Drahí bratia a sestry, prinášame vám oznam týkajúci sa rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska, ktorí sa nechali viesť rozhodnutím zodpovedných osôb v otázke šírenia sa koronavírusu na Slovensku. Plné znenie rozhodnutia biskupov si môžete prečítať tu. Aktuálne oficiálne informácie z diania Cirkvi na Slovensku ako aj rozhodnutia či odporúčania biskupov k téme koronavírus si môžete prečítať na stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.

Na základe rozhodnutia krízového štábu Slovenskej republiky a odporúčaní Konferencie biskupov Slovenska a usmernení nášho otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, sväté omše v našom kostole sv. Rity do odvolania nebudeme sláviť.

Úmysly, ktoré boli zapísané na odslúženie v tomto termíne budú odslúžene v našej komunitnej kaplnke ako to nájdete v tabuľke uvedenej nižšie. Aspoň duchovne vás pozývame spojiť sa s nami keď obetujeme sv. omše na tieto vaše úmysly. 

Všetky naše aktivity sú v tomto období prerušené a o obnovení našej pastoračnej činnosti vás budeme informovať.

Je to náročný čas ako pre vás tak aj pre nás. Karanténa je spôsob izolácie, ktorý nám má pomôcť v boji so šírením s nákazou. Na druhej strane nás izoluje jeden od druhého aj vo všetkých ďalších oblastiach spoločného života viery. To čo nám zostáva je modlitba a nádej, ktorá plynie z našej viery. Zatvárame dvere, ale nezatvorme aj naše srdcia a dobrú vôľu po láske a dobrých skutkoch. Žime dnes doma to, k čomu sme povzbudzovaní na každej sv. omši a pri prijímaní sviatostného Krista v Eucharistii – dovoľme znovuzrodiť sa Kristovi tam kde by chcel byť najviac, v našich domovoch a rodinách. Nemôžeme sa zúčastňovať na sv. omšiach, ale môžeme premieňať náš život v nepretržitú lásku Eucharistie všade tam kde sme… Pomáhajme pri tom hlavne tým, ktorí to teraz najviac potrebujú – chorí, opustení, starší ľudia.

Slávime Rok Božieho slova. Náš Kurz Biblia v mojom živote sme prerušili… Otvorme Bibliu doma a čítajme ju. Kurz sa nateraz prerušil, no kurz by sa za pár týždňov bol skončil… Kurz nám mal hlavne pomôcť naštartovať sa v čítaní Božieho slova. Bol by to neúspešný kurz, ak by nám nakoniec nepomohol k tomu hlavnému… nájsť si osobný vzťah a čas pre Božie slovo – to za nás neurobí žiaden prednášajúci, žiaden kňaz či rehoľná sestra… Otvorme Písmo v týchto dňoch, keď máme zostať viac doma a čítajme ho, modlime sa spolu s ním. Žime už dnes to, čo sme chceli, aby sa stalo našou každodennosťou potom…

 

OZNAMY :: 29.3.2020 :: 5. nedeľa v Pôstnom období

29.3. Nedeľa ZBP pre Miroslava 5. nedeľa v Pôstnom období
ZBP pre manželov Stanislava a Magdalénu (45 rokov), ZBP pre Jána
30.3. Pondelok
31.3. Utorok ZBP pre Miloslavu
1.4. Streda † z rod. Labanskej a Horňakovej
2.4. Štvrtok ZBP pre Štefana s rod.
3.4. Piatok † Ivan a Eva
4.4. Sobota
5.4. Nedeľa ZBP pre Janku 6. nedeľa v Pôstnom období – Kvetná nedeľa
ZBP pre Jozefa (70 rokov)

Spovedanie: 30 min. pred sv. omšou (v nedeľu pred sv. omšou o 8:30 nespovedáme). V prípade potreby je možné dohodnúť si osobnú spoveď alebo duchovný rozhovor s niekým z komunity aj mimo tohto stabilného času.

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

Pripomíname vám naše podujatia a aktivity:

  • tak ako po minulé roky, aj tohto roku nám môžete finančne pomôcť odovzdaním 2% z dane. Tieto peniaze použijeme hlavne pri organizovaní našich aktivít pre mladých ako púť, letný tábor, ale aj guláš a pohostenie pri našich odpustových slávnostiach. Formulár už čoskoro nájdete na našom webe. Ďakujeme za vašu pomoc.
  • 15 štvrtkov sv. Rity:
2020 - 15 stvrtkov sv Rity - vseobecny

Dobrovoľníčky sv. Rity – môžeme ich volať aj takto – pripravili aj na obdobie Veľkonočných sviatkov sladké perníky, ktoré si môžete vziať pri vchode do kostola za príspevok: 1 kus 3 eurá, 2 kusy 5 eur. Nazbierané peniažky použijeme na ďalšie vybavenie kostola.

 

A ešte niekoľko pozvánok, ktoré ponúka informačné centrum Arcibiskupského úradu v našej Košickej arcidiecéze:

I. Bioetika – formačné, resp. osvetové texty

Je dobré, ak sa na našich farských výveskách popri oznamoch objavia aj formačné, resp. osvetové texty. To sa týka aj širokej oblasti bioetiky. Aby ste neboli odkázaní na vystrihovanie obrázkov a textov z časopisov alebo na surfovanie po internete, pripravili sme pre Vás ucelené tematické bloky. Sú na tomto linku: https://pochodzazivot.sk/na-stiahnutie-3/ v sekcii formačné materiály.

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Predbežný program upratovania kostola na rok 2020:

4.4. BAR

11.4. Veľká Noc

 

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola :-)

bratia augustiniáni