Drahí veriaci, milí ctitelia sv. Rity,

s radosťou sme prijali správu o možnosti opäť slúžiť sv. omše spolu s veriacimi v kostoloch. Vďaka Bohu, že situácia sa zlepšuje a veríme, že to pôjde takto naďalej, ak k tomu prispejeme našou zodpovednosťou a disciplinovanosťou.

Všetci musíme naďalej rešpektovať prísne hygienické opatrenia. Pre nás ako správcov kostola, ktorý je svojím charakterom verejným objektom, kde sa zhromažďujú ľudia, to znamená zabezpečiť kostol podľa opatrení vydaných krízovým štábom. Z tohto dôvodu sme urobili niektoré opatrenia, ktoré vás vyzývame dodržiavať a navzájom sa rešpektovať.

Kostol bude na bohoslužby pripravený týmto spôsobom:

počet miest v kostole je obmedzený kvôli stanoveným podmienkam (spolu máme k dispozícii 74 miest v hlavnej časti kostola, pod chórom a na chóre)

mamičky s deťmi a kočíkmi budú mať k dispozícii priestor zadnej kaplnky (15 miest); vstupovať do nej sa bude z bočného zadného vchodu

kto uprednostňuje miesto vonku, resp. kto sa nezmestí na daný počet miest do kostola, môže zostať v priestore pred, resp. okolo kostola (sv. prijímanie bude rozdávané aj vonku)

do kostola sa bude vstupovať len s ochranným rúškom, ktoré je potrebné mať na ústach a nose počas celej omše (až na moment svätého prijímania – bude popísané nižšie)

pri vstupe do kostola si každý aplikuje dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý je umiestnený na stolčeku pri dverách

sedieť sa bude v každej druhej lavici vo vzdialenostiach 2 metre od seba (dané miesta sú vyznačené žltou lepiacou páskou)

ak na sv. omšu prichádza viacčlenná rodina (rodičia s menšími deťmi), prosíme vás,

  1. v prípade ak si nájdete miesto v dlhšej lavici, kde budú ešte voľné dve vedľa seba označené miesta páskou, sadnite si tam celá rodina,
  2. v opačnom prípade je potrebné, aby ste sa rozdelili na dve skupinky a našli si voľné miesto v kostole (otec s dieťaťom na jedno miesto a mama s dieťaťom na druhé miesto…)

sväté prijímanie sa bude podávať na ruku a to tak, že kňaz, resp. mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania sa bude presúvať pomedzi vás v neobsadených laviciach v kostole (vy zostávate na svojich miestach);

– sväté prijímanie dostávate na ruku s rúškom na ústach a až v momente keď sa kňaz posunie k susedovi zložíte si z úst rúško, a vložíte si hostiu do úst (chceme zabrániť nechcenej kontaminácii hostií prípadným kýchnutím alebo dychom)

zvonček sa nebude zbierať počas sv. omše, no váš milodar budete môcť nechať v krabičke pri vchode do kostola pri príchode alebo odchode

Povzbudzujeme starších ľudí, aby prichádzali na nedeľnú sv. omšu o 8:30, kedy budú uprednostnení pri vstupe do kostola. Do času 8:20 budeme do kostola púšťať len starších ľudí. Od 8:20 budú môcť vojsť do kostola aj ostatní ľudia, aby sme vyplnili miesta v kostole na maximum.

Dopĺňame počet nedeľných sv. omší. K tradičnému času o 8:30 a 10:30 pridávame ešte v nedeľu o 18:00 a v sobotu o 18:00 (s platnosťou na nedeľu).

Ruženec sa v tomto období nebudeme modliť spoločne pred sv. omšami. Stále je však možnosť modliť sa ho vonku za kostolom pri soche Panny Márie.

Svätá spoveď sa naďalej nebude vysluhovať v spovedeľniciach a pred sv. omšami, ale len na individuálne požiadanie. Takto sa dohodneme na konkrétnom čase a spôsobe.

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie týchto pravidiel, bratia augustiniáni.

 

Kontaktovať nás môžete cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
rasto o. Rastislav Štuller OSA
0940 819 892
rasto1980@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

 

OZNAMY :: 7. Veľkonočná nedeľa + Odpustová slávnosť sv. Rity

23.5. Sobota 18:00 MZ † Margita

Odpustová slávnosť sv. Rity

24.5. Nedeľa 8:30 JJ † Eva a Oto
10:30 Za dobrodincov a pútnikov (OSA úmysel)
18:00 ZBP pre Melániu
25.5. Pondelok
26.5. Utorok 18:00 AK ZBP pre Mateja Svätého Filipa Neriho, kňaza (spomienka)
27.5. Streda 18:00 JR ZBP pre Jara s rod. Svätého Augustína z Canterbury, biskupa (ľubovoľná spomienka)
28.5. Štvrtok 18:00 JJ ZBP pre Stana s rod.
29.5. Piatok 18:00 JJ † Mária Svätého Pavla VI., pápeža (ľubovoľná spomienka)
30.5. Sobota 18:00 MZ † Matúš a Ľudovít Vigílna sv. omša k Zoslaniu Ducha Svätého
19:00 Adorácia k vigílii sviatku Turíc

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

31.5. Nedeľa 8:30 AK ZBP pre kňaza Petra a mamu
10:30 JJ Poďakovanie za 35 rokov manželstva a ZBP pre Vieru a Jana
18:00 ZBP pre Petra s rod.

 

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OPATRENÍ SÚVISIACIH S KORONAVÍRUSOM

Aktuálne oficiálne informácie z diania Cirkvi na Slovensku ako aj rozhodnutia či odporúčania biskupov k téme koronavírus si môžete prečítať na stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.

 

A ešte niekoľko pozvánok, ktoré ponúka informačné centrum Arcibiskupského úradu v našej Košickej arcidiecéze:

I. Bioetika – formačné, resp. osvetové texty

Je dobré, ak sa na našich farských výveskách popri oznamoch objavia aj formačné, resp. osvetové texty. To sa týka aj širokej oblasti bioetiky. Aby ste neboli odkázaní na vystrihovanie obrázkov a textov z časopisov alebo na surfovanie po internete, pripravili sme pre Vás ucelené tematické bloky. Sú na tomto linku: https://pochodzazivot.sk/na-stiahnutie-3/ v sekcii formačné materiály.

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Predbežný program upratovania kostola na rok 2020:

16.5. Skupinka starších

23.5. Skupinka mladých

30.5.

6.6.

 

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola :-)

bratia augustiniáni