Milí priatelia,

prosíme vás o darovanie 2 % z vašej dane pre aktivity nášho kláštora. Pracujeme v prospech rodín, manželov, mládeže a detí. Vaše peniaze budú použité hlavne na aktivity ako Rodiny v núdzi, Manželské večery, Pôstna púť do Prešova, Púť Prešov – Gaboltov, Tábor pre chlapcov Kamarát a ďalšie aktivity, ktoré sa konajú v prospech druhých. Formulár si môžete stiahnuť tu :Aug_2percenta_2015_new

Ďakujeme vám veľmi pekne za každý príspevok. Zostávate v našich modlitbách.

Bratia augustiniáni

Každý štvrtok vás pozývame na sv. omšu o 18:00.

V pôstnom období začnú aj Štvrtky sv. Rity a Stretnutia s Bibliou, ktoré budú prebiehať po sv. omšiach.

rita-obalka

 

Odpustila som vrahom môjho manžela

 

Úžasné svedectvo manželky, matky, vdovy, augustiniánskej mníšky a svätej nemožných vecí – tak je všeobecne známa, milovaná a uctievaná svätá Rita z Cascie. Kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk ponúka na trhu knižnú novinku o živote tejto obľúbenej svätej pod názvom: „Svätá Rita – dych odpustenia.“

Svätá Rita - dych odpustenia

„Takýto druh životopisu na Slovensku chýbal. Nádherný príbeh lásky, odpustenia a zázrakov, ale aj bolesti a utrpenia. Spolu s manželkou máme veľmi blízko k augustiniánskej spiritualite, takže rozhodnutie priniesť tento titul nám bolo blízke“, hovorí riaditeľ kníhkupectva Zachej.sk, Jozef Ring. „Na vydaní knihy a preklade sme úzko spolupracovali s Rehoľou sv. Augustína, ktorá pôsobí v Košiciach,“ dodáva.
Rita sa narodila v kresťanskej rodine. V šestnástich rokoch sa vydala za mladíka dobrého srdcom, ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov. Jednoduchým, ale zbožným životom, naplno venovaným rodine, napomáhala aj manželovi k jeho obráteniu a k čestnému životu. Podarilo sa jej to. Vtom prišla do jej života manželky a matky silná rana. Manžela zavraždili pre rodové spory. Rita mala vôľu vrahom odpustiť a zabudnúť. Rodina jej manžela si žiadala pomstu. Rita však dokázala úplne odpustiť všetkým tým, čo jej spôsobili túto bolesť. Synovia, naopak, ovplyvnení prostredím a rodinou, boli pohnutí k pomste. Rita nechcela ďalšie násilia a utrpenie. Prosila Boha za oboch jej synov, aby sa nepošpinili krutosťami a nestrhla ich konanie nenávisť. Boh jej ponúkol jediné, hoci veľmi bolestivé východisko. Duše oboch chlapcov zachránil. Zomreli jeden za druhým krátko po otcovej smrti na záhadnú chorobu. Rita, vdova a osamelá, upokojila duše a dokázala dosiahnuť uzmierenie pre obidve rodiny, v sile modlitby a lásky. Až potom mohla konečne uskutočniť dávnu túžbu a vstúpiť do augustiniánskeho kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii, kde žila 40 rokov, slúžiac Bohu a blížnym s ušľachtilou radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam. V jej prítomnosti sa udialo aj veľa zázrakov. Posledných 15 rokov Rita nosila na čele stigmu jedného z tŕňov Kristovej koruny, dopĺňajúc na vlastnom tele to, čo chýba Kristovmu utrpeniu.
Čo môže povedať príbeh svätej Rity dnešnej spoločnosti či rehoľníkom? „Sv. Rita prináša dnešnému svetu svedectvo odpustenia, zmierenia a pokoja medzi rodinami. Sila jej svedectva pochádza z pohľadu na ukrižovaného Krista , ktorý sa stal pre ňu znamením nádeje a lásky. Pre nás, augustiniánov, sa stala príkladom pokory a odvahy. Malá žena s milosrdným srdcom v manželstve i v zasvätenom živote“, odpovedal na otázku prior Rehole augustiniánov páter Juraj Pigula.
Na preklade knihy sa podieľal augustinián páter Miroslav Zárik. „Pri preklade som si uvedomoval úžasnú charizmu a silu, ktorú sv. Rita vyžaruje a ktorú dodáva každému z nás“, hovorí páter Zárik.
Kniha pozostáva z niekoľkých kapitol. V úvodnej sa krátko načrtáva história Cascie a jej spoločensko – politické prostredie. Druhá kapitola je venovaná miestnej komunite augustiniánov, pretože svätosť Rity nemožno dobre pochopiť bez vplyvu augustinánskej charizmy. V ďalších kapitolách je podaný a zároveň reflektovaný jej konkrétny život, po ktorom je uvedený aj jej prvotný krátky životopis s najznámejšími mimoriadnymi udalosťami (tzv. kvietky, v taliančine fioretti). V závere je tiež vyjadrené a objasnené jej hlavné posolstvo odpustenia, zmierenia a pokoja, ktoré je stále tak veľmi aktuálne a potrebné. Pre tých, ktorí zatiaľ nemali možnosť ísť si uctiť svätú Ritu a nenavštívili miesta jej pôsobenia, kniha vo svojom závere ponúka 16 strán farebných fotografií z Cascie

Knihu si môžete zakúpiť v kníhkupectve Zachej.sk cez online shop: http://www.zachej.sk/produkt/15151/svata-rita-dych-odpustenia/

„Verím, že kniha Svätá Rita – dych odpustenia bude hodnotným titulom a život svätej Rity príkladom, povzbudením a majákom životného smerovania každého z nás,“ dodáva Jozef Ring.
Kresťanské kníhkupectvo www.zachej.sk patrí medzi najmladšie kresťanské kníhkupectvá na Slovensku. Chce ponúkať čo najlepšie služby a spokojnosť z nakupovania. Vďaka svojím zákazníkom sa Zachej.sk stalo finalistom súťaže ShopRoku 2014 v kategórii zábava.“

vn f

Z Kázní svätého biskupa Augustína 

Umučenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista zaisťuje slávu a učí trpezlivosti.
Veď čo by si nemohli od Božej milosti sľubovať srdcia veriacich, keď sa pre nich jediný Boží Syn, spoluvečný s Otcom, nielen narodil ako človek z človeka, ale aj zomrel rukami ľudí, ktorých stvoril?
Je veľké, čo nám Pán sľúbil v budúcnosti. Ale oveľa väčšie je to, čo sa už pre nás stalo a čo oslavujeme. Kde boli, alebo čo boli, keď Kristus zomrel za bezbožných? Kto by pochyboval, že dá svätým svoj život, keď im už dal svoju smrť? Prečo sa krehký človek zdráha uveriť, že raz budú ľudia žiť s Bohom?
Omnoho neuveriteľnejšie sa už stalo: Boh zomrel za ľudí.
Veď kto je Kristus, ak nie „Slovo“, ktoré „bolo na počiatku a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh“? Toto Božie Slovo „sa telom stalo a prebývalo medzi nami“. Lebo samo v sebe nemalo nič, z čoho by bolo mohlo za nás zomrieť, keby si nebolo z nás vzalo smrteľné telo. Tak mohol nesmrteľný zomrieť, tak chcel smrteľným darovať život: chcel dať účasť na svojom živote tým, s ktorými mal účasť najprv na ich živote. My sme nemali nič svoje, z čoho by sme žili, on zasa nič svoje, z čoho by bol zomrel.
A tak s nami vzájomnou účasťou vykonal obdivuhodnú výmenu: naše bolo, z čoho on zomrel, jeho bude, z čoho my máme žiť.
Nielenže sa teda nemáme hanbiť za smrť Pána, nášho Boha, ale máme do nej vkladať bezhraničnú nádej a máme sa ňou zanietene chváliť: veď tým, že od nás prijal smrť, ktorú v nás našiel, dal nám neotrasiteľnú istotu, že nám v sebe dá život, ktorý sami zo seba mať nemôžeme.
Lebo keď nás tak miluje, že on, bez hriechu, trpel za hriešnikov, čo sme si my hriechom zaslúžili, ako nám nedá, čo vyžaduje spravodlivosť, ten, ktorý ospravedlňuje?! Ako nedá odmenu svätých ten, ktorý verne plní slovo, keď úplne nevinne znášal trest za ničomníkov?!
Preto, bratia, vyznávajme neohrozene alebo aj ohlasujme, že Kristus bol za nás ukrižovaný: povedzme to nie so strachom, ale s radosťou, nie hanblivo, ale sa tým chváľme.
Apoštol Pavol ho videl a uvádza dôvod chvály. Hoci mohol o Kristovi povedať mnoho veľkých a božských vecí, nehovorí, že sa chváli Kristovými obdivuhodnými činmi, že stvoril svet, keď bol u Otca ako Boh, ani tým, že riadil svet, keď bol človek ako my. Ale hovorí: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista.“(Sermo Guelferbytanus 3: PLS 2, 545-546)

(Zdroj: breviar.sk)

„Miluj a rob čo chceš!“ Púť po stopách sv. Augustína

 

29.8.-3.9.2015, sprevádza P. Juraj Pigula, augustinián.

Cena: 280 Euro

Info: P. Juraj Pigula 0948 037 768 a p. Mária Borovská 0949 659 521

Prihlasovanie: augustiniani@gmail.com alebo borovska@extel.sk

Navštívime mestá: Pavia, Miláno, Como, Certosa di Pavia.

Svätci a ich chrámy na ceste: sv. Augustín, sv. Ambróz, sv. Gervasio a sv. Protasio, sv. Marcellína, sv. Bruno.

Trikrát nocľah v hoteli s raňajkami, dvakrát plná penzia.

Kostoly na sv. omšiach a kartuziánsky kláštor: platí sa milodarom pri sv. omšiach.

Múzeá: spoločné vstupy platené v cene zájazdu, ľubovoľné vstupy si hradí každý sám.

 

29. augusta – odchod z Košíc

30. augusta – príchod do Certosa di Pavia, sv. omša a prehliadka monumentálnej pamiatky kláštora Kartúzy pri Pavii, ubytovanie v hoteli a večera.

31. augusta – raňajky v hoteli, cesta do Milána (30 km), obnova krstných sľubov a prehliadka miesta, kde bol sv. Augustín pokrstený, prehliadka Dómu, voľno – obed a individuálna možnosť ísť na strechu Milánskeho Dómu či navštíviť aj veľmi blízku La Scalu, popoludní spoločná prehliadka umeleckého diela od Leonarda da Vinci: Posledná večera a návšteva kostola Madonna delle Grazie (Unesco), sv. omša a prehliadka baziliky sv. Ambróza, rozchod na večeru a návrat do hotela.

1. september – raňajky v hoteli a odchod do Como, prehliadka mesta a prechádzka popri jazere s čítaním z Vyznaní o pobyte sv. Augustína v neďalekom Cassago pred krstom, návrat do Pavie, sv. omša a prehliadka Augustínovej hrobky, spoločná večera a prechádzka po nočnej Pavii.

2. september – raňajky a odchod k moru Lido di Jesolo alebo Bibione. Deň pri mori.

3. september – návrat okolo 8:00.

Put po stopach sv. Augustina