Srdečne pozývame všetkých ctiteľov sv. Rity na slávenie sviatku sv. Rity

 

Rita 20 _n

Bratia augustiniáni

Milí priatelia,

na začiatku pôstu sme začali zbierku trvanlivých potravín počas nedieľ.

Keďže sa potom verejné slúženie sv. omší zrušilo, tak zbierka sa spomalila ale celkom sa nezastavila

a niečo sa podarilo nazberať.

Potom sme to všetko odovzdali Majáku nádeje per chudobné rodiny.

Pripájame aj ďakovný list

Augustiniani

20200415_103158[1]

agostino_di_ippona

Boh miluje až do takej miery, že zomiera z lásky ku hriešnikom!

Zdá sa to niekomu málo, že Boh pre ľudí, spravodlivý pre hriešnikov, nevinný pre vinníkov, kráľ pre otrokov, pán pre sluhov, si obliekol ľudské telo, videli ho na tejto zemi, žil spolu s ľuďmi a k tomu ešte bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný. Neveríš? Pýtaš sa, kedy sa niečo také stalo? Pozri kedy: Za Poncia Piláta. Na spresnenie je tu aj meno sudcu, aby si nemohol o tom pochybovať. Tak teda verte, že Boží Syn bol ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, zomrel a bol pochovaný. Veru, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za priateľov. Naozaj nikto? Nikto. Je to pravda, povedal to sám Pán Ježiš. Spýtajme sa aj Apoštola, ktorý nám hovorí: Kristus zomrel za bezbožných. A ďalej pokračuje: Keď sme ešte boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom, prostredníctvom smrti jeho Syna. A teda v Kristovi my nachádzame ešte väčšiu lásku, pretože on nedal svoj život len za priateľov, ale za svojich nepriateľov. Aká veľká je Božia láska k ľuďom, aká nežnosť milovať hriešnikov až tak, že z lásky zomiera pre nich! On prejavuje svoju lásku, podľa slov Apoštola, lebo kým sme boli ešte hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.

Aj ty teda ver tomu, a nehanbi sa to vyznávať pre tvoju spásu. Srdcom veríme pre spravodlivosť, a ústami vyznávame pre spásu. A preto, aby si nemal pochybnosti a nehanbil sa, keď si začal veriť, tak si prijal znak Krista na čelo, ktoré je sídlom rozvážnosti. Spomeň si, čo máš na čele, a nebudeš sa obávať jazyka druhých. Kto sa bude hanbiť za mňa pred ľuďmi, hovorí sám Pán, aj Syn človeka sa bude hanbiť za neho pred Božími anjelmi. Nehanbi sa pre pohanu kríža, ktorý sa Boh sám nevyhol prijať pre teba. Opakuj s Apoštolom: Pre mňa niet inej chvály, ako kríž nášho Pána Ježiša Krista. A ozve sa ti zas Apoštol: Zaumienil som si nevedieť medzi vami nič iné, ako Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Jeho vtedy jeden národ ukrižoval, a teraz je pevne vsadený v srdciach všetkých národov.

(z Reči 215,5)

Na zamyslenie

Aká veľká je láska Boha k ľuďom, aká nežnosť v tom, že miluje hriešnikov až tak, že zomiera z lásky k nim!

 

/ z taliančiny preložil MZ/

 

20200410_164239

Košická arcidiecéza, Mons. Bernard Bober – Inštrukcie III. / COVID-19

„Animat me exemplum multorum“

V posledných inštrukciách a odporúčaniach sme informovali o spôsobe podávania Eucharistie a vysluhovaní sviatosti zmierenia v období epidémie. Situácia sa však každým dňom komplikuje. Podľa všeobecne známej mienky odborníkov a tiež vďaka rozumným postrehom našich duchovných otcov z terénu, je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady. Prosím všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia o niekoľko týždňov pominie, bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať s najväčšou úctou a láskou. Láska sa síce nebojí riskovať, ale vie aj všetko zniesť a byť trpezlivá. Naplno nech sa využívajú duchovné inšpirácie, ktoré sú bohato ponúkané cez médiá. S veľkou vďakou oceňujem iniciatívu premiéra SR smerujúcu k posilneniu vysielania priamych prenosov svätých omší vo verejnoprávnej televízii.

V tejto situácii naozaj nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany duchovných pastierov. Neporovnávajme tieto mimoriadne udalosti ani s reštrikciami komunizmu, ani s epidémiami moru či cholery. To, čo prežívame teraz, je niečo úplne nové. Terajšie obmedzenia majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Ak by kňazi riskovali iba svoj život, výzva k ich odvahe by azda ešte bola na mieste. Aj tak, nevyhnutné prípady, hlavne v ohrození života, si budú vyžadovať ich nevyhnutnú a odvážnu reakciu. No tu ide aj o zdravie a životy tých, ktorí sa môžu nakaziť od nič netušiacich, asymptomatických a navonok zdravých pastierov. Vyzerá to tak, že obmedzenie stretávania je teraz tým najúčinnejším preventívnym opatrením. Dodržiavajme ho a buďme zodpovední!

Drahí bratia a sestry, vyprosujem vám všetkým veľa trpezlivosti, silu z modlitby a čítania Božieho Slova, útechu Božej Matky Panny Márie a pokoj srdca pri aktivovaní dokonalej ľútosti i duchovného svätého prijímania. Živme v sebe silnú nádej, že tento čas skúšky sa raz skončí a my sa budeme môcť stretnúť pri slávení Eucharistie.

S požehnaním

+ Mons. Bernard Bober

 arcibiskup – metropolita

Košice 25. marca 2020

Bratislava 6. marca (TK KBS) Na Slovensku potvrdili prvý prípad nákazy koronavírusom. Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, v tejto súvislosti vydal niekoľko odporúčaní pre katolíckych kňazov a veriacich. Prinášame vám ich v plnom znení.

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s príslušnými predstaviteľmi verejnej správy.

Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť.

Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala.

Kňazi nech vo zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú ruky a používajú dezinfekčné prostriedky.

V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety – knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk.

Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.

Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov.

Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja!

Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.

Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním.

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS

V Bratislave, 6. marca 2020

Koronavirus - opatrenia

Milí priatelia,

blíži sa začiatok ďalšieho kurzu a tento krát je názov Môj život s Bibliou, pretože prežívame rok Božieho Slova.

 

Aj týmito slovami nás k jeho prežívaniu pozvali otcovia biskupi v pastierskom liste na 1. adventnú nedeľu 1.12.2019

“Rok Božieho slova je vítanou príležitosťou prehlbovať náš záujem o Sväté písmo. Napríklad jeho čítaním v kruhu rodiny  – v rámci osobnej modlitby – vzdelávaním sa v chápaní obsahu Písma –  jeho štúdiom, pochopiteľne formou takej odbornej literatúry, ktorá má cirkevné schválenie –, vytváraním biblických krúžkov vo farnostiach či na školách.   […].

Prosíme, prijmime a využime Rok Božieho slova tak, aby sa Kristus –, vtelené Božie Slovo –, mohol stať novým počiatkom našej osobnej, cirkevnej  i národnej budúcnosti. “

 

Program kurzu:

cca 18:45        úvodná modlitba, občerstvenie (pomazánka + čaj) v skupinke

19:15 -19:45   prednáška

19:45 – 20:30  zdieľanie v skupinke

20:30 –            záverečná modlitba

20:45              rozchod

Tešíme sa na stretnutie :-)

Bratia augustináni

Môj život s Bibliou - email

Milí priatelia,

prosíme vás o darovanie 2 % z vašej dane pre aktivity nášho kláštora. Pracujeme v prospech rodín, manželov, mládeže a detí. Vaše peniaze budú použité hlavne na aktivity ako Rodiny v núdzi, Manželské večery, Pôstna púť do Prešova, Púť Prešov – Gaboltov, Tábor pre chlapcov Kamarát a ďalšie aktivity, ktoré sa konajú v prospech druhých. Formulár si môžete stiahnuť tu:

stiahnut

 

 

 

 

Ďakujeme vám veľmi pekne za každý príspevok. Zostávate v našich modlitbách.

Bratia augustiniáni

Silvester

„Čo je teda čas? Keby sa ma nik na to nepýtal, vedel by som to. Keď to mám však niekomu vysvetliť vtedy to už neviem.”

( Sv. Augustín – Vyz. 11.14)

Už tradične sa stretávame na Silvestra večer, aby sme spolu poďakovali za prežitý rok, za všetky dary, ktoré sme dostali od nášho nebeského Otca, aby sme ho odprosili za naše chyby a poprosili ho o milosti do nového roku. Samozrejme že nebude chýbať  nejaká úvaha na zamyslenie ale aj zábavný program a už tradičná adorácia.

Na tejto akcii sa stretávame so všetkými, ktorí nechcú prežiť koniec roka len v “zábave bez zmyslu“. Ponúkame im duchovný prechod zo “starého k novému“.

 

31.12 na  Silvestra začneme  sv. omšou zo sviatku Panny Márie Bohorodičky o 18:00 potom budú nasledovať vešpery, večera (len pre prihlásených) a zábavný program od 21 do 23:00 od 23: 30 do 0:30 adorácia, potom novoročný prípitok.

77108669_2517193868558756_3869972847472410624_n

Milí priatelia,

78624614_805796229861593_8975943652446568448_n

1.12. sme začali nový liturgický rok A adventným obdobím.

Taktiež prvou adventnou nedeľou sa začal  – Rok Božieho slova –

V tomto čase prípravy na príchod Pána, ponúkame niektoré aktivity na ktoré vás srdečne pozývame:

 

ADORÁCIA – prvý piatok v mesiaci 6.12 od 16:30 do 17:30 (od 17:00 moderovaná)

 

RORÁTY – každý utorok ráno sv. omša o 6:30 pri sviečkach a po nej rýchle “talianské” raňajky.

 

LECTIO DIVINA – každý utorok večer v kostole sv. Rity o 20:00 nám o. Rasťo priblíži nedeľné Božie Slovo

 

 

interno-4

Z príležitosti sviatku všetkých svätých augustiniánskej rodiny, ponúkame text od pápeža Františka, ktorý predniesol členom generálnej kapituly rehole na audiencii vo Vatikáne 13.9.2019.

Na tejto kapitule ste si navrhli postaviť sa priamo voči najdôležitejším výzvam súčasnosti, vo svetle Božieho Slova, magistéria Cirkvi a veľkého otca sv. Augustína.

Ste si dobre vedomí, že komunity zasvätených sú miesta,  v ktorých sa má žiť skúsenosť s Bohom, počnúc od interiority a v spoločenstve s bratmi. To je prvá a základná výzva, ktorá sa týka zasvätených dnes a ktorú dnes túžim zveriť zvlášť vám: spoločne uskutočniť skúsenosť Boha, aby sme mohli Ukázať Boha  tomuto svetu spôsobom jasným, odvážnym, bez kompromisov či váhaní. Je to veľká zodpovednosť.

 

Pripomínam slová sv. Pavla VI v nádhernej exhortácii Evangelica testificatio: „ Tradícia Cirkvi- je to potrebné pripomínať?- nám ponúka, už od počiatkov toto primárne svedectvo neustáleho hľadania Boha, v jedinečnej a nerozdelenej láske pre Krista, absolútnym venovaním sa rastu jeho kráľovstva. Bez tohto konkrétneho znaku, láska, ktorá oživuje celú Cirkev, by riskovala ochladenie a spasiteľný paradox evanjelia by sa otupil, soľ viery by sa zriedila vo svete, ktorý je fáze sekularizácie.“ (č.3) V tom čase bol svet vo fáze sekularizácie, dnes je už celkom sekularizovaný.

Vy augustiniáni, ste boli povolaní svedčiť tú vrúcnu, živú, viditeľnú a chytľavú lásku Cirkvi, prostredníctvom života v komunite, ktorý jasne ukáže prítomnosť Zmŕtvychvstalého a jeho Ducha. Jednota v láske- ako to dobre vysvetľujú aj vaše konštitúcie- je centrálnym bodom skúsenosti a spirituality sv. Augustína a je základom celého augustiniánskeho života. V tejto perspektíve, v apoštolskej exhortácii Gaudete et exsultate som chcel pripomenúť „ to vznešené duchovné stretnutie, ktoré prežili spolu sv. Augustín so svojou matkou sv. Monikou“ (č.142)  jedna chvíľa,  v ktorej ich duše sa zliali v intuícii Božej múdrosti. Opakovane to emocionálne čítame v deň liturgickej spomienky sv. Moniky. Tá túžba svätej Moniky, ktorá na konci dosiahla to  po čom túžila a ešte viac. To „v miere omnoho hojnejšej doprial mi to Boh“ (sv. Augustín Vyznania IX,10). To nás musí povzbudzovať ísť ďalej.

Ale – hneď pridal- tieto skúsenosti nie sú veci veľmi časté, ani nie sú najpotrebnejšie. Komunitný život (…) je zložený z mnohých malých každodenných detailov (…) Komunita, ktorá stráži malé konkrétne gestá lásky, kde členovia sa starajú jedni o druhých a vytvárajú otvorený a evanjelizačný priestor, je to miesto prítomnosti Zmŕtvychvstalého, ktorý ju posväcuje podľa Otcovho plánu. (tam 143.145).

 

Určite, držať živý ten plameň bratskej lásky nebude možné bez toho „ v Bohu“ z vašej Reguly: „“Hlavným motívom, kvôli ktorému ste zjednotení, je žiť v zhode majúc jedno srdce a jednu dušu nasmerovanú na Boha” (č.3).To nasmerovaní na Boha. Tento prídavok ku Skutkom apoštolov je Augustínov, aby podčiarkol, že ten hlboký dynamizmus vašich komunít, je prvým veľkým prameňom, z ktorého vyviera každá vaša služba pre Cirkev a pre ľudstvo. Jedno srdce a jedna duša sa rodí z tohoto stáleho prameňa v Bohu. Vaše srdcia stále nasmerované na Boha. Stále! Každý člen komunity nech je nasmerovaný, ako prvé  a „ sväté predsavzatie“ každý deň, v hľadaní Boha alebo nechať sa hľadať Bohom. Toto smerovanie by malo byť deklarované, vyznávané, potvrdené svedectvom medzi vami bez falošnej skromnosti.

 

Hľadanie Boha nemôže byť zatienené inými cieľmi, hoci aj dobročinnými a apoštolskými. Lebo to je vašim prvým apoštolátom. Sme tu – mali by ste povedať každý deň medzi sebou – lebo kráčame k Bohu. A pretože Boh je láska, kráča sa k nemu v láske.

Ako písal aj drahý páter Augustín Trapé: „podľa reguly láska nie je len cieľom a prostriedkom rehoľného života ale je aj jeho stredobodom: z lásky má vychádzať a k láske musí byť orientovaný v stálom pohybe kruhovej kauzality, každá myšlienka, každý cit, každý postoj, každá aktivita.“

Keď písal sv. Hieronymovi, sv. Augustín vyjadril takto svoju vlastnú skúsenosť komunity: „Vyznávam ti, že nachádzam veľmi prirodzené odovzdať sa celkom náklonnosti tých ľudí, hlavne keď som utláčaný svetskými škandálmi : v ich srdciach nachádzam odpočinok bez znepokojenia, lebo som presvedčený že v ňom je Boh (List 73,10). pred škandálmi Cirkvi alebo pred škandálmi aj vašej rodiny, pokoj je na tejto ceste. Zamerať  sa na to … a škandály padnú sami, lebo ukazujú, že niet inej cesty, toto je cesta.

 

Je dobré vrátiť sa často k tej meditácii, ktorú Augustín povedal svojim veriacim, na prvý Jánov list, kde Cirkev je ním pomenovaná „mater charitas“ matka, ktorá plače nad rozdelením synov a volá a znovu volá k jednote v láske. „Ak chceš zistiť či si dostal Ducha, spýtaj sa svojho srdca, aby si neriskoval, že budeš mať sviatosť, ale nebudeš mať z nej účinok. Pýtaj sa svojho srdca, a ak máš v ňom lásku k bratovi, buď spokojný. Nemôže byť láska bez Božieho Ducha, lebo Pavol volá „ Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný.“ (Rim 5,5)

Vaše konštitúcie sa odvolávajú na túto bratskú lásku ako na „prorocký znak“ e je múdre ich varovanie keď hovoria: Nedokážeme uskutočniť toto všetko ak nevezmeme z lásky ku Kristovi náš kríž každý deň, s pokorou a miernosťou. Kríž je mierou lásky, vždycky. Je pravda, že je možné milovať bez kríža, ale ak je kríž,  spôsob akým beriem kríž, je mierou lásky, je to tak.

Vráťme sa k Augustínovej meditácii, aby sme počúvali jeho, otca a vodcu, aká je na koniec cesta lásky: „Pán hovorí: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali“ (Jn13,34) (…) Ale aká je to dokonalosť lásky? Je to milovať svojich nepriateľov a milovať ich preto, aby sa stali priateľmi (…). Tak miloval ten, ktorý vzal svoj kríž a povedal: „Otče odpusť im, lebo nevedia čo robia.“ (Lk 23,34) (…) On, keď bol pribitý na kríž, kráčal práve po tejto ceste, ktorá je cestou lásky.“

Drahí bratia, to je aj dnes pre vás výzvou a zodpovednosťou: žiť vo vašich komunitách, takým spôsobom, aby ste zažili skúsenosť Boha a aby ste ho mohli ukázať živého svetu! Skúsenosť Pána, akým On je, a ako nás On hľadá každý deň. Nech Mária, Ježišova matka žiarivá postava Cirkvi vás sprevádza a vás stále ochraňuje. Zo srdca vám žehnám, a žiadam, prosím, modlite sa za mňa. Ďakujem.

 

(z Talianskeho originálu preložil J.Jurdák OSA a M. Zárik OSA)