. Augustína a sv. Rity)

16.2. Skupinka č.1 Emauzy

23.2. Skupinka č.2 Mladí

2.3. Skupinka č.4 – Dobrovoľníci

9.3. Skupinka BAR (Bratstvo sv. Augustína a sv. Rity)

16.3. Skupinka č.1 Emauzy

23.3. Skupinka č.2 Mladí

30.3. Skupinka č.4 – Dobrovoľníci

6.4. Skupinka BAR (Bratstvo sv. Augustína a sv. Rity)

13.4. VEĽKÉ UPRATOVANIE pred VEĽKOU NOCOU