OZNAMY 16.6.2019 :: Najsvätejšej Trojice

 

16.6. Nedeľa 8:30 ZBP pre Petra Najsvätejšej Trojice
10:30 † Mária
17.6. Pondelok
18.6. Utorok 18:00 † Ondrej  
19.6. Streda 18:00 † Július Svätého Romualda, opáta (ľubovoľná spomienka)
20.6. Štvrtok 18:00 ZBP pre Dominiku, Petra a Sofiu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (prikázaný sviatok)
21.6. Piatok 18:00 † Alžbeta a Michal Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)
22.6. Sobota Svätých Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
23.6. Nedeľa 8:30 ZBP pre Jána 12. nedeľa v Cezročnom období
10:30 † Pavlína, Štefan, Ján, Zuzana

 

Spovedanie: 30 min. pred sv. omšou (v nedeľu pred sv. omšou o 8:30 nespovedáme).

V prípade potreby je možné dohodnúť si osobnú spoveď alebo duchovný rozhovor s niekým z komunity aj mimo tohto stabilného času.

 

Chceme vám dať do pozornosti náš tábor pre chlapcov, ktorý pripravujeme aj tohto roku. Tábor je pre chlapcov vo veku od 10 do 13 rokov. Termín tábora je od 29. júla do 2. augusta (pondelok – piatok). Prihlasovanie a ďalšie informácie nájdete pod týmto odkazom: tábor Kamarát 2019.

 

Taktiež už chystáme našu každoročnú letnú púť z Prešova do Gaboltova k Panne Márii karmelskej pre mladých vo veku od 14 do 34 rokov, ktorá bude tohto roku v termíne od 15. do 21. júla. Bližšie informácie a prihlasovanie pod týmto odkazom: púť Prešov Gaboltov 2019.

 

Ďalším zaujímavým podujatím pre mladých je biblický letný kurz, ktorý pripravuje Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s našou augustiniánskou komunitou. Seminár je určený pre mladých vo veku od 17 do 23 rokov a bude v termíne od 29.7. do 1.8. Podrobný program a viac informácií nájdete čoskoro na našej webovej stránke www.aug.sk

 

Relikviu sv. Rity nájdete od tohto týždňa na jej novom stálom mieste v krypte pod kostolom, kde si ju môžete uctiť a pomodliť sa v ktorýkoľvek deň pred alebo po sv. omši.

 

…myšlienka na týždeň od sv. Matky Terezy z Kalkaty…

«Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné.»

 

 

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Predbežný program upratovania kostola:

22.6. Skupinka č.4 – Dobrovoľníci

29.6. Sv. Peter a Pavol – prikázaný sviatok => neupratujeme :-)

 

Letný program upratovania bude doplnený priebežne – závisí aj od našich letných aktivít a vašich dovoleniek :-)

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola :-)

bratia augustiniáni