OZNAMY 9.8.2020 :: 19. nedeľa v Cezročnom období

19. nedeľa v Cezročnom období

9.8. Nedeľa 8:30 JJ † Imrich a Alžbeta
10:30 AK ZBP pre Viliama
10.8. Pondelok Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)
11.8. Utorok 19:00 AK † Karol Svätej Kláry, panny (spomienka)
12.8. Streda 19:00 AK ZBP pre rod. Varcholovú Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)
13.8. Štvrtok 19:00 † Mária Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)
14.8. Piatok 19:00 ZBP pre Andreu Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka (spomienka)
15.8. Sobota 10:30 ZBP pre Zuzanu PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť)

20. nedeľa v Cezročnom období

16.8. Nedeľa 8:30 JJ † Anna, Mária, Anna, Július, Frances
10:30 AK ZBP pre Petra (35 rokov)

 

Ak chcete dať odslúžiť sv. omšu na nejaký úmysel, môžete si ho dať zapísať v sakristii kostola. V prípade, ak sa chcete pri tejto sv. omši zapojiť aktívne – čítaním prosieb alebo čítania, alebo ak chcete niesť obetné dary –, poznačte aj túto službu k úmyslu a v daný deň sa prihláste aspoň 10 min. pred sv. omšou v sakristii.

 

Sobotná večerná sv. omša s platnosťou na nedeľu o 18:00, a tiež v nedeľu o 18:00 sa od júla rušia. Nedeľné sv. omše budú ako predtým o 8:30 a 10:30.

 

Pozývame mladých chlapcov-mužov na Život v komunite do nášho kláštora. Od 24.8. do 27.8. môžete spolu s nami prežiť náš každodenný deň pretkaný modlitbou, prácou, zdieľaním spoločného života a zamyslením sa nad hľadaním vlastného povolania. Prihlasovanie nájdete tu: https://forms.gle/vjjYknmGKhHyem5F8

2020 - Pozvanka - Zivot v komunite

Ďalšie informácia sa týka farnosti Košická Nová Ves, pod ktorú spadá územne aj náš kostol;

  • vo farnosti nastala zmena pána faráranovým správcom farnosti je vdp. Dominik Macák. Aj naďalej teda v prípade záujmu o vyslúženie sviatostí krstu, sobáša a pohrebu v našom kostole sv. Rity je potrebné kontaktovať jeho v úradných hodinách a dohodnúť s ním stretnutie ohľadne potrebných dokumentov k sviatostiam. Podrobnejšie info nájdete opäť na našej webovej stránke.
  • od septembra 2020 začne príprava na sviatosť birmovania (študenti 2. ročníka stredných škôl a starší) a na prvé sväté prijímanie (deti, ktoré nastúpia v septembri do 3. ročníka základných škôl a staršie). V prípade záujmu môžete prihlásiť vaše deti na prípravu v úradných hodinách na úrade farnosti.

 

…myšlienka na týždeň od Bl.Zdenky Schelingovej

«„Keď si myslím, že niečo potrebujem a nemám to, Boh sa o to postará. On vie, čo potrebujem. Veľmi dôležité je vedieť sa zbaviť nepotrebných vecí. Treba však aj vedieť o všetko prosiť.“»

 

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OPATRENÍ SÚVISIACIH S KORONAVÍRUSOM

Aktuálne oficiálne informácie z diania Cirkvi na Slovensku ako aj rozhodnutia či odporúčania biskupov k téme koronavírus si môžete prečítať na stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.

Drahí veriaci, milí ctitelia sv. Rity,

posunuli sme sa opäť ďalej v uvoľňovaní opatrení týkajúcich sa koronavírusu. To nám dáva možnosť meniť pravidlá aj v našom kostole.

mamičky s deťmi a kočíkmi budú mať opäť k dispozícii priestor pre mamičky !!! okrem prvej sv. omše v nedeľu o 8:30, keď daná miestnosť zostane vyhradená pre chorých ľudí a tých, ktorí majú zdravotné ťažkosti a sú vo vysokej rizikovej skupine !!!,

spovedať budeme práve v tejto miestnosti pre mamičky s deťmi a preto prosíme mamičky, aby do nej vchádzali až najskôr 5 min pred sv. omšou. ĎAKUJEME za porozumenie,

kto uprednostňuje miesto vonku, resp. kto sa nezmestí na daný počet miest do kostola, môže zostať v priestore pred, resp. okolo kostola (na sv. prijímanie vojdite ale do vnútra),

do kostola sa bude ale naďalej vstupovať len s ochranným rúškom, ktoré je potrebné mať na ústach a nose počas celej omše (až na moment svätého prijímania – bude popísané nižšie),

pri vstupe do kostola si každý aplikuje dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý je umiestnený na stolčeku pri dverách,

sväté prijímanie sa bude podávať na ruku,

sväté prijímanie dostávate na ruku s rúškom na ústachaž v momente keď sa kňaz posunie k susedovi zložíte si z úst rúško, a vložíte si hostiu do úst (chceme zabrániť nechcenej kontaminácii hostií prípadným kýchnutím alebo dychom),

zvonček sa nebude zbierať počas sv. omše, no váš milodar budete môcť nechať v krabičke pri vchode do kostola pri príchode alebo odchode. ĎAKUJEME za vašu štedroisť,

Povzbudzujeme starších ľudí, aby prichádzali na nedeľnú sv. omšu o 8:30,

 

Svätá spoveď sa nebude vysluhovať v spovedeľniciach, ale v miestnosti pre matky s deťmi.

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie týchto pravidiel, bratia augustiniáni.

 

Kontaktovať nás môžete

Cez našu pevnú linku do kláštora: +421/55/6333654.

Alebo priamo konkrétne niektorého z nás na našich osobných číslach:

jozef_jurdak o. Jozef Jurdák OSA
0948 601 119
jozkoosa@hotmail.com
rasto o. Rastislav Štuller OSA
0940 819 892
rasto1980@hotmail.com
andrej o. Andrej Kovaľák OSA
0944 944 465
andrej.kovalak@gmail.com
o. Miroslav Zárik OSA
0944 007 698
miro.zarik@gmail.com

 

 

 

Služba upratovania kostola

Kto by mal záujem o službu pri upratovaní kostola nech sa ohlási v sakristii – budeme veľmi radi ak budeme môcť ďalej rožšíriť naše skupinky, prípadne vytvoriť nejakú ďalšiu.

Počas letných prázdnin a dovoleniek zabezpečíme upratovanie kostola našimi silami :-)

Ďakujeme za vašu ochotu a pomoc počas doterajších mesiacov, ktorú vo vás stále máme pri upratovaní nášho a vášho kostola :-)

bratia augustiniáni