OZNAMY 20.9.2020 :: 25. nedeľa v Cezročnom období

25. nedeľa v Cezročnom období

20.9. Nedeľa 8:30 JJ † Irena, Pavol, František
10:30 AK † Ján
21.9. Pondelok Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)
22.9. Utorok 18:00 AK ZBP pre Bohuznáme rodiny Blahoslavenej Jozefy, panny a mučenice, OAD (spomienka)
23.9. Streda 18:00 JJ Za uzdravenie Danielka Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza (spomienka)
24.9. Štvrtok 18:00 MZ Za uzdravenie Danielka
25.9. Piatok 18:00 JJ † Mikuláš, Ružena, Martin
26.9. Sobota Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)

26. nedeľa v Cezročnom období

27.9. Nedeľa 8:30 MZ † Peter
10:30 JJ ZBP pre Michala s rod.

 

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

Dávame do pozornosti Kurz Samuel pre mladých vo veku od 19 do 30 rokov, ktorí hľadajú svoje životné povolaniechcú rozpoznávať Boží hlas vo svojom živote. Kurz začína v októbri a končí v júni budúceho roka a bude sa konať formou 9 stretnutí celej skupiny mladých v Prešove. Prihlásiť sa môžete do 8. októbra a viac informácií nájdete na stránke kurzu: www.kurzsamuel.sk

 

V našom obchodíku pod schodiskom na chór môžete ešte nájsť tričká s logom 25. výročia nášho pôsobenia na Slovensku. Cena trička je 7€. Aj týmto podporíte náš kostol a rehoľu.

 

 

…myšlienka na týždeň…

„Aký chceme mať chrám, keď doňho prídeme, tak musíme pripraviť aj svoju dušu.“

sv. Cézar Arleský

 

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OPATRENÍ SÚVISIACIH S KORONAVÍRUSOM

Aktuálne oficiálne informácie z diania Cirkvi na Slovensku ako aj rozhodnutia či odporúčania biskupov k téme koronavírus si môžete prečítať na stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.

Drahí veriaci, milí ctitelia sv. Rity,

posunuli sme sa opäť ďalej v uvoľňovaní opatrení týkajúcich sa koronavírusu. To nám dáva možnosť meniť pravidlá aj v našom kostole.

mamičky s deťmi a kočíkmi budú mať opäť k dispozícii priestor pre mamičky !!! okrem prvej sv. omše v nedeľu o 8:30, keď daná miestnosť zostane vyhradená pre chorých ľudí a tých, ktorí majú zdravotné ťažkosti a sú vo vysokej rizikovej skupine !!!,

spovedať budeme práve v tejto miestnosti pre mamičky s deťmi a preto prosíme mamičky, aby do nej vchádzali až najskôr 5 min pred sv. omšou. ĎAKUJEME za porozumenie,

kto uprednostňuje miesto vonku, resp. kto sa nezmestí na daný počet miest do kostola, môže zostať v priestore pred, resp. okolo kostola (na sv. prijímanie vojdite ale do vnútra),

do kostola sa bude ale naďalej vstupovať len s ochranným rúškom, ktoré je potrebné mať na ústach a nose počas celej omše (až na moment svätého prijímania – bude popísané nižšie),

pri vstupe do kostola si každý aplikuje dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý je umiestnený na stolčeku pri dverách,

sväté prijímanie sa bude podávať na ruku,

sväté prijímanie dostávate na ruku s rúškom na ústachaž v momente keď sa kňaz posunie k susedovi zložíte si z úst rúško, a vložíte si hostiu do úst (chceme zabrániť nechcenej kontaminácii hostií prípadným kýchnutím alebo dychom),

zvonček sa nebude zbierať počas sv. omše, no váš milodar budete môcť nechať v krabičke pri vchode do kostola pri príchode alebo odchode. ĎAKUJEME za vašu štedroisť,

Povzbudzujeme starších ľudí, aby prichádzali na nedeľnú sv. omšu o 8:30,

 

Svätá spoveď sa nebude vysluhovať v spovedeľniciach, ale v miestnosti pre matky s deťmi.

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie týchto pravidiel, bratia augustiniáni.

 

Kontaktovať nás môžete

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
rasto o. Rastislav Štuller OSA
0940 819 892
rasto1980@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

 

Oznamy z arcidiecézy:

Bioetika pre mladých: https://milujemzivot.sk/

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Počas letných prázdnin a dovoleniek zabezpečíme upratovanie kostola našimi silami :-)

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola :-)

bratia augustiniáni